ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Wordpress

SEO – Χρει?ζεται να κ?νετε ping το wordpress blog σα?;

Το WordPress ε?ναι αδιαμφισβ?τητα το νο?μερο ?να blogging σ?στημα παγκοσμ?ω? με μοναδικ? χαρακτηριστικ? SEO ?πω? το pinging. To ping ? pinging δεν ε?ναι τ?ποτα ?λλο απ? μια υπηρεσ?α του WordPress που σα? επιτρ?πει να γνωστοποι?σετε στου? ?λλου?, στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σε δι?φορου? servers ?τι ?χετε ενημερ?σει το site σα? με ν?ο περιεχ?μενο και ?ρθρα.

Το WordPress αυτ?ματα ενημερ?νει τα πιο δημοφιλ? Update Services ?τι ?χετε ενημερ?σει το blog σα? στ?λνοντα? ?να? XML-RPC?ping σε κ?θε ν?α αναν?ωση. Ω? αποτ?λεσμα τα Update Services ενημερ?νουν τα σχετικ? sites ?πω? το Technorati ? Sphere και οι ?λλοι μπορο?ν να δουν το ν?ο σα? περιεχ?μενο που ?χετε ανεβ?σει.

Γιατ? πρ?πει να κ?νω ping το site μου;

Γιατ? να θ?λετε το blog σα? να εμφαν?ζεται σε τ?τοια authority sites; Β?βαια για τα ελληνικ? blogs αυτ? ε?ναι λ?γο δ?σκολο, αλλ? η απ?ντηση ε?ναι για το traffic.

Blogrolling scripts ?πω? το blogrolling.com και το ?διο το WordPress, ελ?γχουν τα update services για να δουν αν ?χετε προσθ?σει ν?ο περιεχ?μενο στο site σα? και να το δε?ξουν σε ?λου? του? ?λλου?. Συν?θω? με το να σα? φ?ρουν στην πρ?τη θ?ση των ?λλων ανθρ?πων με? blogrolling list. Αυτ? η υπηρεσ?α με τα RSS και τα blogrolls ?χει σ?μερα ατον?σει.

Υπ?ρχουν ?μω? ?λλα sites ?πω? το? Technorati που β?ζει τι? αρ?χνε? του να σκαν?ρουν για ν?ο περιεχ?μενο σε ?λα τα καταχωρημ?να blogs.

?λλα π?λι ξ?να sites ?πω? τα weblogs.com και blo.gs απαριθμο?ν τα πρ?σφατα ανανεωμ?να blogs. ?χει παρατηρηθε? ?τι πολλο? ?νθρωποι τα βλ?πανε στο παρελθ?ν.

Σ?μερα ο σημαντικ?τερο? λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι για να ενημερωθε? η Google και οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι ?χουμε ν?ο περιεχ?μενο και για να δημιουργ?σουμε black hat SEO backlinks.

XML-RPC Ping Services

Το WordPress απ? μ?νο του ?χετε μ?νο ?να Update Service για να κ?νει αυτ?ματα ping. ?μα ?μω? επισκεφτε?τε το επ?σημο site το WordPress.org με τον επ?σημο κ?δικα του WordPress ( ? την επ?σημη τεκμηρ?ωση) , θα βρε?τε μια μεγ?λη λ?στα με Update Services:

Επιπροσθ?τω?, μετ? απ? ?ρευνα θα μπορο?σατε να συμπεριλ?βετε περισσ?τερε? υπηρεσ?ε? pinging, που χρησιμοποι? κατ? κ?ρο σε ?λα μου τα ν?α site:

http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://1470.net/api/ping
http://a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://api.feedster.com/ping
http://api.moreover.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
http://api.my.yahoo.com/ping
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://api.my.yahoo.com/rss/ping
http://audiorpc.weblogs.com/RPC2
http://bblog.com/ping.php
http://bitacoles.net/notificacio.php
http://bitacoles.net/ping.php
http://bitacoras.net/ping
http://blo.gs/ping.php
http://blog.goo.ne.jp
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://blogbot.dk/io/xml-rpc.php
http://blogdb.jp
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://blogdigger.com/RPC2
http://blogmatcher.com/u.php
http://blogoole.com/ping/
http://blogoon.net/ping/
http://blogpeople.net/ping
http://blogroots.com/tb_populi.blog?id=1
http://blogsearch.google.ae/ping/RPC2
http://blogsearch.google.at/ping/RPC2
http://blogsearch.google.be/ping/RPC2
http://blogsearch.google.bg/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ca/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ch/ping/RPC2
http://blogsearch.google.cl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.id/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.il/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.in/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.th/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.za/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.au/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.br/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.co/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.do/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.my/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blogsearch.google.de/ping/RPC2
http://blogsearch.google.es/ping/RPC2
http://blogsearch.google.fi/ping/RPC2
http://blogsearch.google.fr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.gr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.hr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ie/ping/RPC2
http://blogsearch.google.in/ping/RPC2
http://blogsearch.google.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.jp/ping/RPC2
http://blogsearch.google.lt/ping/RPC2
http://blogsearch.google.nl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.pl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.pt/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ro/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ru/ping/RPC2
http://blogsearch.google.se/ping/RPC2
http://blogsearch.google.sk/ping/RPC2
http://blogsearch.google.tw/ping/RPC2
http://blogsearch.google.us/ping/RPC2
http://blogshares.com/rpc.php
http://blogsnow.com/ping
http://blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://blogupdate.org/ping/
http://bulkfeeds.net
http://bulkfeeds.net/rpc
http://catapings.com/ping.php
http://coreblog.org/ping
http://effbot.org/rpc/ping.cgi
http://feedsky.com/api/RPC2
http://fgiasson.com/pings/ping.php
http://hamo-search.com/ping.php
http://holycowdude.com/rpc/ping/
http://imblogs.net/ping/
http://lasermemory.com/lsrpc/
http://mod-pubsub.org
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt
http://mod-pubsub.org/knapps/blogchatt
http://mod-pubsub.org/ping.php
http://newsblog.jungleboots.org/ping.php
http://newsisfree.com/RPCCloud
http://packetmonster.net/xmlrpc.php
http://ping.amagle.com
http://ping.amagle.com/
http://ping.bitacoras.com
http://ping.bitacoras.com
http://ping.blo.gs
http://ping.blogg.de/
http://ping.bloggers.jp/rpc
http://ping.blogoon.net/
http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://ping.exblog.jp/xmlrpc
http://ping.fakapster.com/rpc
http://ping.fc2.com/
http://ping.feedburner.com
http://ping.feeds.yahoo.com/RPC2/
http://ping.kutsulog.net/
http://ping.myblog.jp
http://ping.namaan.net/rpc
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.snap.com/ping/RPC2
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://ping.weblogs.se
http://ping.wordblog.de/
http://pinger.blogflux.com/rpc
http://pingoat.com/
http://pingoat.com/goat/RPC2
http://pingqueue.com/rpc/
http://popdex.com/addsite.php
http://r.hatena.ne.jp/rpc
http://rcs.datashed.net
http://rcs.datashed.net/RPC2
http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2
http://rpc.bloggerei.de/ping/
http://rpc.blogrolling.com/pinger
http://rpc.britblog.com/
http://rpc.icerocket.com:10080
http://rpc.newsgator.com/
http://rpc.pingomatic.com
http://rpc.reader.livedoor.com/ping
http://rpc.tailrank.com/feedburner/RPC2
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.twingly.com
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://rpc.wpkeys.com
http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx
http://signup.alerts.msn.com/alerts-PREP/submitPingExtended.doz
http://snipsnap.org/RPC2
http://syndic8.com/xmlrpc.php
http://thingamablog.sourceforge.net/ping.php
http://topicexchange.com
http://topicexchange.com/RPC2
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php
http://wasalive.com/ping/
http://weblogues.com/ping/
http://weblogues.com/RPC/
http://www.a2b.cc
http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://www.bitacoles.net/ping.php
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.bloglines.com/ping
http://www.blogoole.com/ping/
http://www.blogoon.net/ping
http://www.blogpeople.net
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://www.blogroots.com
http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1
http://www.blogroots.com/tbpopuli.blog?id=1
http://www.blogsdominicanos.com/ping/
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogsnow.com/ping
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://www.catapings.com/ping.php
http://www.feedsky.com/api/RPC2
http://www.holycowdude.com/rpc/ping/
http://www.imblogs.net/ping/
http://www.lasermemory.com
http://www.lasermemory.com/lsrpc
http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php
http://www.mod-pubsub.org/knapps/blogchatter/ping.php
http://www.mod-pubsub.org/ping.php
http://www.newsisfree.com/RPCCloud
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://www.octora.com/add_rss.php
http://www.popdex.com
http://www.popdex.com/addsite.php
http://www.snipsnap.org
http://www.snipsnap.org/RPC2
http://www.wasalive.com/ping/
http://www.weblogues.com
http://www.weblogues.com/RPC
http://www.xianguo.com/xmlrpc/ping.php
http://www.zhuaxia.com/rpc/server.php
http://xmlrpc.blogg.de
http://xping.pubsub.com/ping
http://zhuaxia.com/rpc/server.php
http://zing.zingfast.com

Η δε?τερη λ?στα ε?ναι η πληρ?στερη που μπορε?τε να βρε?τε μ?χρι στιγμ?? και σα? την αποκαλ?πτω για πρ?τη φορ?. Αυτ? ε?ναι που κ?νει τη διαφορ? απ? τον επαγγελματ?α του SEO με τον ερασιτ?χνη. Παρ?λα αυτ?, υπ?ρχουν και εξωτερικ?? υπηρεσ?ε? pinging που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε.

Εξωτερικ?? Υπηρεσ?ε? WordPress Ping και Site Ping

  • Feed Shark, με περισσ?τερε? απ? 60 services εντελ?? δωρε?ν.
  • Pingmylink.com με περισσ?τερε? απ? 1288 Update Services.
  • Pingmylink.com με 1460 και ?νω Update Services και ping.

WordPress Multisite Network και Ping

Απ? μ?νη τη? η επιλογ? επεξεργασ?α? του ping? σε WordPress Multisite Network ε?ναι απενεργοποιημ?νη και θα χρειαστε?τε το?Activate Update Services?plugin για να την ενεργοποι?σετε.

Pingler Plugin και WordPress Ping

?να πολ? καλ? plugin για wordpress ping ε?ναι το pingler, απ? το ομ?νυμο site που ?μω? δεν το συνιστ? γιατ? δεν χρει?ζεται αφο? συμπληρ?σετε τη λ?στα με τα Update Services. Ο λ?γο? που το αναφ?ρω ε?ναι για να σα? προλ?βω και να σα? γλιτ?σω απ? τον κ?πο να μην το εγκαταστ?σετε γιατ? απλ?? δεν χρει?ζεται. Προσωπικ? το ?χω δοκιμ?σει και δεν ε?δα καμ?α διαφορ?, επ?ση? φα?νεται η ?δια η εταιρε?α η Pingler να το ?χει εγκαταλε?ψει.

Αποφ?γετε το OverPinging

Αν και δεν ?χω ακο?σει ποτ? ? παρατηρ?σει κ?ποια ιστορ?α over pinging και κ?ποια αν?λογη τιμωρ?α απ? τη Google, καλ? θα ?τανε να χρησιμοποιε?τε το Update Service με μ?τρο και να μην το παρακ?νετε. Δεν ξ?ρω ποιε? θα ε?ναι ακριβ?? οι συν?πειε? αλλ? υπ?ρχει πιθαν?τητα να μπε?τε στο black list πολλ?ν servers λ?γω ?κυρων pings που θα ληφθο?ν ω? spam ? ?ποπτη δραστηρι?τητα hackers. Ψυχραιμ?α λοιπ?ν.

WordPress Ping Συμπερ?σματα

Μετ? την χρ?ση και την βελτιστοπο?ηση των Update Services του WordPress Ping, δεν ?χω παρατηρ?σει κ?ποια ουσιαστικ? διαφορ? στην ορατ?τητα του blog μου στη Google. ?σω? να ε?ναι τελε?ω? ανεπα?σθητη η διαφορ? στο SEO και να μην την ?χω καταλ?βει.

Μια π?λι σ?γχρονη και εναλλακτικ? μ?θοδο? pinging ε?ναι τα social media ?πω? το twitter που ?χει πολ? δυνατ? ping και τα social bookmarking tools ?πω? το instapaper και το Google Bookmarks.

Για ποιο λ?γο χρησιμοποι? ακ?μα το WordPress Ping; Μ?πω? και μου δ?σει το 1% περισσ?τερο SEO που χρειαζ?μαστε ?λοι μα? για να π?με στο 100%. Μ?χρι νεωτ?ρα? θα το χρησιμοποι?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看