ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Link-Building

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? links? Β?μα Β?μα

Πιστε?ω να ?χετε αντιληφθε? ?τι η διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων (link building)? θα πρ?πει να ε?ναι αργ? και σταθερ? σαν μαραθ?νιο? και ?χι ?να ξ?σπασμα, ?να σπριντ. Στην πραγματικ?τητα π?ρα πολλ? sites προσπαθο?νε να πετ?χουν μ?σω black hat SEO λογισμικο? την ζε?ξη χιλι?δων συνδ?σμων με τη σελ?δα του?, μ?νο και μ?νο για να καταλ?βουν ?τι κ?ποια στιγμ? αποκλε?στηκαν απ? την Google.

?χω πειραματιστε? ?λα αυτ? τα χρ?νια με π?ρα πολλ? λογισμικ? και υπηρεσ?ε? παραγωγ?? links, ?λλε? δωρε?ν, ?λλε? πληρωμ?νε?. Κατ? 90% οι προσπ?θειε? δημιουργ?α? αποτελεσμ?των SEO με αυτοματοποιημ?νο λογισμικ? ? εργαλε?α ε?ναι αποτυχημ?νε? ? ?χουν αρνητικ? αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σε αυτ? το ?ρθρο θα σα? αποκαλ?ψω το μυστικ? ? την τ?χνη για να χτ?σετε χιλι?δε? links για τα site σα?. ?χω εφαρμ?σει αυτ? τη γν?ση μου μοιρ?ζομαι μαζ? σα? για να επιτ?χω εκπληκτικ?? θ?σει? για τα δικ? μου site και blog στο παρελθ?ν.

?Μ?θετε περισσ?τερα για το πω? θα βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα στη Google.

Βασικο? Καν?νε? Χτισ?ματο? Links

 1. Η διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων κρατ?ει για μ?νε? ? πρ?πει να κρατ?ει για μ?νε?.

 2. θα πρ?πει να υπ?ρχει μ?α ρ?γουλα στο χτ?σιμο συνδ?σμων. Ε?ν γ?νει πολ? γρ?γορα θα αντιμετωπ?σουμε τι? σχετικ?? ποιν?? απ? την εταιρε?α Google. Ε?ν γ?νει πολ? αργ? δεν θα μπορ?σουμε ποτ? να νικ?σουμε τον ανταγωνισμ?! Το να βρε?τε την τ?λεια ισορροπ?α στον ρυθμ? χτισ?ματο? συνδ?σμων ε?ναι το καλ?τερο και το ασφαλ?στερο. Απαιτε?ται ?μω? εμπειρ?α και πειραματισμ??. ?χω επενδ?σει π?ρα πολ? χρ?νο σε αυτ?ν την διαδικασ?α, ?ταν μιλ?με για χρ?νο, εννο? χρ?νια.

 3. Ο μοναδικ?? αστ?θμητο? παρ?γοντα? ε?ναι η Ανταγωνιστικ?τητα τη? αγορ? – στ?χου. Βρ?σκοντα? λιγ?τερε? ανταγωνιστικ?? αγορ?? ? λιγ?τερο ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? θα σα? βοηθ?σει π?ρα πολ? για να κατακτ?σετε πρ?τε? θ?σει?.

 4. Ποτ? μην ξεκιν?σετε την διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων ε?ν δεν ?χετε ολοκληρ?σει την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση (on-page optimization).

 5. Δημιουργ?στε ?να φ?λλο εργασ?α? στο Excel και καταγρ?ψτε σε 2 ξεχωριστ? φ?λλα δ?ο λ?στε?. Μ?α λ?στα με του? συνδ?σμου? που θ?λετε να αποχτ?σετε σε σελ?δε? στ?χου? και αφ?στε μια λ?στα κεν? για να καταγρ?ψετε του? συνδ?σμου? που ?χετε αποκτ?σει και π?τε. Φροντ?στε να αποκτ?σετε συνδ?σμου? για 10 βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και ?χι παραπ?νω. Για κ?θε λ?ξη κλειδ? πρ?πει να κρατ?τε αρχε?ο στο excel. Επ?ση? θα ?χετε και ?να αρχε?ο με απευθε?α? συνδ?σει? στη σελ?δα σα? χωρ?? λ?ξει? κλειδι?. Αν σα? φα?νεται πολ?? ο ?γκο? εργασ?α? για αρχ?, απλ?? ξεκιν?στε με μ?α, δ?ο ? τρει? λ?ξει? κλειδι? και αργ?τερα θα αναπτυχθε?τε περισσ?τερο.

 6. Ξεκιν?στε κ?κλου? SEO – χτισ?ματο? συνδ?σμων χρησιμοποι?ντα? κ?ποια διασπορ? συνδ?σμων απ? διαφορετικ?? πηγ??. Ποτ? μην ?χετε μια μον?χα πηγ? χτισ?ματο? συνδ?σμων.

 7. Δημιουργ?στε ?να πλ?νο SEO και συμπεριλ?βατε μερικο?? κ?κλου? SEO, οι κ?κλοι SEO θα πρ?πει να ε?ναι μηνια?οι ? εβδομαδια?οι. ?να καλ? πλ?νο SEO περιλαμβ?νει 12 ? 10 μηνια?ου? κ?κλου?. Σε αυτ? θα πρ?πει να στοχε?σετε κι εσε??.

 8. Τ?λο?, καλ? θα ?ταν να ?χετε ?δη δημιουργ?σει τρ?α με π?ντε ?ρθρα πυλ?νε? για το blog σα? και να ?χετε γρ?ψει τουλ?χιστον 10 με 20 δευτερε?οντα ?ρθρα για κ?θε πυλωνικ? ?ρθρο που θα υποστηρ?ζουν και θα διασυνδ?ονται.

?Πλ?νο SEO? και κ?κλο? SEO

Αυτ? ε?ναι αναλυτικ? τα β?ματα για ?ναν επιτυχημ?νο κ?κλο SEO:

1.Δημιουργ?στε, μετατρ?ψτε σε πολλ? παρ?μοια αντ?γραφα, αλλ? ?χι ?δια (article spinning) και διανε?μετε ?να τουλ?χιστον ?ρθρο το μ?να. Το κ?θε ?ρθρο θα πρ?πει να εμπερι?χει ?να ? δ?ο συνδ?σμου? που να δε?χνουν στην σελ?δα προσγε?ωση? (landing pages) των επισκεπτ?ν. Συν?θω? αυτο? οι σ?νδεσμοι εμπερι?χονται στο τμ?μα των προφ?λ του συγγραφ?α του ?ρθρου. ?να λογισμικ? spinner θα σα? βοηθ?σει να δημιουργ?σετε απ? το ?διο μητρικ? ?ρθρο, πολλ? ?λλα ?ρθρα. Ο ρυθμ?? υποβολ?? θα ?πρεπε να ε?ναι καθημεριν?? και να υποβ?λλεται ?ρθρα τουλ?χιστον σε 50 αθρογραφικ? blogs.

2.Υποβ?λετε τη σελ?δα σα? σε καταλ?γου? με υψηλ? PR. H υποβολ? τη? σελ?δα? σε καταλ?γου? ε?ναι ?να? μοναδικ?? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε μοναδικο?? μον?δρομου? συνδ?σμου? στο site σα?. Το αρνητικ? ε?ναι ?τι αυτο? οι κατ?λογοι θα χρειαστο?ν απ? ?ρε? ?ω? εβδομ?δε? για να συμπεριλ?βουν τον σ?νδεσμ? σα?.? Ο σωστ?? ρυθμ?? ε?ναι 25 με 50 κατ?λογοι το μ?να, χωρισμ?να σε τ?σσερι? φορ?? το μ?να.

 1. Υποβ?λλετε περιεχ?μενο σε blogs που ε?ναι dofollow. Αρκε? να βρε?τε μια σειρ? απ? blogs τα οπο?α ε?ναι αξι?πιστα και ?χουν υψηλ? PR. Θα πρ?πει να εστιαστε?τε στα blogs τα οπο?α αν?κουν στην δικ? σα? κλαδικ? αγορ? και να ?χετε ποιοτικ? περιεχ?μενο. Ο κατ?λληλο? ρυθμ?? ε?ναι 10 με 20 αποστολ?? σε blog το μ?να. Ο καλ?τερο? τρ?πο? υποβολ?? περιεχομ?νου σε blogs ε?ναι μ?σω των σχολ?ων. Αν και μερικ? blogs δεν επιτρ?πουν οποιοδ?ποτε σχ?λιο να αναρτηθε?, σ?ντομα θα βρε?τε τα blog που το επιτρ?πουν. Αν δεν μπορε?τε να βρε?τε αρκετ? κλαδικ? Blogs, τ?τε δ?στε ?μφαση στα γενικο? περιεχομ?νου με υψηλ? PR.

 2. Υποβολ?? σε Φ?ρουμ?. Τα φ?ρουμ ε?ναι μια πολ? καλ? πηγ? συνδ?σμων και επισκεψιμ?τητα?. Π?ρα πολλ? απ? αυτ? δεν θα σα? επιτρ?ψουν να αφ?σετε την υπογραφ? σα? ?μα δεν ?χετε ?δη ολοκληρ?σει 10 υποβολ?? συνολικ?. Περ?που 20 αποστολ?? σε φ?ρουμ? το μ?να ε?ναι π?ρα πολ? καλ?? για αρχ?. Οι υποβολ?? σε Φ?ρουμ?, ?πω? και στα blog απαιτο?νε κ?ποιο δι?στημα και πρ?πει να ε?στε υπομονετικο?.

 3. Υποβολ?? Προφ?λ. Κ?θε μ?να καλ? θα ?ταν να υποβ?λετε το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? σε σελ?δε? υψηλο? προφ?λ, ?πω? η Wikipedia. Στο ξεκ?νημα, 10 σελ?δε? υψηλο? προφ?λ ε?ναι αρκετ??, εν? μετ? μπορε?τε να εντατικοποι?σετε τι? προσπ?θει?? σα?. Κ?θε μ?να αποστ?λλω περιεχ?μενο σε τ?τοιε? σελ?δε? υψηλο? προφ?λ και μετ? επαν?ρχομαι κ?θε μ?να και εξετ?ζω του? συνδ?σμου? αν ?χουν ενταχθε?.

 4. Υποβολ?? σε Ιστολ?για Δημοσ?ευση? Τ?που. Κ?θε μ?να θα πρ?πει να διανε?μετε δελτ?α τ?που για το ιστολ?γιο σα?. ?πω? οι υποβολ?? ?ρθρων ?τσι και τα ιστολ?για δημοσ?ων σχ?σεων κ?νουν ακριβ?? το ?διο. ?να δελτ?ο τ?που εμπερι?χει περ?που στι? 350 λ?ξει?, ?σο μισ? ?ρθρο. Π?λι η διαδικασ?α ε?ναι απλ? χρησιμοποιο?με ?ναν article spinner για να δημιουργ?σουμε ?ρθρα και μετ? υποβ?λλουμε το δελτ?ο τ?που σε δι?φορα ιστολ?για δωρε?ν ((παρ?δειγμα: Pr-inside, Free-Press-Release.com, PRlog.org, etc.)

7.Υποβολ?? σε κοινωνικ? δ?κτυα. Αν και πολλ? κοινωνικ? δ?κτυα δεν παρ?χουν dofollow συνδ?σμου? ?πω? το facebook, ?μω? παρ?χουν μεγ?λη προβολ? και επισκεψιμ?τητα. Στα κοινωνικ? δ?κτυα περιλαμβ?νονται και οι σελ?δε? κοινωνικ?ν σελιδοδεικτ?ν, ?πω? το digg.com και το delicious.com

 1. Υποβολ?? σε καν?λια β?ντεο.? Ο στ?χο? σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε ?να ν?ο β?ντεο κ?θε εβδομ?δα ? μ?να ? να κ?νετε μια ολοκληρωμ?νη σειρ? β?ντεο και να την υποβ?λετε στα βιντεοκ?ναλα. Υπ?ρχουν π?νω απ? 20 τ?τοια καν?λια ?πω? το YouTube. Θα πρ?πει λοιπ?ν να υποβ?λετε τα β?ντε? σα? σε π?νω απ? 10 τ?τοια καν?λια το μ?να. Το β?ντεο μ?ρκετινγκ πλ?ον ε?ναι μια πολ? εξελιγμ?νη στρατηγικ? για να αποκτ?σετε μεγ?λε? ρο?? επισκεψιμ?τητα? και να χτ?σετε το προσωπικ? σα? ?νομα και τη φ?μη σα?. Ο κ?σμο? λατρε?ει τα β?ντεο!

Ξεκιν?στε λοιπ?ν ?μεσα την πρ?τη σα? μηνια?α καμπ?νια SEO με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε κατ? νου και ολοκληρ?στε με επιτυχ?α τον πρ?το κ?κλο SEO. Ο πρ?το? κ?κλο? SEO θα ε?ναι πιο κουραστικ?? και πιο χρονοβ?ρο? απ? του? επ?μενου?. Θα χρειαστε?τε πολ? χρ?νο μ?χρι να βρε?τε τι? κατ?λληλε? ιστοσελ?δε? για σα?. Μην πελαγ?νετε, στην πορε?α θα βρε?τε τρ?που? να αυτοματοποι?σετε τον κ?κλο SEO. Θα βρε?τε το κατ?λληλο λογισμικ? για να υποστηρ?ξει τι? προσπ?θει?? σα? και θα ξεσκαρτ?ρετε τι δεν αποδ?δει απ? τι αποδ?δει. Ιδια?τερη σημασ?α ?χει να μην τα παρατ?σετε! Συνεχ?στε και τα αποτελ?σματα θα ?ρθουν!

Διαβ?στε περισσ?τερα για την δημιουργ?α backlinks:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Ο οδηγ?? σου ε?ναι πολ? περιεκτικ?? & αναλυτικ??! Συγχαρητ?ρια για την εξα?σια δουλει? που ?χει? κ?νει!
  Θ?λω να σε ρωτ?σω τα εξ??:
  ?ταν ?χει? ?να site & θε? να το προωθ?σει? στην Ελλ?δα τα sites που αναφ?ρει? παραπ?νω ?πω? press releases, social bookmarking & article directories ωφελο?ν το site?
  Δλδ το κ?νει? για να π?ρει? το backlink μ?νο & αδιαφορε?? για το bounce rate δι?τι ε?ναι αγγλ?φωνα sites;
  Δι?τι εδ? στην Ελλ?δα δεν υπ?ρχουν πολλ? sites τ?τοιου ε?δου?.
  Επ?ση? το article spinner λειτουργε? αν ε?ναι ελληνικ? το περιεχ?μενο;
  Αναμ?νω την απ?ντηση σου!
  Φιλικ?,

  Παναγι?τη?

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? φ?λε Παναγι?τη για την ερ?τηση σου. Δυστηχ??, αν και το bounce rate ε?ναι παρ?γοντα? SEO, θα κ?νει? μια θυσ?α για να π?ρει? τα πολ?τιμα backlinks.

   Το ?διο κ?νω και γω αναγκαστικ?.

   Το article spinner δεν λειτουργε? στα ελληνικ? παρ? μ?νο στα αγγλικ?. Τουλ?χιστον αυτ? που ?χω βρει.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看