ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

KGR

Τι ε?ναι το Keyword Golden Ratio (KGR);

Πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, χωρ?? να δημιουργ?σετε καθ?λου backlinks

To keyword Golden Ratio ? KGR ε?ναι μια μ?θοδο? για να βρ?σκετε λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? δεν ?χουν χρησιμοποιηθε? καθ?λου στο ?ντερνετ.

Η φιλοσοφ?α του Keyword Golden Ratio, που στα ελληνικ? σημα?νει Χρυσ? Αναλογ?α Λ?ξεων Κλειδι?ν ε?ναι να βρε?τε φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? του τ?που KGR, να γρ?ψετε ?να ?ρθρο για αυτ?ν την φρ?ση κλειδ? και να βγε?τε στα πρ?τα 50 αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google σε μ?ρε? ? και σε ?ρε?.

Το KGR ε?ναι ?να? ?ρο? ο οπο?ο? επινο?θηκε απ? ?ναν πολ? γνωστ? SEO expert και Affiliate Marketeer, τον Doug Cunnington που τον αν?φερε πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα του nichesiteproject.com.

Συγγν?μη για την εκτεν? αγγλικ? ορολογ?α, αλλ? ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι αναγκαστικ? για να μπορ?σω να σα? μεταφ?ρω με ακρ?βεια ?λε? αυτ?? τι? ν?ε? ?ννοιε? στον χ?ρο του SEO.

Πω? δουλε?ει το Keyword Golden Ratio (KGR);

Το KGR δουλε?ει με τα παρακ?τω β?ματα:

  1. Εντοπ?ζουμε ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι?
  2. Βρ?σκουμε τον μηνια?ο ?γκο αναζ?τηση? για αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?
  3. Βρ?σκουμε μ?σω τη? αναζ?τηση? στη Google (allintitle: λ?ξη κλειδ?) τον αριθμ? των αποτελεσμ?των
  4. Κ?νουμε τη δια?ρεση και αποφασ?ζουμε σε ποια απ? τι? τρει? κατηγορ?ε? αν?κει

1 Εντοπ?ζουμε ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι?

Αρχικ? θα πρ?πει να βρο?με ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι?. Μια πολ? καλ? μ?θοδο? ε?ναι αυτ? του αλφ?βητου τη? Google, στην οπο?α π?με και στη Google και β?ζουμε στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη λ?ξη κλειδ? συν κ?θε γρ?μμα του αλφαβ?του και μετ? κρατ?με ?λα τα αποτελ?σματα σε ?να excel.

GOOGLE-ALPHABET

Προσοχ?, δεν χρησιμοποιο?με Google Docs, γιατ? ταξινομο?νται στη Google και ?πω? γ?νεται κατανοητ?, θ?λουμε να ?χουμε και κ?ποια πρ?γματα να μην ε?ναι σε δημ?σια ?κθεση.

Μια ?λλη μ?θοδο? ε?ναι να χρησιμοποι?σουμε το Ubersuggest. Το Ubersuggest ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο που μα? δ?νει δεκ?δε? ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι? που ?σω? να μην τι? ε?χαμε σκεφτε? ποτ?.

2 Βρ?σκουμε τον μηνια?ο ?γκο αναζ?τηση? για αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?

Το δε?τερο β?μα ε?ναι να εντοπ?σουμε τον μηνια?ο ?γκο αναζ?τηση? ( Monthly Search Volume ) για αυτ?? τι? λ?ξει? κλεδι?.

Συν?θω? οι λ?ξει? κλειδι? που εντοπ?ζουμε αν?κουν στην σφα?ρα των φρ?σεων κλειδι?ν, των λεγ?μενων Long Tail Keywords, οι οπο?ε? ?χουν πολ? χαμηλ? ανταγωνισμ?, χαμηλ? ?γκο αναζητ?σεων και ?τσι δεν υπ?ρχουν πολλ?? ιστοσελ?δε? που να στοχε?ουν σε αυτ??.

Το πρ?βλημα τ?ρα ε?ναι ?τι τα περισσ?τερα εργαλε?α ε?ρεση? του ?γκου αναζ?τηση? δεν ε?ναι ακριβ?, τα αποτελ?σματα του? δεν ταυτ?ζονται και δεν επιβεβαι?νονται.

Ακ?μα και το Εργαλε?ο Ε?ρεση? Λ?ξεων Κλειδι?ν τη? Google? ( Google Keyword Planner ) δεν ε?ναι ακριβ?? γιατ? το 15% των αναζητ?σεων κ?θε χρ?νο ε?ναι εντελ?? ν?ε? και δεν ?χουν ξαναγ?νει στο παρελθ?ν και γιατ? οι ?ροι αναζ?τηση? ε?ναι πολ?πλοκοι.

Για παρ?δειγμα ?ταν κ?ποιο? ψ?χνει στη Google με τον ?ρο αναζ?τηση? SEO, μπορε? να χρησιμοποι?σει δεκ?δε? συν?νυμα, αναγραμματισμο?? κτλ που ?σω? να μην αναγνωρ?σει η Google.

Πχ. Αντ? για SEO να γρ?ψει ΣΕΟ, ? σ?ο, ? προ?θηση ιστοσελ?δα?.

Για τον λ?γο ?τι πολλο? ?ροι αναζ?τηση? δεν ?χουν ακριβ? ?γκο, αρκετο? επαγγελματ?ε? του SEO ?χουν π?ψει να ασχολο?νται με την ε?ρεση του ?γκου αναζ?τηση? και του KGR και αντ? αυτο? κ?νουν την λεγ?μενη Search Analysis που εστι?ζεται στην εξε?ρεση θεμ?των για το blog του? παρ? τ?σο στην ε?ρεση των καλ?τερων λ?ξεων κλειδι?ν.

Για την Search Analysis θα μιλ?σουμε σε επ?μενο ?ρθρο στο Paramarketing, για αυτ? καλ? θα ?ταν να γραφτε?τε στο Ενημερωτικ? Δελτ?ο μου για να λαμβ?νεται πρ?τοι ?λε? τι? ενημερ?σει? για το SEO και τη Google που θα σα? δ?σουν το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ?ναντι των ?λλων ιστοσελ?δων.

Εν π?σι περιπτ?ση, τ?ρα για του? λ?γου? του ?ρθρου για το KGR θα υποθ?σουμε ?τι ο ?γκο? αναζ?τηση? ε?ναι σωστ?? και μπορε? να μετρηθε? με κ?ποιο απ? τα παρακ?τω εργαλε?α:

  • Ahrefs
  • Google Keyword Planner
  • Semrush
  • Kwfinder
  • keywordtool.io

3 Βρ?σκουμε μ?σω τη? αναζ?τηση? στη Google Allintitle: λ?ξη κλειδ? τον αριθμ? των αποτελεσμ?των

KGR-ALLINTITLE

Θα πρ?πει να κ?νετε μια αναζ?τηση στη Google χρησιμοποι?ντα? την εντολ? allintitle: λ?ξη κλειδ?.

Για παρ?δειγμα εγ? ?χω θ?σει ω? ?ρο αναζ?τηση? την λ?ξη netflix cookies η οπο?α μου επιστρ?φει 8.350 αποτελ?σματα.

Παρ?λληλα ?σω? να βλ?πετε το Keyword Difficulty ( Βαθμ?? Δυσκολ?α? Λ?ξη? Κλειδ? ) απ? το πρ?σθετο SEOquake που ?χω ενεργ? στον Firefox το οπο?ο δεν θα χρησιμοποι?σουμε καθ?λου αυτ? την στιγμ?, μην σα? μπερδε?ει λοιπ?ν.

4 Κ?νουμε τη δια?ρεση

KGR-OGKOS-ANAZITISEON-1

Β?ζουμε στον αριθμητ? του κλ?σματο? τι? μηνια?ε? αναζητ?σει? για το netflix cookies που ε?ναι στην πραγματικ?τητα μηδ?ν ?μα το αναζητ?σω μ?σω του Google Keyword Planner, -βλ?πετε ?τι π?ντα υπ?ρχει πρ?βλημα μ?τρηση? του ?γκου αναζητ?σεων- αλλ? θα β?λουμε ?ναν φανταστικ? αριθμ? για παρ?δειγμα 1.000 αναζητ?σει? τον μ?να για την Αμερικανικ? αγορ?.

paramarketing-keyword-volume-low

Και το KGR= Αριθμ?? allintitle αναζητ?σεων/μηνια?ου ?γκου αναζητ?σεων

που ε?ναι: 8.350/1.000=8.35

Και υπ?ρχουν τρει? περιπτ?σει? για το KGR:

Π?τε το KGR θα ?ταν ιδανικ? για την συγκεκριμ?νη περ?πτωση με το netflix cookies;

Θα σα? πω, ?μα τα αποτελ?σματα που ε?χαν την λ?ξη κλειδ? στον τ?τλο ( allintitle ) ?ταν κ?τω των 250 και ? ?γκο? αναζητ?σεων παρ?μενε σταθερ?? στα 1.000, τ?τε θα ε?χαμε ?να KGR τη? τ?ξεω? του 0.25.

?μα το KGR ε?ναι κ?τω του 0.25 σημα?νει ?τι ?χουμε βρει μια φρ?ση κλειδ? για την οπο?α ?μα γρ?ψουμε ?να σωστ? ?ρθρο στην ιστοσελ?δα μα? κατ? π?σα πιθαν?τητα θα βγο?με στα πρ?τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Λειτουργε? το Keyword Golden Ratio (KGR);

Να σα? πω ?τι λειτουργε?, θα σα? ?λεγα ψ?ματα, γιατ? υπ?ρχει πρ?βλημα με την ε?ρεση του μηνια?ου ?γκου αναζητ?σεων.

Π?ρα πολλο? ειδικο? στο SEO απ? την κοιν?τητα του SEO ?χουν τι? ?διε? αιτι?σει? με μ?να ?πω? και τα παλικ?ρια απ? το Income School, ο Τζιμ και ο Ρ?κυ.

Οι οπο?οι ασχολο?νταν περισσ?τερο απ? 10 χρ?νια με την ανακ?λυψη ευκαιρι?ν με λ?ξει? κλειδι? που δεν ε?χαν χρησιμοποιηθε? σε δεκ?δε? κλ?δου? αναζ?τηση? στο ?ντερνετ.

?μω? για κ?ποιου? λειτουργε? ?πω? για τον φ?λ? μα? τον Doug Cunnington, που ?χει βελτι?σει αυτ? την μ?θοδο και ξ?ρει πλ?ον απ? ?νστικτο το τι πρ?πει να κ?νει και βρ?σκει κεν? στου? ?ρου? αναζ?τηση? με κλειστ? τα μ?τια.

Π?ντω? η ?ποψη μου ε?ναι ?τι το Keyword Golden Ratio ? KGR δεν ε?ναι και ?να εργαλε?ο ? μια μ?θοδο? που θα μα? λε?ψει. Θα μπορο?σα να ζ?σω και χωρ?? αυτ? και ο λ?γο? ε?ναι ?τι π?ρα απ? το KGR μετρ?νε και ?λλα πρ?γματα για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google χωρ?? να κ?νετε καθ?λου backlinks.

Αυτ? που μετρ?νε ε?ναι η σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? και το domain authority τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ιστοσελ?δε? που πλ?ον θεωρο?νται απ? τη Google ω? Authority Sites, μπορο?ν να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και στι? πρ?τε? θ?σει? σχεδ?ν για του? περισσ?τερου? ?ρου? αναζ?τηση? με χαμηλ? ανταγωνισμ? χωρ?? ιδια?τερο πρ?βλημα και χωρ?? καθ?λου backlinks.

?ρα μετρ?ει κατ? πολ? σε ποια φ?ση βρ?σκεται η ιστοσελ?δα σα?. Ε?ναι ?να μικρ? niche site ? μια μεγ?λη ιστοσελ?δα που ?χει δεκ?δε? σελ?δε? και χιλι?δε? θ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google;

Μετ? ?λλη μια αιτ?αση ε?ναι στο τι ε?στε καλ?τερο?, στο περιεχ?μενο ? στα backlinks;

Γιατ? ?μα ?χετε ικαν?τητα στο να αποκτ?τε backlinks απ? ?λλε? ιστοσελ?δε?, τ?τε δεν υπ?ρχει πρ?βλημα στο να ανταγωνιστε?τε στα ?σια ?λε? τι? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ για κ?θε λ?ξη κλειδ?, ?σο ανταγωνιστικ? και να ε?ναι αυτ?.

Σ?γουρα το θ?μα για την ε?ρεση ν?ων ευκαιρι?ν για να γρ?ψουμε ?ρθρα και να κερδ?σουμε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? στο ?ντερνετ ε?ναι πολ? μεγ?λο και δεν μπορε? να καλυφθε? με ?να μ?νο ?ρθρο, ?μω? πιστε?ω ?τι σα? ?δωσα μια ν?α οπτικ? στο τι πρ?πει να κ?νετε για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看