ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ELGRECOCOSMETICS.NL-OLLANDIKO_WEB_DESIGN

Η πρ?τη κατασκευ? eshop στα Ολλανδικ?

Το πρ?το eshop για την Ολλανδικ? αγορ? κατασκε?ασε η εταιρε?α μα?, www.richwerk.com με θ?μα τα οργανικ? σαπο?νια απ? γ?λα γα?δ?ρα?.

Το eshop ε?ναι κατασκευασμ?νο σε Woocommerce, την premium εφαρμογ? eshop του WordPress και ε?ναι εξαιρετικ? φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google.

Το ηλεκτρονικ? κατ?στημα με σαπο?νια απ? γ?λα γα?δ?ρα? θα το βρε?τε για τα ολλανδικ? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση elgrecocosmetics.nl και υπ?ρχει και το ?διο eshop στην αγγλικ? γλ?σσα.

Με πλο?σια θρεπτικ? συστατικ? το γ?λα γα?δ?ρα? ε?ναι σ?μερα πρ?τη ?λη για την δημιουργ?α οργανικ?ν καλλυντικ?ν πρ?τη? ποι?τητα? και φυσικ? κ?θε ε?δου? οργανικο? προ??ντο? περιπο?ηση?.

Με αφορμ? αυτ? το γεγον??, ο συμπατρι?τη? μα? Μιχ?λη? Μαλατρ?? που κατοικε? με τη σ?ζυγο του εδ? και χρ?νια στην Ολλανδ?α, ?κανε την πρ?τη κ?νηση και ?φτιαξε σαπο?νια με γ?λα απ? γα?δ?ρα τα οπο?α διαθ?τει ηλεκτρονικ? μ?σω του eshop του.

Κατασκευ? eshop σε ξ?νε? γλ?σσε?

?ταν θ?λετε να φτι?ξετε ?να καινο?ριο eshop με στ?χο να διεισδ?σετε σε μια ν?α εθνικ? αγορ?, για παρ?δειγμα την αγορ? τη? Γερμαν?α? ? τη? Ρωσ?α?, θα πρ?πει να φτι?ξετε ?να ξεχωριστ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα με εθνικ? domain name, (.de για τη Γερμαν?α και .ru για τη Ρωσ?α) και στη συν?χεια να χτ?σετε ?λο το περιεχ?μενο και το eshop στην εθνικ? γλ?σσα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? αφορο?ν.

?λλε? ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? για τα γερμανικ?, ?λλε? για τα ιταλικ? και ?λλε? για τα ελληνικ? ?πω? και οι αναζητ?σει? στην Google διαφ?ρουν ριζικ? απ? χ?ρα σε χ?ρα τ?σο στο Google.com ?σο και στι? εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? Google.gr, Google.de κτλ.

Η εταιρε?α μα? ε?ναι σε θ?ση να κατασκευ?σει και να προωθ?σει την ιστοσελ?δα σα? σε ?λε? τι? βασικ?? Ευρωπα?κ?? γλ?σσε? καθ?? και σε ?λλε? σημαντικ?? εθνικ?? γλ?σσε? ?πω?:

 • Ελληνικ?
 • Αγγλικ?
 • Ιταλικ?
 • Γερμανικ?
 • Ρωσικ?
 • Πορτογαλλικ?
 • Γαλλικ?
 • Ολλανδικ?
 • Κιν?ζικα
 • Το?ρκικα
 • Σουηδικ?

καθ?? και απ? πολλ?? ?λλε? γλ?σσε? και να υποστηρ?ξει μετ? την κατασκευ? την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? σε πολλ?? εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Προσωπικ? μιλ?ω και γρ?φω σε 4 γλ?σσε?, αλλ? ?χω και την υποστ?ριξη απ? μια ομ?δα web designers και SEO speciliasts που μιλ?νε τι? γλ?σσε? που υποστηρ?ζουμε ω? μητρικ?? γλ?σσε?.

Mobile friedly και SEO Friendly web design

Το eshop ε?ναι mobile friendly γιατ? ε?ναι ειδικ? σχεδιασμ?νο για πλο?γηση απ? κινητ?? συσκευ??, smartphones και laptops. Μπορε?τε να πλοηγηθε?τε μ?σα στο ηλεκτρονικ? κατ?στημα ε?κολα και να κ?νετε τι? αγορ?? σα? απ? ?λη την Ευρ?πη και Αμερικ? απ? την ευκολ?α και ?νεση του σπιτιο? σα? χωρ?? να ταλαιπωρηθε?τε ? να ψ?χνετε για π?ρκινγκ ?πω? κ?νατε στα συμβατικ? καταστ?ματα.

Αυτ? ε?ναι ?λλωστε και το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο m-commerce, η ευκολ?α των αγορ?ν σα? απ? ?ποιο μ?ρο? και αν βρ?σκεστε με ?να μ?νο κλικ.

Το 2017, οι online πωλ?σει? και ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? μ?σω smartphones προβλ?πεται να ξεπερ?σουν τα 500 δισεκατομμ?ρια ευρ? παγκοσμ?ω? και η τ?ση ε?ναι συνεχ?? αυξητικ?.

Φτι?ξτε ?να eshop που υποστηρ?ζει τι? αγορ?? με ?να κλικ

Οι αγορ?? με ?να κλικ απ? το κινητ? σα?, η ευκολ?α πληρωμ?ν και η ε?κολη και γρ?γορη πλο?γηση ε?ναι μερικο?? απ? του? παρ?γοντε? που θα πα?ξουν καθοριστικ? ρ?λο στην επιτυχ?α ? ?χι του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? στο ?ντερνετ.

Με το 50% των χρηστ?ν παγκοσμ?ω? -που σημα?νει και στην Ελλ?δα– να μπα?νουν στην ιστοσελ?δα σα? μ?σω του κινητο? του?, ?μα δεν προσαρμοστε?τε στα ν?α δεδομ?να και δεν ?χετε προετοιμαστε? να δεχθε?τε ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? που μπορο?ν να πραγματοποιηθο?ν απ? το κινητ? σα?, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να πετ?χετε.

Επ?ση?, ε?ναι πολ? σημαντικ? η εφαρμογ? eshop που θα επιλ?ξετε να υποστηρ?ζει τι? αγορ?? με ?να κλικ που να μην καθυστερο?ν τον χρ?στη με περιττ? β?ματα και που να εκμεταλλε?ονται την στιγμια?α αγοραστικ? παρ?ρμηση του χρ?στη και ειδικ? των γυναικ?ν που θ?λουν να αγορ?σουν τα π?ντα μ?σα απ? το ?ντερνετ ? των χρηστ?ν που ψ?χνουν για φθην?? τιμ??.

?τι και αν σκ?φτεστε π?ντω?, ?μα σκοπε?ετε να φτι?ξετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα σ?μερα, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να δε?τε σοβαρ? τον παρ?γοντα mobile commerce και να ζητ?σετε μια προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα? και απ? την ?μπειρη εταιρε?α μα? με π?νω απ? 500 κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Μπορε?τε να δε?τε στο περισσ?τερα δε?γματα τη? δουλει?? μα? στο web design portfolio.

Δε?τε περισσ?τερα για κατασκευ? ιστοσελ?δων και κατασκευ? eshop:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看