ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WHITE-HAT-SEO

Ανεβε?τε στη Google με White Hat SEO

?μα θ?λετε να ?χετε μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα στο SEO, θα πρ?πει να εφαρμ?σετε τεχνικ?? πιο αειθαλο?? SEO ?πω? το White Hat SEO.

Το?white hat seo σε αντ?θεση με το Black hat SEO ?χει να κ?νει με τεχνικ?? προ?θηση? τη? σελ?δα? στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google με υγι? και φυσικ? τρ?πο, χωρ?? να παραβι?σετε του? κανονισμο?? λειτουργ?α? τη? Google.

Πρ?κειται για τεχνικ?? που θα π?νε ψηλ? την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, με περισσ?τερο κ?πο μεν, αλλ? θα χτ?σετε μια καλ? μακροπρ?θεσμη σχ?ση μαζ? του? ( εννο? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?).

White Hat SEO και Grey Hat SEO

Το Grey hat seo ε?ναι?δι?φορε? τεχνικ?? search engine optimization που μπορε? να κ?νει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα του, που κινε?ται στα πλα?σια μεταξ? του νομ?μου και του παραν?μου. Β?βαια δεν υπ?ρχει σχετικ? νομικ? πλα?σιο που να απαγορε?ει το grey hat seo ? το black hat seo, Το ?ντερνετ ?χει θ?ση για ?λου?, καλο?? και κακο??.

Οι τεχνικ???grey hat seo?θα πρ?πει κι αυτ?? να αποφε?γονται. Αποτελο?ν μ?α μ?ξη white hat και black hat seo οι οπο?ε? αν και φ?ρνουν γρηγορ?τερα αποτελ?σματα, αποτελο?ν κ?νδυνο για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Η εμπειρ?α μου στο SEO μου δε?χνει ?τι οι πιο εξειδικευμ?νοι internet marketers και ?χι bloggers τη? Αμερικ??, ειδικ? στο affiliate marketing χρησιμοποιο?ν μια μ?ξη τεχνικ?ν White hat seo και black hat seo. Οι πιο πετυχημ?νοι ακ?μα κινο?νται στα ?ρια τη? ανεκτικ?τητα? απ? ?ποψη Google για αυτ? πολλ?? φορ?? υπ?ρχουν παραδε?γματα τιμωρ?α? ολ?κληρη? τη? βιομηχαν?α? του Affiliate marketing.

Πω? το ξ?ρω; Ε?χα τιμωρηθε? στο παρελθ?ν απ? τη Google γιατ? γαργαλο?σα τα αποτελ?σματα στο AdSense με black hat seo μεθ?δου?. ?μουνα καινο?ριο? στο χ?ρο του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και ?θελα να βγ?λω γρ?γορα λεφτ?. ?θελα γρ?γορα αποτελ?σματα ?πω? υπ?σχονταν το Black Hat SΕΟ και προσπαθο?σα με κ?θε τρ?πο να τα καταφ?ρω. ?τσι εφ?ρμοζα μια τακτικ? που ?τανε στο ενδι?μεσο. ?κανα ?τι χρειαζ?τανε για το White Hat SEO και μετ? το γυρνο?σα και σε ?τι καινο?ριο μ?θαινα στο Black hat.

Αν ε?στε καινο?ριο? στο ?ντερνετ, καλ?τερα να με?νετε μακρι? απ? το black hat seo ειδικ? στην αρχ? για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

 1. Για να μ?θετε το White hat SEO σωστ?
 2. και για να μην τιμωρηθε?τε και στιγματιστε?τε στη Google.

Πλεονεκτ?ματα του White Hat SEO

Τα πλεονεκτ?ματα του White Hat SEO, του κανονικο? δηλαδ? SEO ε?ναι περισσ?τερα και ουσιαστικ?τερα απ? το Black Hat SEO.

Μακροπρ?θεσμα και πραγματικ? αποτελ?σματα

Τα αποτελ?σματα απ? το κανονικ? SEO δεν π?νε με την ?δια ταχ?τητα ?πω? στο μα?ρο SEO. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν με συγκεκριμ?νο τρ?πο και χρει?ζετε κ?μποσο χρ?νο για να φανο?νε τα αποτελ?σματα στη Google. Π?σο χρ?νο; Απ? 15 μ?ρε? μ?χρι 3 μ?νε? περ?που για να καταλ?βετε κ?ποια αισθητ? διαφορ? στο ?ντερνετ. ?μα ?χετε ?να πιο παλι? site και ?χετε ?δη αποκτ?σει κ?ποιο κ?ρο? στη Google ?σω? να χρειαστε?τε πολ? λιγ?τερο χρ?νο για να ευρετηριαστε?τε απ? τη Google.

Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: Πω? Δουλε?ει η Google

Υγι?? σχ?ση με τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

?μα δεν θ?λετε να ?χετε ποτ? θ?ματα με τη Google και τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?, τ?τε θα πρ?πει να μην χρησιμοποι?σετε πρακτικ?? που δεν προτε?νονται απ? αυτ?ν. Το κ?στο? μια? σφαλι?ρα? απ? τη Google ε?ναι μεγαλ?τερο απ? το να επιδ?δεστε σε ταρζανι??.

Πραγματικ? στατιστικ?, πραγματικο? πελ?τε? και πραγματικ? οικονομ?α

Το πραγματικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι αυτ? που μου αρ?σει και μ?να. ?λλωστε η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και απ? αυτ?ν θ?λετε να βγ?λετε λεφτ? και ?τσι θα πρ?πει να ε?στε περισσ?τερο σ?γουροι για τη βιωσιμ?τητα τη?. Η ποι?τητα τη? σελ?δα? σα? θα σα? φ?ρει μακροπρ?θεσμου? πελ?τε? και πελ?τε? που ?χουν τι? ?διε? ιδ?ε? με σα?.

Αν λοιπ?ν οι ιδ?ε? σα? στρ?φονται π?νω σε τεχνικ?? γρ?γορου κ?ρδου? και γρ?γορου πλουτισμο? απ? το ?ντερνετ, τ?τοιου? πελ?τε? θα ?λξετε. ?λοι θα θ?λουν να πατ?σουν ?να κουμπ? και να γ?νουν πλο?σιοι ? με ?να τρικ να φτ?σουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Εστιαστε?τε στην πραγματικ? οικονομ?α σε ?να πραγματικ? προ??ν και μ?νο σε ?να πραγματικ? site.

Οι πιο δημοφιλ?? τεχνικ?? White Hat SEO

Μιλ?ντα? για το White Hat SEO, δεν ?χω και πολλ? πρ?γματα που δεν ?χω καλ?ψει στο blog μου, αφο? αναφ?ρω τα περισσ?τερα στον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και στα β?ντεο μαθ?ματα.

?σοι ?χετε κατεβ?σει και μελετ?σει τον οδηγ? SEO, τ?τε θα ε?στε εξοικειωμ?νοι με τι? βασικ?? πρακτικ?? του SEO. Θα ?θελα ?μω? να τον?σω τι θεωρ? σημαντικ?τερο στο SEO. Τα τρ?α πιο σημαντικ? πρ?γματα στο πραγματικ? White hat SEO ε?ναι:

 • Το περιεχ?μενο
 • Ο σωστ?? κ?δικα?
 • Τα links

Content ? Περιεχ?μενο

Το Κλασσικ?, επικ? περιεχ?μενο θα πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη σα? προτεραι?τητα στο blog σα?. Τα ?ρθρα σα? θα πρ?πει να ε?ναι πυλωνικ? ?ρθρα αν ?χι τα περισσ?τερα, τουλ?χιστον ?να για κ?θε κατηγορ?α περιεχομ?νου που ?χετε στο site σα?. Δε?τε το σχετικ? ?ρθρο: Π?? να φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με επικ? περιεχ?μενο.

Το περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που δημιουργε? το traffic και τον λ?γο να επισκεφτε? κ?ποιο? το site σα?.

Η καλ?τερη συμβουλ? που μπορ? να σα? δ?σω για το site σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε ?ρθρα πυλ?νε? που να νικ?σουν τον ανταγωνισμ? για τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?.

?να ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι ?να μεγ?λο ?ρθρο περιεχ?μενου, ε?ναι το στ?ριγμα του blog σα?. Το ?ρθρο πυλ?να? ?ε?ναι περ?που 5,000 ?ω? 10,000 λ?ξει? , ?καλ?πτει κ?θε κατηγορ?α ? τη σελ?δα του blog σα? και αυτ? ε?ναι το πλα?σιο για την κατασκευ? των ?λλων δευτερευουσ?ν ??ρθρων γ?ρω του. Μ?σω τη? διασ?νδεση? του δημιουργε? ?να τερ?στιο αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η κυκλοφορ?α προ? τη σελ?δα σα? αυξ?νεται κατακ?ρυφα. Το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι αειθαλ??, μακροπρ?θεσμο και υψηλ?? ποι?τητα? και συνοδε?εται απ? β?ντεο και φωτογραφ?ε?.

Σωστ?? Κ?δικα? ? Coding

To καλ?τερο σ?στημα δημιουργ?α? περιεχομ?νου με τον καλ?τερο κ?δικα και την πιο σωστ? αρχιτεκτονικ? για SEO που ε?ναι πιο κοντ? στα πρ?τυπα τη? Google ε?ναι το WordPress. Αυτ? το λ?ω μετ? απ? εμπειρ?α 14 ετ?ν στο χ?ρο και αφο? δεν χρησιμοπο?ησα το WordPress για την κατασκευ? των περισσ?τερων ιστοσελ?δων που ?χω φτι?ξει μ?χρι στιγμ??.

?χω δοκιμ?σει και τα περισσ?τερα ?λλα CMS καθ?? και ?χω φτι?ξει και ιστοσελ?δε? με τον παραδοσιακ? τρ?πο, γρ?φοντα? κ?δικα HTML και PHP στο Dreamweaver, στο Notepad και στ?νοντα? τη MySQL τοπικ? για να δουλ?ψω τα site μου. Αυτ? τα πρ?τα π?τρινα χρ?νια μου δ?δαξαν την αξ?α του καλογραμμ?νου κ?δικα και την αξ?α του WordPress για τα επ?μενα χρ?νια που ακολο?θησαν.

Ο σωστ?? κ?δικα? μεταφρ?ζεται αλλι?? και σε SEO Design γιατ? ?ντω? το SEO ξεκιν?ει απ? το web design. Δεν γ?νεται με site β?τα διαλογ?? να επιτ?χετε αποτελ?σματα και να ξεπερ?σετε τα μεγ?λα site στον τομ?α σα?. ?τσι δεν γ?νεται το joomla να ?χει καλ?τερη αρχιτεκτονικ? SEO απ? το WordPress, ο?τε το Opencart απ? το Woocommerce. Π?? το γνωρ?ζω αυτ?; Μ?σα απ? ατ?λειωτε? ?ρε? δοκιμ?ν και λαθ?ν και επειδ? αυτ? τη στιγμ? ?χω ?δη εγκαταστ?σει? αρκετ?ν CMS και ?λλων εφαρμογ?ν για να παρακολουθ? την ανταγωνιστικ?τητα του? και πω? συμπεριφ?ρονται απ? ?ποψη SEO.

Τα Backlinks

Κακ? τα ψ?ματα, τα backlinks ε?ναι η ραχοκοκαλι? του αλγορ?θμου τη? Google. Στην αρχ? ο αλγ?ριθμο? τη? Google ονομαζ?ταν Backrub γιατ? βασιζ?τανε στα baclkinks ω? μοναδικ? μ?τρο ποι?τητα? και σημαντικ?τητα? εν?? site. To Backrub στα ελληνικ? σημα?νει τρ?ψε μου την πλ?τη, Σ?μερα, μετ? απ? 20 χρ?νια περ?που, τα backlinks πα?ζουν το νο?μερο ?να ρ?λο στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στη Google.

Ε?τε τα backlinks ε?ναι dofollow, ε?τε nofollow, ε?τε προ?ρχονται απ? WEB 2.0, social media, ε?τε απ? κυβερνητικ? site ε?τε απ? profiles, ε?ναι ?λα του? backlinks και προσμετρο?νται απ? τη Google. Τελε?α και πα?λα.

Σ?μφωνα με τον Matt Cutts, τον υπε?θυνο για την καταπολ?μηση του Spam τη? Google, τα εισερχ?μενα links στο site σα? δεν θα πρ?πει να ε?ναι φυσικ? μ?νο αλλ? και να φα?νονται φυσικ?. Με ?λλα λ?για η γυνα?κα του Κα?σαρα δεν θα πρ?πει να ε?ναι μ?νο τ?μια, αλλ? να φα?νεται και τ?μια.

Επ?ση?, η δημιουργ?α των links προ? το site σα? θα πρ?πει να γ?νεται αφο? θα πρ?πει οι ?λλοι να ανακαλ?ψουν πρ?τα το εκπληκτικ? περιεχ?μενο ? β?ντεο που ?χετε και μετ? να συνδεθο?ν με το site σα? προτε?νοντα? το σε ?λλου?.

Επειδ? δεν ζο?με σε ?ναν τ?λειο κ?σμο, αυτ? ε?ναι λ?γο σπ?νιο να γ?νει και θα πρ?πει το site σα? να δ?χεται καθημεριν? χιλι?δε? επισκ?ψει? για να υπ?ρχουν και μερικ? ?τομα να θ?λουν να συνδεθο?ν με το site σα?. Την ?δια στιγμ? οι ανταγωνιστ?? σα? ?δη θα ?χουν δημιουργ?σει χιλι?δε? backlinks προ? το site του? και θα σα? ?χουν φ?ει λ?χανο.

Αυτ? που προτε?νω ε?ναι να δ?σετε στου? ανθρ?που? ?να καλ? λ?γο να συνδεθο?ν με το site σα?. Μπορε? να ε?ναι ?να e-book, ?να πρ?γραμμα affiliate ? κ?τι ?λλο, αλλ? θα πρ?πει να δ?σετε κ?ποιον καλ? λ?γο για να συνδεθο?ν οι ?λλοι με σα?.

Επ?ση?, καλ? θα ?τανε να δημιουργ?σετε και μερικ? backlinks για αρχ? απ? μ?νοι σα? ξεκιν?ντα? απ? τα social media. Το να γρ?ψετε μ?νο το περιεχ?μενο και να περιμ?νετε π?τε θα σα? ανακαλ?ψουν ε?ναι σαν να ?χετε αγορ?σει το λαχε?ο και περιμ?νετε να κερδ?σετε και απ? ?τι ξ?ρω δεν ε?στε ?να? απ? αυτο?? που ?χουν κερδ?σει το λαχε?ο, τουλ?χιστον ?χι ακ?μα.

Εσωτερικ? links

Τα εσωτερικ? links ? η εσωτερικ? διασ?νδεση τη? ιστοσελ?δα? σα? με τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι απαρα?τητη για να βελτι?σετε την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τα εσωτερικ? links πι?νονται ω? κανονικ? backlinks απ? τη Google, ταξινομο?νται και αυξ?νουν την ορατ?τητα ?λων των σελ?δων στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η εσωτερικ? διασ?νδεση ε?ναι πραγματικ? μια white hat SEO τεχνικ? που συν?θω? παραβλ?πεται απ? του? περισσ?τερου? ειδικο?? στο SEO αλλ? και γενικ? απ? ?λη την κοιν?τητα του SEO, τ?σο απ? του? webmasters αλλ? και απ? του? κειμενογρ?φου?.

Το White Hat SEO κερδ?ζει κ?θε μορφ? Black Hat SEO

Το Black Hat SEO συν?θω? βασ?ζεται στην δημιουργ?α χιλι?δων backlinks κακ?? ποι?τητα? ? εξαιρετικ? χαμηλ?? ποι?τητα? με την χρ?ση ειδικ?ν λογισμικ?ν που διατρ?χουν τον παγκ?σμιο ιστ? και αναζητ?νε τρ?πε? ? κεν? ασφαλε?α? σε ιστοσελ?δε? για να εναποθ?σουν ?να backlink που να δε?χνει στην ιστοσελ?δα σα?.

Το αποτ?λεμα ε?ναι ?τι σε μερικ?? μ?ρε? η ιστοσελ?δα σα? αποκτ?ει backlinks απ? χ?λια ?ω? και μερικ?? χιλι?δε? διαφορετικ? domains και ξαφνικ? φα?νεται να κυριαρχε? σε ?λε? τι? αναζητ?σει? στη Google.

Το κ?στο? για να τρ?ξετε μια καμπ?νια Black Hat SEO ε?ναι πολ? μικρ? και για αυτ? ?σοι ?χουν χαμηλ? προ?πολογισμ? και θ?λουν να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με 100€, π?φτουν στην παγ?δα του Black Hat ? βρ?σκουν εταιρε?ε? SEO που κ?νουν Black Hat.

Το White Hat SEO σε αντιδιαστολ? με το μα?ρο SEO, ε?ναι πολ? πιο ακριβ? και χρονοβ?ρο, ωστ?σο τα αποτελ?σματα του μπορε? να κρατ?σουν για χρ?νια χωρ?? να ?χετε ποτ? πρ?βλημα με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

?μω? για να συνεχ?σουμε το αφ?γημα με το Black Hat SEO, τα backlinks που δημιουργο?νται με αυτ?ν τον τρ?πο δεν ε?ναι φυσικ? και δεν διατηρο?νται για πολ? χρ?νο.

Σ?ντομα οι ιστοσελ?δε? που ?χουν π?σει θ?μα Black Hat SEO ανακαλ?πτουν τα κρυμμ?να παρ?νομα backlinks και τα αφαιρο?ν.

Την ?δια ικαν?τητα ?χει και η ?δια η Google να ανακαλ?πτει δεκ?δε? spam links και να τα προσπερν?ει χωρ?? να τα προσμετρ?ει στην κατ?ταξη. ?τσι μετ? απ? λ?γο καιρ? η ιστοσελ?δα σα? αρχ?ζει να χ?νει περισσ?τερα reffering domains, domains που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? και απ? ?τι κερδ?ζει και η ισορροπ?α απ?κτηση? backlinks ε?ναι πλ?ον αρνητικ?.

Τ?τε αρχ?ζει και η κατρακ?λα, και εν? η ιστοσελ?δα σα? μπορε? να ?χει backlinks απ? 2.000 διαφορετικ? domains και συν?μα υψηλ? domain authority, ?λλε? νε?τερε? ιστοσελ?δε? και με πολ? λιγ?τερα backlinks που μετριο?νται στα δ?κτυλα των χερι?ν φα?νεται να σα? περν?νε για πολλ?? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Ακ?μα και να συμβα?νει αυτ? στην ιστοσελ?δα σα?, δεν χρει?ζεται να πανικοβ?λεστε, αμ?σω? μ?λι? χτ?σετε μερικο?? σωστο?? συνδ?σμου? με White Hat SEO τεχνικ??, αμ?σω? η ιστοσελ?δα σα? θα αρχ?σει να ανακ?μπτει.

Η ανακ?μψη θα συνεχιστε? εφ?σον ο αριθμ?? των domain που δε?χνουν προ? το site σα? θα ξεπερ?σει τον αριθμ? των domain που χ?νετε κ?θε μ?να. Και εφ?σον κρατ?σετε τον αριθμ? των των referring domains με θετικ? πρ?σημο κ?θε μ?να ? κ?θε εβδομ?δα, τ?τε θα συνεχ?σετε την ?νοδο με σταθερ? ορμ?.

White Hat SEO Πηγ??:

Ξ?χασα Κ?τι;

emgoldex-success

Σ?γουρα, γιατ? το Black Hat SEO ε?ναι ?να τερ?στιο κεφ?λαιο το οπο?ο δεν τελει?νει και τη στιγμ? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο, καινο?ριε? στρατηγικ?? επινοο?νται απ? του? spammers, του? ν?ου? hackers του internet στην SEO εποχ?. ?μα ξ?χασα κ?τι και θ?λετε να μου το πε?τε, μπορε?τε να το κ?νετε και θα το ?θελα με ?ναν απ? του? τρει? τρ?που?:

 1. Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο, προσφ?ροντα? κ?τι στη συζ?τηση, ? κ?νοντα? μια ερ?τηση.
 2. Επικοινων?στε μαζ? μου ?
 3. Π?ρτε με τηλ?φωνο στο 6972.364.387.
 4. Ζητ?στε μια προσφορ? για υπηρεσ?ε? SEO

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€seo-lefta-wordpress

 

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

6 Σχ?λια. Leave new

 • Γεια σα?. ?χω ?να e-shop κοσμηματα καλλυντικα.
  Χρησιμοποι? το seo σε ?λε? τι? σελ?δε? μου αλλ? δεν ξ?ρω αν το κανω σωστ?. Πω? θα μπορο?σατε να με βοηθ?σετε;

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη. ?χω φτι?ξει ?να site στο wordpress τουριστικο? περιεχ?μενου και θα ?θελα να εισ?γω και μια δε?τερη γλ?σσα στο site μια? και παρατηρ? τον τελευτα?ο καιρ? κ?νηση και απο το εξωτερικ?. ?χει? να μου προτε?νει? καν?να καλ? plug in ; ?κανα κ?ποια τ?στ σε localhost κατ?σταση το Google Language Translator (https://el.wordpress.org/plugins/google-language-translator/) το οπο?ο απο ?τι ε?δα χρησιμοποιε? το google translate και παρ?χει μια live ενδεικτικ? μετ?φραση του site αλλ? δεν το π?ρασα γι?τι δι?βασα σε κ?τι forum ?τι η google τιμωρε? τ?τοιου? τρ?που? ω? spam και σε διαγρ?φει απο το ευρετ?ριο τη?. Υσχ?ει αυτ? ; Σε ρωτ?ω για να μην το περ?σω και καταστρ?ψω το seo και το ευρετηριασμ? τη? σελ?δα?. ?να ?λλο plug in που ε?δα ε?ναι το Polylang στο οπο?ο δημιουργε?? αυτ?ματα αντ?γραφα των σελ?δων και των π?στ και γρ?φει? μ?νο? σου το ποστ στην δε?τερη γλ?σσα. Ποι? πρακτικ? ε?ναι αλλ? πολ? χρονοβ?ρο ειδικ? αν ?χει? αρκετ?? σελ?δε? και π?στ. ?συ απο την μερι? σου ?χει? να μου προτε?νει? κ?τι ; Το παραπ?νω plug in που παρ?χει μια ενδεικτικ? μετ?φραση αξ?ζει να το περ?σω η θα δω καταστροφικ? αποτελ?σματα και πιν?? απο την google;
  Σε ευχαριστ? εκ των προτ?ρων για τι? γν?σει? που μα? παρ?χει?.

  Απ?ντηση
  • Δεν υπ?ρχει μεταφραστικ? plugin που να ε?ναι σ?μφωνο με τι? αρχ?? του SEO κ?θε σελ?δα πρ?πει να μεταφρ?ζεται ξεχωριστ?.

   Απ?ντηση
   • Οκ οπ?τε η μ?νη λ?ση ε?ναι κ?τι σαν το polylang η το wpml στο οπο?ο δημιουργο?με εμε?? ξεχωριστ? π?στ αν κατ?λαβα καλ? στην γλ?σσα που θ?λουμε. Στην ουσ?α ?να δε?τερο site. Ok οπ?τε κ?λα ?κανα που δεν το π?ρασα και σε ρ?τησα. Σε ευχαριστ? για την ?μεση απ?ντηση σου.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看