ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Μ?θημα 2Β: Απλ?? Τεχνικ?? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση? (Off-Page SEO Techniques)

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1-6 Μ?νε? ? και συν?χεια
 • Αποτελ?σματα: Πρ?τη σελ?δα στην Google και παραμον? σε αυτ?ν
 • Επ?νδυση:
  • Απ? 0€ ?ω? 1.000€/μ?να, εξαρτ?ται απ? τι υπηρεσ?ε? θα επιλ?ξετε

Περ?ληψη:

Σε αυτ? το μ?θημα θα ασχοληθο?με αποκλειστικ? με τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων προ? τη σελ?δα μα? (backlinking), την πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? για να βελτι?σουμε τη θ?ση μα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Μερικ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? ε?ναι η ανταλλαγ? συνδ?σμων, η υποβολ? σε οδηγο??, το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ, το blogging, οι δημοσιε?σει? τ?που, τα κοινωνικ? δ?κτυα, τα Φ?ρουμ?, το guest blogging και τα RSS Feeds.

seo-google

Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ (Article Marketing)

?να? σταθερ?? μα αργ?? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε ?μορφου? συνδ?σμου? στη σελ?δα σα?, αλλ? και να αποκτ?σετε κ?ποιο κ?ρο? και αναγνωρισιμ?τητα ε?ναι το Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ.

Το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα σχετικ? με το αντικε?μενο σα? ? ?να αντικε?μενο που σα? ενδιαφ?ρει και ε?ναι σχετικ? με το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? και να τα υποβ?λετε σε μερικ? μεγ?λα αρθρογραφικ? blog. Ω? αντ?λλαγμα, αυτ? τα αναγνωρισμ?να blogs θα σα? επιστρ?ψουν? ?ναν με δ?ο συνδ?σμου? στη σελ?δα σα?.

θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεκτικο? για το περιεχ?μενο των ?ρθρων. Αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ?, να μην τα ?χετε υποκλ?ψει, να ε?ναι μεταξ? 700 ?ω? 1200 λ?ξεων σε μ?κο? και τ?λο? να ε?ναι χρ?σιμα για τον τελικ? χρ?στη.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να τα εμπλουτ?σετε με τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν και ο σκοπ?? του? ε?ναι να ελκ?σετε αναγν?στε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Μερικ? δι?σημα αρθρογραφικ? sites ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Ezinearticles
 2. Goarticles

Διαβ?στε περισσ?τερα για το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ:

Μετ? το Google Panda 4 Update, φα?νεται να ?χει εγκαταλειφθε? αυτ? η τεχνικ? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση? με ?λλε? πιο αποτελεσματικ?? τεχνικ??Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση?, ?πω? το content marketing ? το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου.

 

Ανταλλαγ? Συνδ?σμων

Η ανταλλαγ? συνδ?σμων ?χει να κ?νει με την αμοιβα?α διασ?νδεση δ?ο ιστοσελ?δων. Τα τελευτα?α χρ?νια αυτ? η τεχνικ? ?χει ατον?σει κυρ?ω? γιατ? ?χουν δημιουργηθε? καινο?ριοι τρ?ποι πιο ε?κολοι και πιο γρ?γοροι απ? αυτ?ν.

?μω? ε?ν επιμ?νετε και θ?λετε να δοκιμ?σετε, τ?τε δεν ?χετε παρ? να βρε?τε ?να φ?λιο ιστολ?γι0 και να ανταλλ?ξετε συνδ?σμου? ? να ενταχθε?τε σε μια μεγαλ?τερη κοιν?τητα ανταλλαγ?? συνδ?σμων.

Μερικ?? τ?τοιε? κοιν?τητε? ανταλλαγ?? συνδ?σμων ε?ναι οι παρακ?τω:

1. http://www.linkalizer.com/

 1. http://www.linkmarket.net/

?να απ? τα μειονεκτ?ματα αυτ?? τη? μεθ?δου ε?ναι ?τι ε?ναι ιδια?τερα ?μμεση, χρονοβ?ρα και καν?να? δεν σα? διασφαλ?ζει π?ντα ?τι η σελ?δα σα? θα ε?ναι για π?ντα αμοιβα?α διασυνδεδεμ?νη. Παρ?λληλα πρ?πει π?ντα να ?χετε το νου σα? σχετικ? με το PageRank και τη σχετικ?τητα των συνδ?σμων που θα αποκτ?σετε κ?θε φορ?.

Υποβολ? Σε Οδηγο??

Μ?α μ?θοδο απ?κτηση? συνδ?σμων στη σελ?δα σα? ε?ναι η εγγραφ? του σε ηλεκτρονικο?? οδηγο?? (Directories). H εγγραφ? σε ηλεκτρονικο?? οδηγο?? δημιουργε? μον?δρομου? συνδ?σμων απ? σελ?δε? με υψηλ? PageRank.

Υπ?ρχουν οδηγο? επ? πληρωμ? και οδηγο? δωρε?ν. Ο πιο μεγ?λο? οδηγ?? επ? πληρωμ? ε?ναι πλ?ον ο Yahoo που σταμ?τησε να ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση?.

?να? μειον?κτημα τη? καταχ?ριση? σε οδηγο?? επ? πληρωμ? ε?ναι ?τι η Google τιμωρε? αυτο?? του? πληρωμ?νου? συνδ?σμου?.?τσι θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεχτικο? στην καταχ?ριση τη? σελ?δα? σα? επ? πληρωμ?.

Π?ρα πολλο? οδηγο? απαιτο?ν την αμοιβα?α τοποθ?τηση συνδ?σμων για να σα? εντ?ξουν, πρ?γμα που δεν σα? το συνιστ? μια και θα μετατρ?ψετε την σελ?δα σα? σε link farm. Σε φ?ρμα δηλαδ? που θα εκτρ?φεται συνδ?σμου? και θα θεωρηθε?τε spammer απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μια ?λλη θεωρ?α που δεν ισχ?ει ιδια?τερα ε?ναι ?τι πρ?πει να αποκτ?τε συνδ?σμου? που να ε?ναι dofollow (να επιτρ?πουν δηλαδ? τα ρομπ?τ να τι? ακολουθ?σουν απ? σελ?δε? με υψηλ?τερο PR απ? το δικ? σα?), δεδομ?νου ?τι σελ?δε? με χαμηλ?τερο PR δεν θα σα? ωφελ?σουν ιδια?τερα. Σχετικ? με το dofollow, συμφων?, αλλ? κ?θε συνδ?σμων, ανεξ?ρτητα απ? που προ?ρχεται ?χει αξ?α.

Μεγαλ?τερη αξ?α ?χουν οι σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με υψηλ? PageRank και χαμηλ?τερη μα ?χι αμελητ?α οι σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με χαμηλ?τερο PR.

Blogging

Το blogging ε?ναι ?να? απ? του? βασικ?τερου? τρ?που? για να αναρριχηθε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Σ?γουρα οι περισσ?τεροι απ? εσ?? ?χουνε κ?ποια σχ?ση με τα blog ? και ?χουνε ?δη το δικ? του? blog εταιρικ? ? προσωπικ?. Ε?ν δεν ?χετε μπορε?τε να αποκτ?σετε ?να με την υπηρεσ?α: Web Design

Η διαδικασ?α κατασκευ?? του blog ε?ναι π?ρα πολ? απλ?. Θα προτιμ?σετε το δικ? σα? αυτ?νομο blog στο WordPress και θα αποφ?γετε κ?θε μεσοβ?ζικη λ?ση.

Π?? ξεκιν?τε ?να blog:

 1. Βρε?τε τι ακριβ?? αν?γκε? ? κεν? ?χει η αγορ? σ?μερα και μ?θετε τι ψ?χνουν οι υποψ?φιοι αγοραστ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 2. Φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα που ε?ναι γεμ?τη με σχετικ? περιεχ?μενο που βοηθ?ει του? ανθρ?που? να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 3. Οδηγ?στε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα? και μετατρ?ψτε του? σε συνδρομητ?? στα ηλεκτρονικ? σα? ν?α ? στα Ηλεκτρονικ? Ταχυδρομε?ο σα?.
 4. Ξεκιν?στε να βγ?ζετε χρ?ματα απ? το κοιν? σα? χρησιμοποι?ντα? τη διαφ?μιση, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, το δικτυακ? μ?ρκετινγκ ? και ακ?μα πουλ?ντα? τα δικ? σα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?.
 5. Βελτιστοποι?στε και αυτοματοποι?στε την ?λη διαδικασ?α μ?ρκετινγκ, ο?τω? ?στε να μην χρει?ζεται να εργ?ζεστε ολημερ?? για να κρατ?τε την επιχε?ρησ? σα? ανοικτ?.

 

Σελ?δε? Social media (Συμπεριλαμβανομ?νου και του Β?ντεο) – Social Media

Μιλ?ντα? για σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση?, εννοο?με ?λε? εκε?νε? τι? σελ?δε? των κοινωνικ?ν μ?σων, του social bookmarking, καθ?? και τα β?ντεο sites ?πω? το YouTube. Ο στ?χο? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? ε?ναι πολλαπλ??. Κυρ?ω? απ? ?ποψη SEO μα? ενδιαφ?ρουν τα παρακ?τω:

 1. Να ανεβ?σουμε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μα?
 2. Να αποκτ?σουμε dofollow και nofollow links απ? δι?φορε? σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? προ? τη σελ?δα μα?
 3. Να ευρετηρι?σουμε τι? σελ?δε? μα? ταχ?τερα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? (?λλη μια χρ?ση του twitter)
 4. Να δημιουργ?σουμε κορυφα?ο περιεχ?μενο που μπορε? να διασυνδεθε? και να διαμοιραστε? στα κοινωνικ? μ?σα (viral content)

Επιπλ?ον Πηγ??:

 

Δημοσιε?σει? Τ?που (Press Releases)

Οι δημοσιε?σει? τ?που ε?ναι ?να? σ?ντομο? και γρ?γορο? τρ?πο? να προωθ?σετε το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? μ?σα σε μια ν?χτα! Επ?ση? πολλ?? φορ?? παρ?χεται και δωρε?ν!

Η Δημοσ?ευση Τ?που δεν ε?ναι ?λλο παρ? ?να ?ρθρο 300 με 700 λ?ξεων περ?που που περιλαμβ?νει μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? προ??ν που παρ?χει η σελ?δα σα? και θ?λετε να το γνωστοποι?σετε στον ηλεκτρονικ? τ?πο.

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα καν?λια διανομ?? που θα το κ?νουν αυτ? αυτ?ματα και ηλεκτρονικ? σε εκατοντ?δε? ηλεκτρονικ? μ?σα, κ?ποια ε?ναι δωρε?ν και κ?ποια ?λλα ε?ναι επ? πληρωμ?.

Στη Δημοσ?ευση Τ?που θα πρ?πει να προωθ?σετε τη σελ?δα σα? και την μοναδικ? σα? υπηρεσ?α καθ?? και ?ναν σ?νδεσμο στην σελ?δα στ?χο (landing page) που θ?λετε να επισκεφτο?ν οι αναγν?στε?.

Η σελ?δα στ?χο? μπορε? να ε?ναι η αρχικ? ? κ?ποια ?λλη σελ?δα εντ?? του site σα? που να εμπερι?χει συν?θω? μια παρουσ?αση με β?ντεο ? κε?μενο και μια φ?ρμα εγγραφ??. (opt-in form) Φροντ?στε η σελ?δα στ?χο? να διασυνδ?εται με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Υπηρεσ?ε? δημοσ?ευση? τ?που επ? πληρωμ?:

 1. PRWeb

Δωρε?ν υπηρεσ?ε? δημοσ?ευση? τ?που:

 1. Free Press Release
 2. PR-Inside

RSS Feeds

Το RSS ε?ναι το ακρων?μιο του Really Simple Syndication και ?χει να κ?νει με την προ?θηση του ενημερ?σεων του ιστολογ?ου σα? μ?σω email ? εν?? προγρ?μματο? που διαβ?ζει αυτ?? τι? ανανε?σει?.

Τα περισσ?τερα WordPress blogs σ?μερα ?χουν αυτ?ν την επιλογ? αυτ?ματα και ?χουν συμπεριλ?βει και αυτ?ματα κουμπι? εγγραφ?? ?πω? αυτ? εδ? το ιστολ?γιο.

Τα RSS θεωρο?νται πλ?ον ξεπερασμ?να και πολλ?? εταιρε?ε? ?χουν αρχ?σει να τα εγκαταλε?πουν στρεφ?μενα στο ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ (email marketing) και στα κοινωνικ? δ?κτυα.

Forum Marketing

Το ?ντερνετ ε?ναι ?να εκπληκτικ? μ?ρο?! οτιδ?ποτε και να σα? απασχολε? υπ?ρχει η απ?ντηση στο ?ντερνετ! Κ?ντε μια δοκιμ? να ρωτ?σετε ? αναζητ?σετε κ?τι στην Google. Αν?μεσα στα αποτελ?σματα θα φιγουρ?ρουν στι? πρ?τε? θ?σει?
?ρθρα και απαντ?σει? απ? blog και απ? forums.

Τα Φ?ρουμ? ε?ναι μεγ?λε? κοιν?τητε? χρηστ?ν ?που ?νθρωποι απ? ?λο τον κ?σμο μοιρ?ζονται ιδ?ε?, απ?ψει? , υποβ?λουν ερωτ?σει? και κ?νουν κριτικ?. Τα φ?ρουμ? υπ?ρχουν εδ? και χρ?νια, εν? μερικ? ονομαστ? φ?ρουμ? ε?ναι:

 1. www.forums.gr
 2. www.warriorforum.com

Το σημαντικ?τερο με το φ?ρουμ μ?ρκετινγκ ε?ναι ?τι δεν χρει?ζεται να ?χετε ?να για να επωφεληθε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αρκε? να συμμετ?χετε σε μερικ? και θα δε?τε τη σελ?δα σα? να κερδ?ζει ?δαφο? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Π?ρα πολλ? Φ?ρουμ? ?χουνε υψηλ? PageRank και μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και κ?θε διασ?νδεση με τη σελ?δα σα?, ?χει ?μεσο θετικ? αντ?κτυπο στην Google.

Το μ?νο που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? απ? τα φ?ρουμ που να δε?χνουν π?σω στη σελ?δα σα?. Αυτ? που θα πρ?πει να προσ?ξετε στην επιλογ? των φ?ρουμ ?που θα σχολι?σετε ? θα δραστηριοποιηθε?τε ε?ναι:

 1. Να ?χουν σχ?ση με την αγορ? στ?χο σα?
 2. Να ε?ναι εγκαθιδρυμ?να και να ?χουν μια δι?ρκεια ζω??, ?σο πιο παλι?, τ?σο πιο καλ?
 3. Να ?χουν υψηλ? PR
 4. Να ε?ναι ενεργ? και να ?χει πολλ? ενεργ? μ?λη
 5. Να επιτρ?πει την εισαγωγ? τη? ψηφιακ?? υπογραφ?? σα? καθ?? και αν επιτρ?πει τα dofollow links

Μ?λι? λοιπ?ν βρε?τε τα αν?λογα φ?ρουμ, μπορε?τε να ξεκιν?σετε να δημιουργε?τε αποστολ?? και ?ρθρα γ?ρω απ? ?να θ?μα ? να απαντ?τε σε ?δη υπ?ρχοντα θ?ματα, αφ?νοντα? π?ντα την υπογραφ? και του? συνδ?σμου? σα? με τη μορφ? λ?ξεων κλειδι?ν. καλ? ε?ναι να προτιμ?σετε μερικ? φ?ρουμ για να δοκιμ?σετε την τ?χη σα?. Ο καν?να? εδ? ε?ναι ?να ?σον καν?να!

Αποκτ?στε Συνδ?σμου? Απ? Σελ?δε? Αυθεντ?α? (Authority Pages)

Σελ?δε? Υψηλο? Προφ?λ (High Authority Pages) ? σελ?δε? αυθεντ?α? ε?ναι οι σελ?δε? απ? blogs που ?χουν υψηλ? PR και ε?ναι του τ?που wiki, social media, πανεπιστ?μια ? διεθν?? οργανισμο? ? κυβερνητικ?? υπηρεσ?ε? και ?χουν καταλ?ξει? ον?ματο? τ?που edu, gov, org ? com.

Τ?τοιου ε?δου? ιστοσελ?δε? ε?ναι τα λεγ?μενα Wikis.

Wiki ε?ναι ?να? τ?πο? ιστοτ?που που επιτρ?πει σε οποιονδ?ποτε να δημιουργ?σει και να επεξεργαστε? τι? σελ?δε? του. Σε ?να wiki, δι?φορα ?τομα μπορο?ν να γρ?φουν μαζ? (?χι ταυτοχρ?νω?). ?τσι, διευκολ?νεται η συνεργασ?α πολλ?ν ατ?μων για τη συγγραφ? εν?? ?ργου. Αν ?να ?τομο κ?νει κ?ποιο λ?θο?, το επ?μενο μπορε? να το διορθ?σει.

Μπορε? επ?ση? να προσθ?σει κ?τι ν?ο στην σελ?δα, πρ?γμα που επιτρ?πει την συνεχ? βελτ?ωση και ενημ?ρωση. Επ?ση? στα wiki μπορε? να γ?νεται συζ?τηση. Σε ορισμ?να wiki ?πω? η Βικιπα?δεια, μ?λλον το διασημ?τερο wiki, υπ?ρχουν οι σελ?δε? συζ?τηση? γι’ αυτ?, αλλ? σε ?λλα wiki, συζ?τηση μπορε? να γ?νεται σε ?λε? τι? σελ?δε?.

Μια καταπληκτικ? ιδ?α για να αποκτ?σετε συνδ?σμου? ε?ναι να γρ?ψετε το πρ?το σα? λ?μμα στην Wikipedia. Αν και το θεωρ? πολ? δ?σκολο να το κ?νετε και πολ? χρονοβ?ρο, ε?ν τα καταφ?ρετε θα ?χετε το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα!

Google My Business

Μια επιλογ? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι το Google My Business ? σε συντομογραφ?α GMB. Αυτ? που ?χετε απλ?? να κ?νετε ε?ναι να συμπεριλ?βετε την επιχε?ρησ? σα? στον κατ?λογο των τοπικ?ν επιχειρ?σεων τη? Google. ?τσι θα κερδ?σετε μερικ?? ?ξτρα θ?σει? παραπ?νω στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Το πρ?το πρ?γμα που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να δημιουργ?σετε ?ναν Λογαριασμ? Google Places. Συμπληρ?στε στο προφ?λ σα? ?σε? περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, διευθ?νσει?, χ?ρτε?, φωτογραφ?ε?, ιστοσελ?δε? κτλ.

Παρ?λληλα μπορε?τε να δημιουργ?σετε προωθητικ?? εν?ργειε? προ? τη σελ?δα σα? με κουπ?νια δ?ρου και να γρ?ψετε κριτικ?? και αξιολογ?σει? για τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Ειδικ? ?ταν πρ?κειται για τοπικ? επιχε?ρηση η οπο?α θ?λει να αν?βει στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, η ?παρξη του Google My Business ε?ναι απαρα?τητη.

Δ?στε Στου? Ανθρ?που? ?ναν Λ?γο Να Συνδεθο?ν Στο Site σα?

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αποκτ?σετε συνδ?σμου? στην σελ?δα σα? ε?ναι να ?χετε καταπληκτικ?, μοναδικ?, συναρπαστικ? περιεχ?μενο που? οι ?λλοι θ?λουν να προτε?νουν σε τρ?του?. ?ρα η στρατηγικ? σα? εδ? ε?ναι να προσφ?ρετε μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? ?να προ??ν που να να ελκ?σει του? επισκ?πτε? και κατ? συν?πεια την δημιουργ?α συνδ?σμων προ? εσ??.

Π?λι θα πρ?πει ν δημιουργ?σετε κ?τι μεγ?λη? αξ?α? που να το παρ?χετε δωρε?ν, αυτ? μπορε? να ε?ναι ?να ηλεκτρονικ? βιβλ?ο, μια σειρ? μαθημ?των, μια σειρ? β?ντεο ? μια αναφορ? ?που ε?ναι αναμφισβ?τητα ελκυστικ?. ?τσι ?λλε? ιστοσελ?δε? θα αρχ?σουν να συνδ?ονται με σα? και θα δημιουργ?σουν εκτ?? απ? κ?νηση και βελτ?ωση τη? θ?ση? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε κ?λλιστα να προτε?νετε την διασ?νδεση τη? σελ?δα? σε τρ?τα sites και να του? αφ?σετε να χρησιμοποι?σουν το περιεχ?μεν? σα? σε αντ?λλαγμα ?ναν σ?νδεσμο. Για παρ?δειγμα μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τον δωρε?ν οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα στη σελ?δα σα?, και να ενθαρρ?νετε του? επισκ?πτε? να τον κατεβ?σουν δωρε?ν.

Παρ?δειγμα προτειν?μενου συνδ?σμου:

Συνδεθε?τε μαζ? μα?: <ahref=“http://www.richwerk.com/seo/” title=“SEO Google Πρ?τη Σελ?δα” rel=“dofollow”>Δωρε?ν Οδηγ??: SEO Google Πρ?τη Σελ?δα</a>

Αυτ? η μ?θοδο? παραγωγ?? μοναδικο?, απ?στευτου περιεχομ?νου αν και χρονοβ?ρα, σε β?θο? χρ?νου θα ?χει ορατ? και διαχρονικ? αποτελ?σματα. Οπ?τε θα χρειαστε?τε αρκετ? χρ?νο, συν?θω? μ?νε? για να αρχ?σετε να δρ?πετε καρπο??.

Αποφυγ? Βασικ?ν SEO Λαθ?ν

Π?ρα πολλο? νεοσ?λλεκτοι στην προσπ?θει? του?? να χαλιναγωγ?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? π?φτουν σε λ?θη και σε ατοπ?ματα. Αυτ? ε?ναι λογικ? αφο? ?λη η διαδικασ?α SEO βασ?ζεται στην δοκιμ? και στο λ?θο?. ?λλωστε, η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα.

Για εσ?? του? νεοσ?λλεκτου?, θα ?θελα να σα? υποδε?ξω ?τι το SEO ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση ε?ναι μαραθ?νιο? και ?χι δρ?μο? ταχ?τητα?. Π?ρα πολλο? λοιπ?ν ?σχετοι με το SEO επιδι?κουν ?μεσα αποτελ?σματα εν? ακ?μα δεν καταλαβα?νουν καλ? καλ? τι? βασικ?? αρχ?? του SEO.

Οι μηχαν?? ?ντω? λειτουργο?ν ?μεσα, απλ? ο ανταγωνισμ?? απ? ?λλε? σελ?δε? δεν νικ?τε ?μεσα! Ε?ν θ?λετε αποτελ?σματα σε τρει? ?ρε?, ναι μπορ? να σα? βγ?λω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε τρει? ?ρε? ? και λιγ?τερο. ?μω? ρισκ?ρουμε την πρωτι? μα? γιατ? με τον ?διο τρ?πο μπορε? να εκτοπιστο?με σε κατ?τερε? θ?σει? απ? τον ανταγωνισμ?! Ε?ναι και ?λλοι ?ξυπνοι, ?χι μ?νο εσε??!

Ο στ?χο? του SEO ε?ναι να δημιουργ?σει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα σε ?να ανταγωνιστικ? περιβ?λλον.

Μερικ?? συμβουλ?? για ασφαλ?? και αειφ?ρο χτ?σιμο links:

 1. Χτ?στε μακροπρ?θεσμου? ? μακροχρ?νιου? συνδ?σμου?. Μην στοχε?ετε στο προσωριν? αλλ? στο μ?νιμο, αλλι?? κουβαλ?τε νερ?.
 2. Αποφ?γετε το Google Dance, δηλαδ? το π?γαινε ?λα στη οθ?νη των αποτελεσμ?των για να δο?με ε?ν κερδ?σαμε καμι? θ?ση. Κατ? τη δι?ρκεια τη? καμπ?νια? θα δε?τε πολλ?? φορ?? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη σελ?δα σα? να χορε?ει π?νω κ?τω σε δι?φορε? θ?σει?. Αυτ? ε?ναι στην πραγματικ?τητα ?να καλ? σημ?δι.

Σημα?νει ?τι η Goοgle εντ?πισε την δραστηρι?τητα γ?ρω απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων και προσπαθε? να ταξινομ?σει τη σελ?δα σα? στην κατ?λληλη θ?ση. Επ?ση? πρ?πει να καταλ?βετε ?τι ε?ναι κοιν?? τ?πο? να βλ?πετε αυτ? το φαιν?μενο κατ? τη δι?ρκεια των πρ?των εβδομ?δων ? και μην?ν τη? δραστηρι?τητα? σα? γ?ρω απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων. Παραμε?νετε σταθερο? στην πορε?α σα? και μην παρεκκλ?νετε.

 1. Συνεχ?στε την διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων σταθερ? κατ? τη δι?ρκεια τη? καμπ?νια? σα?. Για παρ?δειγμα ορ?στε μ?α ημ?ρα τη? εβδομ?δα? που θα ασχολε?στε μ?νο με αυτ?, ? μερικ?? ?ρε? τη? ημ?ρα? για μ?νε?.

4. Δοκιμ?στε ?να με?γμα τεχνικ?ν δ?μηση? συνδ?σμων και ?χι μ?νο μ?α. Με την π?ροδο του χρ?νου θα δε?τε σε τι ε?στε καλ?? και σε τι ?χι. Για παρ?δειγμα μπορε? να σα? αρ?σει να γρ?φετε σχ?λια σε blogs και να μην προτιμ?τε τα κοινωνικ? δ?κτυα ? τα φ?ρουμ. ?μω? το σωστ? ε?ναι να ?χετε συνδ?σμου? απ? ?λα τα μ?κη και πλ?τη των μεθ?δων. Διαφοροποι?στε την στρατηγικ? σα? και μην β?ζετε ?λα τα αυγ? σε ?να καλ?θι. Σε περ?πτωση που η Google θα κ?νει μια μικρ? αλλαγ? στον αλγ?ριθμ? τη?, τ?τε θα ?χετε μεγ?λε? απ?λειε? ? μεγ?λα κ?ρδη. Μην πα?ζετε Τζ?κερ.

 1. Προσ?ξτε τα εργαλε?α και τα λογισμικ? αυτοματοποιημ?νου SEO. Εννι? στι? δ?κα φορ?? θα βλ?ψουν τι? επιδ?σει? τη? σελ?δα? σα?. Μην π?φτετε θ?ματα των εταιρει?ν λογισμικο? που υπ?σχονται θα?ματα. Κανε?? δεν ?χει το μαγικ? ραβδ?. ?να αξι?πιστο εργαλε?ο αυτοματοπο?ηση? που χρησιμοποι? ε?ναι το Google Alerts.Τα ?λλα θα σα? τα αποκαλ?ψω αργ?τερα.
 2. Αποκτ?στε επαφ? με την SEO κοιν?τητα, ?τσι θα μ?θετε πολλ? πρ?γματα γρ?γορα και θα γνωρ?σετε πολλο?? ενδιαφ?ροντε? ανθρ?που?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看