ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-GOOGLE-4

SEO : Hosting σε Ελληνικ? server

?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google ε?ναι το hosting απ? γεωγραφικ? και λειτουργικ? ?ποψη.

?μα το site σα? απευθ?νεται στην ελληνικ? αγορ?, πρ?πει να προτιμ?σετε καταλ?ξει? domain name σε .gr, ?πω? .gr, .org.gr, edu.gr, net.gr και .com.gr και ελληνικ? hosting.

?μα το site σα? απευθ?νεται στην διεθν? αγορ?, μπορε?τε να επιλ?ξετε ?λε? τι? ?λλε? διαθ?σιμε? καταλ?ξει? domain name που ε?ναι π?νω απ? 700 με προτ?μηση αυτ?? σε .com .net και .org και hosting εγγ?τερα στην αγορ? στ?χο σα?. Αν η αγορ? σα? ε?ναι στην Ευρ?πη προτιμ?στε servers στην Ευρωπα?κ? χ?ρα με την μεγαλ?τερη ομ?δα πελατ?ν ? αγορ? στ?χο και αντ?στοιχα για τι? ?λλε? χ?ρε?.

Σε περιπτ?σει? πολλ?ν αγορ?ν ? διεθν?ν αγορ?ν, εκτ?? απ? διαφορετικ? sites, ?να για κ?θε αγορ?, απαιτο?νται και πολλο? διαφορετικο? servers στι? αν?λογε? αγορ??.

Η αγορ? του ελληνικο? Hosting σ?μερα

Μετ? απ? εκτεταμ?νη ?ρευνα και αφο? εξ?τασα κ?μποσε? ελληνικ?? εταιρε?ε? με ελληνικ? hosting – Παρεμπιπτ?ντω?, ?λλο το ελληνικ? hosting και ?λλο το ελληνικ? εταιρε?α με γερμανικ? ? αμερικ?νικο hosting – κατ?ληξα στην αξι?πιστη ελληνικ? εταιρε?α TopHost.

Εταιρε?ε? ?μω? που προσφ?ρουν αξι?λογο ελληνικ? hosting με ?δρα την Αθ?να, μια και εκε? κατοικε? το 50% των υποψ?φιων πελατ?ν σα? ε?ναι οι παρακ?τω:

 1. Papaki.gr
 2. Tophost.gr
 3. Pointer.gr
 4. Dnhost.gr
 5. Otenet.gr
 6. Cyta.gr

Ο κατ?λογο? δεν σταματ? εδ? μια και θα βρε?τε π?ρα πολλ?? ?λλε? αδικημ?νε? απ? την Google εταιρε?ε? hosting που εν? ε?ναι πολ? καλ?? και ποιοτικ?? στι? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε?, δεν ?χουν καμ?α ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ο αλγ?ριθμο? τη? Google απλ?? τη? ?πνιξε!

Να προτιμ?σω το GR-IX δ?κτυο;

Ο κ?μβο? GR-IX αποτελε? το σημε?ο στο οπο?ο διασυνδ?ονται επιλεγμ?νοι Internet Service Providers στην Ελλ?δα. Μ?σω του GR-IX υλοποιε?ται το peering, το οπο?ο επιτρ?πει την απευθε?α? ανταλλαγ? κ?νηση? μεταξ? των Internet Providers και κατ?επ?κταση επιτυγχ?νονται πολ? υψηλ?? ταχ?τητε? κατ? την διεν?ργεια τη? επικοινων?α?.

Τι διαφορ? ?χει η φιλοξεν?α του Ultra Fast GR-IX δικτ?ου με την φιλοξεν?α που δεν ε?ναι σε GR-IX δ?κτυο;

Η διαφορ? ε?ναι αρκετ? μεγ?λη, σε επ?πεδο ταχ?τητα? δικτ?ου. To web hosting σε Ελληνικ? Datacenter δεν ε?ναι απ? μ?νο του επαρκ? για να επιτευχθο?ν οι σ?ντομοι χρ?νοι απ?κριση? που προαναφ?ρθηκαν.
Αν για παρ?δειγμα κ?ποιο? χρ?στη? επισκεφθε? απ? Ελλ?δα ?να site σε server στην Ελλ?δα που δεν ε?ναι σε GR-IX δ?κτυο, ο χρ?νο? φ?ρτωση? θα ε?ναι αντ?στοιχο? με τον χρ?νο φ?ρτωση? μια? σελ?δα? που φιλοξενε?ται σε server στην Ευρ?πη.
ελληνικο-hosting
Αντιθ?τω? οι εταιρε?ε? hosting που βρ?σκονται? στο GR-IX δ?κτυο, εκμεταλλε?ονται τι? εσωτερικ?? αποστ?σει? και η κ?νηση δεδομ?νων δρομολογε?ται χωρ?? αυτ? να περν?νε απ? κ?μβου? του εξωτερικο?. ?τσι, εξασφαλ?ζουν για του? πελ?τε? του? και το site σα? του? πιο σ?ντομου? δυνατο?? χρ?νου? φ?ρτωση? των σελ?δων απ? Ελλ?δα.
Οι χρ?νοι απ?κριση? σε GR-IX επιτυγχ?νουν ταχ?τητε? μ?χρι και 5 φορ?? πιο γρ?γορε?.
Ενδεικτικ?? ταχ?τητε? ping απ? Ελλ?δα:
 • σε server στην Αμερικ? 225ms
 • σε server στην Ευρ?πη 93ms
 • στην Ελλαδα χωρ?? GR-IX 80ms
 • στην Ελλαδα με GR-IX 40ms

Το web hosting στην Ελλ?δα ανεβ?ζει την κατ?ταξη εν?? site στη Google;

Για SEO πρ?τη σελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? του Google στην Ελλ?δα, θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψιν ?τι ο αλγ?ριθμο? αξιολ?γηση? και κατ?ταξη? των sites επηρε?ζεται σημαντικ? απ? του? εξ?? παρ?γοντε?:

 • την τοποθεσ?α φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? και
 • το TLD (.gr).

Σ?μφωνα με τον Matt Cutts, ο οπο?ο? ε?ναι υπε?θυνο? για την ποι?τητα αποτελεσμ?των αναζ?τηση? στο Google, εκτ?? απ? το TLD, η χ?ρα φιλοξεν?α? αποτελε? σημαντικ? παρ?γοντα, καθ?? η? Google ελ?γχει την τοποθεσ?α τη? IP του server στον οπο?ο φιλοξενε?ται το website.

Ο λ?γο? ε?ναι ?τι θεωρο?ν πω? ?να? server που φιλοξενε?ται για παρ?δειγμα στην Ελλ?δα, θα εμπερι?χει και περιεχ?μενο που θα ε?ναι περισσ?τερο χρ?σιμο σε χρ?στε? εντ?? Ελλ?δα?, σε σχ?ση με το περιεχ?μενο εν?? server του εξωτερικο?. Στο ακ?λουθο video, ο Matt Cutts τη? Google επιβεβαι?νει τη σημασ?α που ?χει η τοποθεσ?α μ?α? IP για το SEO σε τοπικ? επ?πεδο.

Επομ?νω?, η φιλοξεν?α σε Ελληνικ? IP και το ταχ?τατο GR-IX δ?κτυο, μπορε? να επηρε?σει θετικ? την κατ?ταξη τη? σελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζητ?σεων για του? χρ?στε? του internet εντ?? Ελλ?δα? και να σα? δ?σει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα που ζητ?τε.
Β?λτε το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για π?ντα με ελληνικ? hosting!

TopHost, o πρωταθλητ?? του Hosting στην Ελλ?δα -τουλ?χιστον για αυτ? το μ?να

?λα τα πακ?τα τη? Tophost φιλοξενο?νται σε servers στην Ελλ?δα και σα? δ?νουν τη δυνατ?τητα να εκμεταλλευτε?τε ταχ?τητε? δικτ?ου ?ω? και 5 φορ?? πιο γρ?γορε? απ? αντ?στοιχε? στην Αμερικ? και Ευρ?πη. Αξιοποι?στε την διασυνδεσιμ?τητα του Ultra Fast GR-IX δ?κτυου των servers τη? Tophost, για την πιο γρ?γορη εμπειρ?α φιλοξεν?α?!

Ποιε? υπηρεσ?ε? φιλοξεν?α? μπορο?ν να ενεργοποιηθο?ν στο Tophost Ultra Fast GR-IX δ?κτυο στην Ελλ?δα;

Οι υπηρεσ?ε? που ενεργοποιο?νται στο Datacenter στην Ελλ?δα ε?ναι ?λα τα πακ?τα φιλοξεν?α? Shared Hosting και Reseller Hosting σε Linux και Windows servers, καθ?? και κ?ποιοι απ? του? Dedicated Servers τη? Tophost.

SEO Google και ελληνικ? hosting Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

10 Σχ?λια. Leave new

 • Ποια θεωρε?ται η καλυτερη στον χ?ρο ;; Δεν με απασχολε? ο?τε το μ?γεθο? (μικρ? μεγ?λη , γνωστ? -?σημη ο?τε κ το κ?στο? )
  Εχω ?ναν μικρο ξεν?να κ σκοπε?ω να φτι?ξω καινο?ργια ιστοσελ?δα . Θελω το καλ?τερο που μπορω να βρω .

  Απ?ντηση
  • Υπ?ρχουν πολλ?? εταιρε?ε? καλ?? ?πω? και η tophost, τ?ρα ποια ε?ναι η καλ?τερη δεν ξ?ρω να σου απαντ?σω. Ρωτ?ντα? πα? στην π?λη. Θα πρ?πει να κ?νει? ?ρευνα αγορ?? π?νω στο θ?μα hosting.

   Απ?ντηση
 • Η εμπειρ?α που ε?χα απο την TopHost ?ταν καλ? απ? ?ποψη ταχ?τητα? και εξυπηρ?τηση?. Βασικ? ε?ναι υπερβολικ? γρ?γορη η ταχ?τητα αν ε?σαι σε δ?κτυο GR-IX και σχετικ? οικονομικ?? host provider. Παρ’ ?λα αυτ? αντιμετ?πισα ?να πρ?βλημα που δεν ξ?ρω αν ε?χε να κ?νει με ασυμβατ?τητα του host με wordpress site μου ? ?τι μετ?φερα το site απο προηγο?μενο host. Το πρ?βλημα ?ταν ?τι δεν λειτουργο?σε το PayPal, ?βγαζε ?να error στι? δοκιμαστικ?? συναλλαγ?? με sandbox. Τελικ? γ?ρισα στον προηγο?μενο host 040hosting.eu και δι?λεξα ?να ακριβ? πακ?το με SSD σκληρ? 15ευρω/μ?να.

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Μιχ?λη, η Tophost μπορε? να ρυθμ?σει το hosting αν?λογα με τι? απαιτ?σει? σου και το ?χουν κ?νει πολλ?? φορ?? μ?χρι σ?μερα ?στε να λειτουργε? σωστ? με τα δι?φορα πρ?σθετα. Τ?ρα για ποιο λ?γο δεν λειτο?ργησε το paypal δεν το ξ?ρω.

   Απ?ντηση
 • Καλημερα δεν νομιζω να ειπα κατι τετοιο ο καθενα? βγαζει συμπερασμα. Αλλα διαφωνω σε καποια πραγματα και δεν χρειαζεται καποιο? να πληρωσει μια περιουσια για hosting αγαπητε μου φιλε για να παιξη σωστα αξιοπιστε? εταιρειε? χρειαζονται βλεπε γερμανια απειρε? ολλανδια επιση? οσο για το σεο Ελλαδα τριχε? αποτελεσματα διαφορα και ολα αυτα στο ξαναλεω με αποδειξη? σε πολλα σαιτ απο εταιρειε? με τεραστια επισκεψιμοτητα και eshop με ανταγωνισμο.Οσο για εταιρεια ελληνικη εγω μια? και δοκιμασα πολλε? 1 ειναι στην βορεια ελλαδα δεν θα πω ονομα με δικτυο ανωτερο και ταχυτητε? καμια σχεση με αλλε?.

  Απ?ντηση
  • Καλ? ε?ναι Σπ?ρο να προτε?νει? μ?α εταιρε?α δεν ε?ναι κακ?, ?μα ?χει? θετικ? εμπειρ?α μαζ? τη? γιατ? να μην μα? την προτε?νει? να τη δοκιμ?σουμε και μει?;
   Το blog ε?ναι ?να δι?λογο με τον κ?σμο και καν?να? δεν ε?ναι τ?λειο?.

   Απ?ντηση
   • pointer δοκιμασε ταχυτητα και πε? μου μετεφερα 4 σαιτ μου μισο? χρονο? απο tophost service απαιχτο υπενθυμιζω κανανε 4 μερε? να δουνε αιτημα μου και το δανε αφου πηρα τηλ

    Απ?ντηση
 • Επειδη θα πρεπει να μιλαμε με αποδειξη? και οχι απλα διαφημιστικα απο εμπειρια μου μαλιστα σημερα…

  αιτημα στην tophost/prohoster με αργο eshop δεν πηραμε απαντηση 4 μερε? και σημερα πηραμε τηλ δεν ειχανε καν δει το αιτημα….. αργο σαιτ με αποτελεσμα δουλεια? μηνων να παει κατα διαολου σε λεξει? κλειδια μια? και η google το ισοπεδωσε…. και ολα αυτα με αποδειξη? κυριε …. ποιο αργε? ταχυτητε? απο σαιτ σε αμερικη-γερμανια κ.α αυτα….

  Απ?ντηση
  • Σπ?ρο σε ευχαριστ? για το σχ?λιο. Μ?πω? με π?ρασε? για διαφημιστ?; Γιατ? δεν νομ?ζω να μπ?κε? σε διαφημιστικ? site. ?τι δ?νει? πα?ρνει? και με 50 ευρ? φιλοξεν?α το χρ?νο δεν πιστε?ω να ?θελε? να κατακτ?σει? και τον πλαν?τη.

   Η Tophost ε?ναι μια οικονομικ? εταιρε?α που προσφ?ρει συγκριτικ? με ?λλε? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? μια καλ? υπηρεσ?α. ?μα ?χει? ιστοσελ?δα απαιτ?σεων που χρει?ζεται dedicated server ? κ?τι ?λλο, θα πρ?πει να απευθυνθε?? σε ?λλε? εταιρε?ε? που ε?ναι πιο εξειδικευμ?νε? ? πιο μικρ?? και να ξοδ?ψει? κ?τι παραπ?νω.

   Η Google βλ?πει τι? περιοχ?? για το local hosting ω? Ηπε?ρου? και ?χι ω? χ?ρε?. Εννοε?τε ?μω? πω? το hosting σε ελληνικ? server ε?ναι ταχ?τερο απ? ?να hosting στην Γερμαν?α αρκε? να ε?ναι σωστ?? ο server.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看