ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

TOP 10 YOUTUBE CHANNELS ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SEO

Γεια σα? φ?λοι μου!

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του ομ?νυμου καναλιο? στο YouTube για το SEO, το αγαπημ?νο καν?λι σα? στο Internet και ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog και σ?μερα θα μιλ?σουμε για Top 10 SEO YouTube Channels, για τα πρ?τα 10 καν?λια για το SEO στο YouTube.

Σε προηγο?μενο β?ντεο ε?χαμε μιλ?σει για Top 10 SEO blogs.

Ο κ?σμο? ?χει μεταβε? απ? τα blogs στα YouTube Channels

Τα blogs ξ?ρουν ?λοι τι ε?ναι, κατ? 99% ε?ναι σε WordPress και παλι? ε?χαμε το αγαπημ?νο μα? blog, βγα?ναμε ?ξω και ρωτο?σαμε κ?ποιον γνωστ? ποιο ε?ναι το αγαπημ?νο σου blog για το SEO, θα σα? ?λεγε ?τι ε?ναι το www.richwerk.com ? το Moz ? το Ahrefs blog.

Μετ? απ? χρ?νια δεν υπ?ρχουν τ?σο πολ? αγαπημ?να blog, ο κ?σμο? σταμ?τησε να διαβ?ζει επειδ? υπ?ρχει το YouTube.

Το YouTube ?χει αντικαταστ?σει τα blog γιατ? ε?ναι πιο ε?κολο εκε? που οδηγ?με, περπατ?με ? κ?νουμε ποδηλασ?α να ?χουμε τα ακουστικ? μα? και να ακο?με κ?ποιον ειδικ? στο SEO, ?πω? ε?μαι εγ? και οι ?λλοι συν?δελφοι που θα προτε?νω αυτ? τη στιγμ?.

Θα μ?θουμε SEO και θα εμπλουτ?σουμε τι? γν?σει? μα?, ?τσι κερδ?ζουμε χρ?νο, γιατ? ε?ναι αδ?νατο να διαβ?ζουμε την ?ρα που οδηγο?με, κ?νουμε κ?τι ?λλο ? κ?νουμε τα ψ?νια μα?.

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω, θ?λω να σα? ευχαριστ?σω που μπ?κατε στο καν?λι μου.

TOP-10-SEO-YOUTUBE-CHANNELS-PARAMARKETING-LOWΑν μπορε?τε να κ?νετε εγγραφ? εφ?σον σα? αρ?σει το περιεχ?μενο, κ?ντε like, να κ?νετε το σχ?λιο σα? αν ?χετε κ?ποιο ?λλο YouTube channel αγαπημ?νο για το SEO, το Internet Marketing, το Affiliate Marketing και ?σοι με?νουν μ?χρι το τ?λο? θα π?ρουν ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ?? που ε?ναι η εταιρε?α hosting Myip. Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο newsletter μου, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνω ?να newsletter με πολ?τιμο περιεχ?μενο.

Δεν ?χουμε στε?λει ποτ? newsletter με προωθητικ? περιεχ?μενο για να βγ?λουμε λεφτ?.

Αντ?θετα, στ?λνουμε μ?νο τα ?ρθρα και τα β?ντεο που ?χουμε σε αυτ? το καν?λι και πιστ?ψτε με ε?ναι χιλι?δε?, θα σα? αρ?σουν π?ρα πολ? γιατ? ?χουν πρ?γματα που δεν τα ?χετε σκεφτε? ποτ?.

Για ποιο λ?γο κ?νω αυτ? το β?ντεο με τα 10 Top YouTube channels αυτ? τη στιγμ? για το SEO;

1 Πρ?τον, ?σοι ασχολο?νται αυτ? τη στιγμ? με το SEO το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νουν ε?ναι να μ?θουν SEO.

?ταν λ?με ασχολο?μαι με το SEO ε?τε ?χω δ?σει αν?θεση σε κ?ποια εταιρε?α να κ?νει SEO στο site μου ? στο καν?λι μου ? στο e-shop θα πρ?πει να ?χω κι εγ? κ?ποιε? γν?σει? για να του? παρακολουθ?σω και να μπορ?σω να συνεννοηθ? με αυτο?? του? ανθρ?που?.

Η γν?ση ε?ναι δ?ναμη και συγκεκριμ?να η εφαρμοσμ?νη γν?ση.

2 Το δε?τερο ε?ναι ?τι πρ?πει να εφαρμ?σω αυτ? που μαθα?νω γιατ? το SEO δεν μαθα?νεται θεωρητικ? αλλ? κ?νοντα?.

Κι εγ? σα? τα λ?ω ?λα αυτ? γιατ? τα ?χω κ?νει και τα ?χω εφαρμ?σει,? ?χω μ?θει SEO κ?νοντα? και ?χι διαβ?ζοντα? καν?λια απ? εδ? και απ? εκε?, απλ? ?χω μελετ?σει π?ρα πολ? στη ζω? μου για να δω ποιο δουλε?ει ο?τω? ?στε να μπορ? να τα εφαρμ?σω πρ?τα.

1 Yannis Divramis SEO

Και π?με στο πρ?το καν?λι που ε?ναι το YANNIS DIVRAMIS SEO.

Μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ?, γιατ? κ?θε βδομ?δα ανεβ?ζουμε 2-3 β?ντεο πολ?τιμα για το SEO, το Affiliate Marketing, το Amazon FBA, το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet, το WordPress, π?? να διορθ?νετε δι?φορα πρ?γματα στην Google και πιστ?ψτε με ε?ναι π?ρα πολ? χρ?σιμο για κ?θε επιχειρηματ?α του Internet.

2 Income School

Το νο?μερο 2 καν?λι που ε?ναι για αρχ?ριου?, γι’ αυτο?? που ξεκιν?νε σ?μερα στο SEO και στο Internet ε?ναι το Income School ?που υπ?ρχουν δυο συνεταιρ?κια εδ? π?ρα, ο Jim και ?να? ?λλο? χοντρο?λη? που ξεχν?ω γιατ? ?χω καιρ? να δω β?ντεο του?, τα περισσ?τερα τα ?χω δει στην αρχ?.

Ξεκιν?νε απ? το 0 να φτι?χνουν Affiliate sites, μα? λ?νε με ποιον τρ?πο τα κ?νουν ranking στην Google, πα?ρνουν επισκ?ψει? με τη δ?ναμη των λ?ξεων κλειδι?ν.

?χουν το μ?νο μ?θημα το Income School το οπο?ο μπορε? να το χρειαστε?τε μπορε? να μην το χρειαστε?τε.

Εγ? δεν προτε?νω ποτ? να αγορ?σει κ?ποιο? κ?ποιο μ?θημα, γιατ? υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? πληροφορ?ε? εδ? ?ξω που μπορε?τε να μελετ?σετε βλ?ποντα? το καν?λι.

Δεν χρει?ζεται να αγορ?σετε κ?ποιο μ?θημα και να ξοδευτε?τε γιατ? για να μ?θετε SEO πρ?πει πρ?τα απ’ ?λα να ανεβε?τε κ?ποιο σκαλ? και μετ? αν θ?λετε πα?ρνετε και κ?ποιο μ?θημα.

Disclaimer: δεν προτε?νουμε μαθ?ματα.

3 Authority Hacker

Π?με στο 3 που ε?ναι το Authority Hacker, ε?ναι ο Gael Breton και ο Mark Webster.

Ο Gael Breton ε?ναι Γ?λλο?, ?χει ?ντονη γαλλικ? προφορ? και ο Mark Webster ε?ναι ?γγλο?, ?χει ?ντονη αγγλικ? προφορ?, αλλ? ?χουν μ?θει ?λοι τα αγγλικ? τη? Αγγλ?α?, τουλ?χιστον εγ? ?χω σπουδ?σει στην Αγγλ?α και για μ?να ε?ναι π?ρα πολ? οικε?α.

Ε?ναι σαν να ακο?ω πουλ?κια ?ταν ακο?ω τα αγγλικ? τη? Αγγλ?α? και του Λονδ?νου.

Εν π?ση περιπτ?σει πολ? χρ?σιμο περιεχ?μενο, ?χουν κ?θε βδομ?δα ?να β?ντεο που κρατ?ει καμ?α ?ρα. ?μα π?ρετε αναδρομικ? ?λα τα β?ντεο του θα αποκτ?σετε σφαιρικ? γν?ση για το SEO και τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? του SEO στο Internet.

4 Niche Pursuits

Και π?με μετ? στο νο?μερο 4 στον Spencer Haws ? το Niche Pursuits, ο οπο?ο? ε?ναι και αυτ?? ειδικ?? στο SEO.

?χει εξαιρετικ? πολ? περιεχ?μενο στο site του, γιατ? ασχολε?ται με το Affiliate SEO, π?? να φτι?χνει Affiliate sites και να τα κ?νει hacking στην Google και με το Affiliate Amazon SEO, δηλαδ? να πουλ?ει πρ?γματα συστ?νοντα? κ?σμο στο Amazon, ?χι να ?χει δικ? του κατ?στημα που ε?ναι ακ?μα πιο δ?σκολο γιατ? η Amazon μει?νει συν?χεια τι? προμ?θειε?.

Ωστ?σο, προτε?νει συν?χεια πρ?γματα και χορηγο?? να αγορ?σετε, ?λοι προτε?νουν και οι Authority Hackers απ? το δικ? του? μ?θημα και αυτ?? κ?τι ?χει, αλλ? ?χουν π?ρα πολλ? γν?ση απ? την πηγ?, ?μπρακτη.

Να ξ?ρετε ?τι το SEO δεν μαθα?νεται στο σχολε?ο, δεν μαθα?νεται στο φροντιστ?ριο, δεν μαθα?νεται στο πανεπιστ?μιο αλ? μ?νο στην εφαρμογ? του. Πολ? χρ?σιμο? ο Spencer Haws, ?χω μελετ?σει τα περισσ?τερα β?ντεο του.

5 Matt Diggity

Και π?με μετ? στο νο?μερο 5 που ε?ναι ο Matt Diggity απ? το Diggity Marketing, ο οπο?ο? ?χει κι αυτ?? 2-3 εταιρε?ε? SEO, ασχολε?ται με το Affiliate SEO Marketing.

?χει ?δρα την Chiang Mai στην Τα?λ?νδη και κ?νει και το Chiang Mai SEO Conference κ?θε χρ?νο, στο οπο?ο πηγα?νω γιατ? μαζε?εται ?λη η αφρ?κρεμα και ?λοι οι επαγγελματ?ε? του SEO απ ?λο τον κ?σμο απ? το Affiliate SEO Marketing, απ? το Amazon FBA και ?λλα πρ?γματα, αγοραπωλησ?ε? site.

Μπορε?τε να μ?θετε και να διευρ?νετε του? ορ?ζοντε? σα? ?χι μ?νο για το SEO, αλλ? και για το τι πα?ζει στο Internet σ?μερα, ποιε? επιχειρ?σει? υπ?ρχουν στο Internet σ?μερα και να φ?γετε απ? το καβο?κι σα? και το στεν? κ?λυφο? τη? χ?ρα?, γιατ? ?σοι ε?ναι στην Ελλ?δα ε?ναι αποκομμ?νοι απ? τον υπ?λοιπο πλαν?τη και την ιλιγγι?δη του ταχ?τητα, εν? εμε?? κινο?μαστε με ιλιγγι?δη ακινησ?α.

6 Brian Dean

Και π?με στο νο?μερο 6 που ε?ναι ο Brian Dean, ?να? SEO?νθρωπο? ο οπο?ο? κι αυτ?? ?χει το site Backlinko, προσφ?ρει μαθ?ματα, πουλ?ει δι?φορα πρ?γματα αλλ? το site ?χει π?ρα πολλ? χρ?σιμα πρ?γματα.

Δεν ?χει π?ρα πολλ? β?ντεο, ?χει 41 β?ντεο, αλλ? τα β?ντεο ε?ναι π?ρα πολ? optimized, ε?ναι διαστημικ? β?ντεο.

Τι θα πει διαστημικ? β?ντεο για μ?να;

Ε?ναι κ?τι ?πιαστο, το βλ?πουμε, μα? λ?ει τι ?κανε αυτ?? και ?ντε πι?στο. Δεν θ?λω να τον κατακρ?νω αλλ? υπ?ρχουν κ?ποια πρ?γματα στο SEO που γ?νονται απλ? με 100,? 200, 1.000 ευρ?.

Υπ?ρχουν κ?ποια πρ?γματα που χρει?ζονται για να γ?νουν μεγ?λο προ?πολογισμ?, απ?στευτα μεγ?λο, δηλαδ? ?ταν βλ?πω κ?ποιο? σειτζ?δε? που λ?νε στο β?ντεο του?:

-Α τι ?κανε? για να ανεβ?σει αυτ? το site στην Google και να βγ?ζει? 50.000 τον μ?να;

-Α, τ?ποτα απλ? ?γραψα αυτ? το ?ρθρο που ε?ναι 17.000 λ?ξει?, το υπ?βαλα σε 442 site, π?ρα 756 backlinks.

Ναι ρε φ?λε, αυτ? ?γινε σε 2 χρ?νια. 2 χρ?νια τι ?τρωγε?;

Αυτ? θ?λω να πω, αλλ? αυτο? οι ?νθρωποι ε?ναι φτασμ?νοι στο SEO και ασχολο?νται 20 χρ?νια με αυτ?, 10 – 15 χρ?νια.

Οπ?τε μην π?ρουν τα μυαλ? μα? α?ρα ?τι θα γ?νετε ο επ?μενο? Bill Gates, εν? μ?χρι πριν ?σασταν οικοδ?μο? ? σερβιτ?ρο? και ξαφνικ? θα φτι?ξετε τη δικι? σα? εταιρε?α Marketing και θα του? ξεσκ?σετε ?λου?.

Δεν π?ει ?τσι, λ?γο πιο χαλαρ? και να ?χετε υπ?ψη ?τι χρει?ζεται σκληρ? δουλει? π?σω απ’ ?λα αυτ? τα βιντε?κια που βλ?πετε, ?πω? αυτ? εδ?.

Σα? δε?χνω καν?λια για το SEO, αλλ? ?χω δει ?λα τα β?ντεο, ατ?λειωτα β?ντεο, μπορε? να χρειαστε?τε και ?ναν χρ?νο να τα δε?τε. Λοιπ?ν, α? προσγειωθο?με στην πραγματικ?τητα, πολ? καλ?? και ο Brian Dean, κρατ?με μ?νο το καλ?, βλ?πουμε τι δουλε?ει για εμ?? και π?με παρακ?τω.

7 Nathan Gotch

Και π?με στο 7 που ε?ναι ο Nathan Gotch, ο οπο?ο? ?χει το μ?νιμο γραφε?ο του, το Gotch SEO, ?χει και το μ?θημα στο site που πληρ?νει? με το μ?να συνδρομ? και μπορε?? και να ?χει affiliate σε αυτ?ν.

?χω π?ρει και απ? αυτ?ν τα μαθ?ματα, ?πω? απ? ?λου? σχεδ?ν, κατ? 99%.

Δεν προτε?νω να π?ρετε κ?ποιο μ?θημα, γιατ? βλ?πω ?τι δεν ?χουν τ?ση αξ?α εφ?σον υπ?ρχουν πολλ? πρ?γματα και στα καν?λια στο YouTube. Πολ? προσγειωμ?νο? ο Nathan Gotch, αμερικ?νο? και σα? τον συστ?νω και αυτ?ν για να μ?θετε πρ?γματα για το SEO.

8 Neil Patel

Και π?με στο νο?μερο 8 που ε?ναι ο Neil Patel.

Ασχολε?ται με το Internet Marketing, ?χει ?να π?ρα πολ? μεγ?λο καν?λι στο YouTube, το μεγαλ?τερο γιατ? συνδυ?ζει και Digital Marketing, κ?νει Google Ads και στο Facebook για να μαζ?ψει κ?σμο για τα β?ντεο του και ?χει 670.000!

?σοι ασχολε?στε εκτ?? απ? το SEO και με το Facebook Ads, το Google Ads ? το Internet Marketing γενικ?, με διαφημ?σει? σε τρ?τα site και ?λλα πρ?γματα, ο Neil Patel ε?ναι πολ?πλευρο?, ?χει τερ?στια ομ?δα απ? π?σω του με Digital Marketeers, προγραμματιστ??.

?χει και δικ? του εργαλε?α, το Ubersuggest ε?ναι δικ? του που προτε?νει λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι? και τα β?ντεο του ε?ναι πολ? χρ?σιμα για ?σου? θ?λουν να ξεκιν?σουν τ?ρα στο SEO ? ε?ναι σε μ?σο επ?πεδο ? ε?ναι σε expert επ?πεδο στο SEO και θ?λουν να φτι?ξουν ?να site και να βγ?λουν λεφτ? απ? αυτ? γιατ? το SEO ?χει να κ?νει με το να φτι?ξω ?να site και να βγ?λω λεφτ? απ? αυτ?.

9 Doug Cunnington

Και π?με στο νο?μερο 9 που ?χουμε τον Doug Cunnington.

Ο Doug Cunnington ε?ναι ?γγλο? και ?χει αναπτ?ξει την θεωρ?α του KGR, Keyword Golden Ratio, την οπο?α ?χω δοκιμ?σει και δεν ?χει ν?ημα να ασχολο?μαι με φρ?σει? κλειδι? που δεν ?χουν καμ?α αναζ?τηση στην Google, ειδικ? στι? ελληνικ?? αναζητ?σει?.

Ωστ?σο, κ?θε σειτζ?? προσπαθε? να βγ?λει τη δικ? του βοιδοκλι?, δηλαδ? τη δικ? του θεωρ?α, τα δικ? του εργαλε?α για να ξεχωρ?σει και να διαφοροποιηθε? απ? τον ανταγωνισμ?, ?στε να παρουσι?σει κ?ποιο USP δηλαδ? Unique Selling Proposition.

Το KGR ε?ναι το Unique Selling Proposition του Doug Cunnington, αλλ? πρ?πει να μην ?χουμε εμμον?? και νευρ?σει? π?νω στα απ?λυτα εργαλε?α ?τι τ?χα αυτ? το μοναδικ? ματζαφτ?ρι θα μα? φτι?ξει αρχηγο?? στο Internet.

?πω? π?ρα πολλο? πιστε?ουν ?τι θα β?λουν το Yoast SEO και θα εκτοξευτο?ν, θα φτ?σουν απ?δοση 3000% στι? λ?ξει? κλειδι? ? θα β?λουν το Rank Math ? θα ?ρθουν σε εμ?να και θα γαργαλ?σω το site του με το μαγικ? δ?χτυλο και ω? δια μαγε?α? θα γ?νουμε ?λοι δισεκατομμυριο?χοι.

Αν ?ταν τ?σα ε?κολα τα πρ?γματα στο SEO δεν θα ?κανα αυτ? τα β?ντεο γιατ? θα ?μουν στην Τα?λ?νδη μακρι? απ? σεισμο??, λοιμο??, καταποντισμο?? και ?λα τα σχετικ? και δεν θα σα? ?λεγα τι θα ?κανα αυτ? τη στιγμ? γιατ? μα? βλ?πουν και μικρ? παιδι?, αλλ? δεν θα δο?λευα.

Οπ?τε χρει?ζεται μια πορε?α στο SEO, δεν μπορο?με να ξεκιν?σουμε απ? το μηδ?ν ο?τε να εμπιστευτο?με ?να εργαλε?ο. Δεν υπ?ρχουν μαγικ?? λ?ξει? και μαγικ? εργαλε?α. Γι’ αυτ? σα? δε?χνω 10 καν?λια στο YouTube και δεν κολλ?ω μ?νο με 1 καν?λι.

Θα σα? ?λεγα δε?τε το δικ? μου και τ?λο?.

?χι, κ?θε ?νθρωπο? ?χει τη δικ? του μεταδοτικ?τητα, με κ?ποιου? ταυτιζ?μαστε και με κ?ποιου? ?χι, οπ?τε πρ?πει να υπ?ρχει κυκλικ?τητα, κυκλικ? εναλλαγ? στου? καθηγητ??, στου? ειδικο?? του SEO.

Κ?θε ?νθρωπο? ?χει να προσφ?ρει κ?τι διαφορετικ?, σεβ?μαστε τη διαφορετικ?τητα, αλλ? δεν φτ?νουμε σε κατ?σταση νε?ρωση? γ?ρω απ? αυτ?.

Πολυγραφ?τατο? κι αυτ??, ?χει π?νω απ? 1.300 β?ντεο, ?χει και το ομ?νυμο blog, πουλ?ει και κ?μποσα μαθ?ματα και δι?φορα ?λλα πρ?γματα, εργαλε?α κ.τ.λ.

Πολ? χρ?σιμο? ο Doug Cunnington, γιατ? ?χει και πολλ?? συνεντε?ξει? απ? ανθρ?που? που ?χουν Affiliate sites και ?χουν πετ?χει και βγ?ζουν λεφτ? στο Internet κ?θε μ?να.

Ωστ?σο, ?λα αυτ? τα site ε?ναι στην αμερικ?νικη αγορ? ? στην γερμανικ? αγορ? και ελ?χιστα ε?ναι βι?σιμα στην ελληνικ? αγορ? αλλ? κ?ποια μπορο?ν να γ?νουν βι?σιμα και στην ελληνικ? αγορ? στον τομ?α του Affiliate Marketing.

10 Sunny Lenarduzzi

Και π?με και στο 10 που ε?ναι η Sunny Lenarduzzi, η Ιταλ?δα η οπο?α μ?νει στον Καναδ?, στο Βανκο?βερ και ε?ναι ειδικ? στο YouTube SEO.

Η τ?ση τη? εποχ?? ε?ναι το YouTube, ελ?χιστοι πλ?ον διαβ?ζουν blog γι’ αυτ? ?χουν μεταφερθε? ?λοι στο YouTube.

Κ?θε βδομ?δα βγ?ζουμε β?ντεο που ε?ναι και ?ρθρα, μπορε?τε να δε?τε την αποδελτ?ωση στην περιγραφ? ? αν ε?στε μ?σα στο site μπορε?τε να διαβ?σετε απ? κ?τω ?λε? τι? τεχνικ?? λεπτομ?ρειε? που υπ?ρχουν στο β?ντεο.

Μην ξεχ?σετε να κ?νετε like, subscribe και να αφ?σετε το σχ?λιο σα?. Η Sunny Lenarduzzi ?χει ?να μ?θημα που δεν σα? το προτε?νω, ?χι ?τι δεν ε?ναι καλ?, απλ? δεν προτε?νω μαθ?ματα ?μα δεν δε?τε πρ?τα κ?ποια απ? τα β?ντεο τη?.

Λ?γεται YouTube Boss και ε?ναι απ? του? πιο καλο?? αυτ? τη στιγμ? για το YouTube SEO παγκοσμ?ω?.

Υπ?ρχουν κι ?λλοι αλλ? εμ?να μ’ ?ρεσε η Sunny Lenarduzzi.

?πω? βλ?πετε ε?ναι ανδροκρατο?μενο? κλ?δο?, ?πω? βλ?πετε αν?φερα 9 ?νδρε? κι αυτ?. ?θελα να την αναφ?ρω γιατ? ε?ναι αξιοσημε?ωτη, ασχολε?ται με το Internet Marketing και το π?? να βγε?τε μπροστ? στο YouTube, π?? να φτι?ξετε το καν?λι σα?, τι φ?τα να π?ρετε, π?? να μιλ?σετε.

Ειδικ? για του? αρχ?ριου? που ξεκιν?νε ?να YouTube channel, γιατ? οι ?νθρωποι δεν θ?λουν να κ?νουν blog και θ?λουν να ασχοληθο?ν με το YouTube, επειδ? του? αρ?σει ε?τε σαν beauty bloggers ε?τε σαν influencers.

Η Sunny Lenarduzzi ?χει π?ρα πολ? χρ?σιμα πρ?γματα, τα περισσ?τερα β?ντεο τη? απ? το παρελθ?ν και μα? λ?ει π?? να ξεκιν?σουμε απ? το μηδ?ν. Ναι. Εντελ?? απ? το μηδ?ν.

Αυτ? ε?ναι η μαγε?α του SEO, να ξεκιν?σετε απ? το μηδ?ν να κ?νετε κ?τι, χωρ?? να ?χετε τι? ?πειρε? γν?σει?, απλ? πρ?πει να β?λετε σκληρ? δουλει? τα πρ?τα χρ?νια, γιατ? χρει?ζονται τουλ?χιστον 2 χρ?νια να φτι?ξει? ?να καν?λι στο YouTube και να μαζ?ψει? κ?σμο.

?δη εγ? ?χω αυτ? το καν?λι 8 χρ?νια και δεν ?χω φτ?σει του? 1.400 συνδρομητ??.

Ελ?χιστοι βλ?πουν το καν?λι μου, πιστε?ω αυτ? θα αλλ?ξει. Κ?νω πολλ? πρ?γματα για να το αλλ?ξουμε, μαζ? θα προχωρ?σουμε ?πω? ?λεγε και το ΠΑΣΟΚ, οπ?τε κ?νετε like, subscribe και να αφ?σετε το σχ?λιο σα? τι θ?λετε να κ?νουμε στο επ?μενο β?ντεο.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την εταιρε?α Myip

Επ?ση?, για ?σου? ?ρθαν μ?χρι εδ? μην ξεχ?σουν να γραφτο?ν στο newsletter και μην ξεχ?σουμε να δ?σουμε το σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? μα?, κερδ?στε 50% σε κ?θε πακ?το hosting.

Η εταιρε?α Myip με τον κωδικ? PARAMARKETING50 σα? δ?νει 50% ?κπτωση σε σο?περ servers που ?χει στην Ελλ?δα με light speed ταχ?τητε?. Το site μου το www.richwerk.com τρ?χει π?νω σε αυτο?? και ε?ναι αρκετ? γρ?γορο.

Επ?ση?, θα σα? βοηθ?σει να βελτι?σετε το σκορ σα? στο Web Core Vitals τη? Google στο αναμεν?μενο, περιβ?ητο και διαβ?ητο update στι? 6 Μα?ου. Προσοχ? χριστιανο?, μπε?τε ?λοι στην Myip. Σα? ευχαριστ? που με παρακολουθ?σατε, θα τα πο?με μ?σα στη βδομ?δα με καινο?ργιο β?ντεο. Γεια σα?!

Οι 5 πρ?τοι που θα γραφτο?ν θα κερδ?σουν 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? σε κ?ποιο πακ?το hosting.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε, να κ?νετε like, να αφ?σετε κ?ποιο σχ?λιο γιατ? θα βγει και ?λλο β?ντεο για τα top 10 YouTube channels για το SEO σε λ?γο, να μην χ?νετε τι? ενημερ?σει?.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO, το YouTube και τη Google:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看