ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ SEO

Πω? να ανεβε?τε στη Google με φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?

Η μ?χη για την πρ?τη θ?ση για μια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι αμε?λικτη και πολλ?? φορ?? κοστοβ?ρα και χρονοβ?ρα.

Η Google ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? που ενημερ?νεται καθημεριν? για τι? ν?ε? ιστοσελ?δε? που συνεχ?? αναρτ?νται στο ?ντερνετ και συνεχ?? κ?νει προσαρμογ?? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

?τσι ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να παραμε?νετε στη πρ?τη σελ?δα τη? Google ?μα δεν κ?νετε συν?χεια κ?τι.

?σω? μια εναλλακτικ? πρ?ταση για να αποκτ?σετε κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι να στοχε?σετε σε φρ?σει? κλειδι? αντ? για λ?ξει? κλειδι?.

Για να μ?θετε ακριβ?? τι θα πρ?πει να κ?νετε, διαβ?στε παρακ?τω.

Οι τρει? ταχ?τητε? στο SEO

To SEO ? η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι μια διαδικασ?α που θα πρ?πει να γ?νεται συνεχ?? και αδι?λειπτα ?μα θ?λουμε να διατηρ?σουμε τι? θ?σει? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Υπ?ρχουν τρει? κατηγορ?ε? SEO:

 • Αυτ? που δεν επαρκε? και π?φτουμε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Αυτ? που ε?ναι ?σα ?σα για συντ?ρηση και
 • Αυτ? που ε?ναι πιο επιθετικ? και μα? ανεβ?ζει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αν?λογα με την ?νταση.

?ταν οι προσπ?θειε? στο SEO ? η καμπ?νια στο SEO που σχεδι?σαμε δεν επαρκε?, τ?τε ?τι και να κ?νουμε χ?νουμε θ?σει? αντ? να κερδ?ζουμε. Αυτ? γ?νεται κυρ?ω? σε ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? αγορ?? ?πω? στην αγορ? τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων, στη φιλοξεν?α ιστοσελ?δων και σε ?λλε? παρ?μοιε? αγορ??.

?ταν θ?λουμε απλ?? να διατηρ?σουμε τι? θ?σει? μα?, τ?τε κ?νουμε συντ?ρηση και επομ?νω? κ?νουμε μ?νο ?σα χρει?ζονται η κρ?νονται απαρα?τητα για να διατηρ?σουμε τι? θ?σει? μα? και μ?νο.

Στην τρ?τη περ?πτωση, που φαντ?ζομαι ?τι ε?ναι αυτ? που σα? ενδιαφ?ρει σ?μερα, καταστρ?νουμε μια στρατηγικ? SEO η οπο?α θα μα? ανεβ?σει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? αλλ? και με τι? φρ?σει? κλειδι? που επιθυμο?με.

Τι ε?ναι οι φρ?σει? κλειδι?;

Οι φρ?σει? κλειδι? ε?ναι τα long tail keywords. Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?, συν?θω? τρει? με τ?σσερι? λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με τι? οπο?ε? ?μα κ?νουμε αναζ?τηση στην Google μα? βγ?ζει πιο στοχευμ?να και ραφιναρισμ?να αποτελ?σματα.

Για παρ?δειγμα η λ?ξη κλειδ? μπορε? να ε?ναι κατασκευ? ιστοσελ?δων, οι φρ?σει? κλειδι? ?μω? μπορε? να ε?ναι πολ? περισσ?τερε?:

 • οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • ποιοτικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων Αθ?να
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε τεχνολογ?α bootstrap
 • κατασκευ? βελτιστοποιημ?νων ιστοσελ?δων

Και οι συνδυασμο? ε?ναι απερι?ριστοι ?πω? και η ελληνικ? γλ?σσα και ?λε? οι γλ?σσε? του κ?σμου, ?μα στοχε?ουμε σε ?λλε? γλ?σσε? και ?λλε? εθνικ?? αγορ??.

Το ξ?ρω ?τι ε?ναι πιο συναρπαστικ? να στοχε?ουμε σε λ?ξει? κλειδι? που ?χουν 5.000 αναζητ?σει? την ημ?ρα ? ακ?μα και 500 αναζητ?σει? την ημ?ρα. Στην πραγματικ?τητα ?μω? οι πιο δημοφιλ?? ?ροι αναζ?τηση? δεν αποτελο?ν περισσ?τερο απ? το 30% των συνολικ?ν αναζητ?σεων στο ?ντερνετ.

Το υπ?λοιπο 70% που ε?ναι και οι φρ?σει? κλειδι?, μα? δ?νει τι? χιλι?δε? των μοναδικ?ν αναζητ?σεων που κ?νουν οι ?νθρωποι κ?θε μ?ρα. Αυτ?? ο αριθμ?? των αναζητ?σεων με φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? μπορε? να ε?ναι πολ? μικρ?τερο?, αλλ? αποτελε? την πλειοψηφ?α του συνολικο? ?γκου αναζ?τηση?.

Λιγ?τερο? Ανταγωνισμ?? σημα?νει χαμηλ?τερα κ?στη

Οι φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι πολ?τιμε? για επιχειρ?σει? που θ?λουν το περιεχ?μενο του? να βγει σε περ?οπτε? θ?σει? στην Google γιατ? το περιεχ?μενο του? φ?ρνει πιο πολλ?? μετατροπ?? απ? ?τι οι κοστοβ?ρε? καμπ?νιε? στο Adwords ? στι? διαφημ?σει? στο facebook ? γενικ? στι? πληρωμ?νε? καμπ?νιε? στο ?ντερνετ.

Οι φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? ?χουν εκ των πραγμ?των λιγ?τερο ανταγωνισμ? και κατ? συν?πεια λιγ?τερο κ?στο? και χρ?νο για να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα.

Σε μια ολοκληρωμ?νη καμπ?νια digital marketing κατ? την προσωπικ? μου γν?μη θα πρ?πει να υπ?ρχει συνδυασμ?? στ?χευση? λ?ξεων κλειδι?ν και στ?χευση? φρ?σεων λ?ξεων κλειδι?ν.

Η ισορροπ?α των λ?ξεων κλειδι?ν με των φρ?σεων λ?ξεων κλειδι?ν θα πρ?πει να ε?ναι 30%-70% για το λ?γο ?τι θα πρ?πει να πι?σουμε μεγαλ?τερο ε?ρο? αναζητ?σεων και να ?χουμε μεγαλ?τερε? πιθαν?τητε? να βρο?με φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? που θα αποδειχθο?ν χρυσωρυχε?ο στην πορε?α.

Γενικ? μιλ?ντα?, οι φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?να? απ? του? καλ?τερου? τρ?που? για να συνδεθο?με με του? υποψ?φιου? πελ?τε? μα? και να κατακτ?σουμε καινο?ρια μερ?δια αγορ??.

Πω? να βρε?τε ν?ε? λ?ξει? φρ?σει? κλειδι?

Τ?ρα θα μου πε?τε ?τι η αγορ? σα? ε?ναι περιορισμ?νοι και για παρ?δειγμα ?χετε μ?νο τρει? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και επειδ? ?χετε το site σα? χρ?νια ?χετε εξαντλ?σει κ?θε τρ?πο και κ?θε δυνατ?τητα στο SEO.

Αυτ? την φθην? δικαιολογ?α την ακο?ω καθημεριν? απ? αρκετο?? πελ?τε? που δ?θεν αισθ?νονται ?τι ?χουν στερ?ψει απ? ιδ?ε? και δεν ξ?ρουν πω? θα κερδ?σουν π?σω το παλι? οργανικ? traffic.

Θα με συγχωρ?σετε αλλ? θα διαφων?σω κ?θετα. Αποκλε?εται να ?χετε κ?νει τα π?ντα ? να ?χετε εξαντλ?σει ?λε? τι? πιθαν?τητε? και δυνατ?τητε? στο SEO και φυσικ? να ?χετε ξεθ?ψει ?λε? τι? πιθαν?? λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? σα?.

Σ?γουρα κ?τι θα ?χετε παραλε?ψει και κ?τι θα ?χετε ξεχ?σει να κ?νετε ? το κ?νετε λ?θο?.

Τ?ρα για να σα? το αποδε?ξω εμπρ?κτω? θα σα? προτε?νω μερικ? εργαλε?α ? μερικο?? τρ?που? για να ανακαλ?ψετε ν?ε? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?.

1 Χρησιμοποι?στε το Google Keyword Tool

Το Google Keyword Tool ε?ναι η β?ση ?λων των εργαλε?ων αναζ?τηση? λ?ξεων κλειδι?ν στο ?ντερνετ σ?μερα και η Google το ?χει βελτι?σει και αυτοματοποι?σει σε βαθμ? κακουργ?ματο?.

Με μερικ? κλικ μπορε? και ο ποιο ?σχετο? στην πληροφορικ? να τρ?ξει την πρ?τη του εκστρατε?α σε Adwords αλλ? και να βρει τον μηνια?ο ?γκο αναζητ?σεων στη Google.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?!

2. Ubbersuggest

Το Ubbersuggest ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο αναζ?τηση? λ?ξεων κλειδι?ν και σχηματισμο? φρ?σεων κλειδι?ν απ? τι? λ?ξει? κλειδι?. Ευτυχ?? πλ?ον υποστηρ?ζει και την ελληνικ? γλ?σσα.

Απλ?? β?λτε στο πεδ?ο την λ?ξη κλειδ? που επιθυμε?τε και θα π?ρετε π?σω πλ?θο? παραγ?γων και συνων?μων φρ?σεων κλειδι?ν.

Το ?χω χρησιμοποι?σει αρκετ?? φορ?? και ?χω με?νει ?κπληκτο? απ? το πλ?θο? των συνδυασμ?ν που υπ?ρχουν αλλ? και απ? το πλ?θο? των συνδυασμ?ν που μπορε? να σκεφτε? το ανθρ?πινο μυαλ?.

3 Αυτ?ματο συμπλ?ρωμα στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google

Το πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google μα? βοηθ?ει ?ταν π?με να συμπληρ?σουμε μια αναζ?τηση, προτε?νοντα? μα? μερικ?? πιθαν?? επιλογ??. Οι επιλογ?? αυτ?? ?χουν να κ?νουν με την πρ?θεση του χρ?στη και η Google χρησιμοποιε? και το τρ?το σ?μα κατ?ταξη? για να μαντ?ψει τι θ?λετε να βρε?τε, το RankBrain.

Οι προτ?σει? αναζ?τηση? τη? Google και στο πεδ?ο αναζ?τηση?, αλλ? και στο τ?λο? τη? σελ?δα? αναζητ?σεων ?χουν να κ?νουν π?ντα με τι? δημοφιλ?στερε? αναζητ?σει? που ?χουν γ?νει τι? τελευτα?ε? μ?ρε? ? μ?νε?.

Οι δημοφιλ?στερε? αναζητ?σει? ε?ναι must για να ξεκιν?σετε με τι? πρ?τε? λ?ξει? κλειδι? για την αγορ? σα?.

Αν θ?λετε να μελετ?σετε περισσ?τερα για τι? δημοφιλ?στερε? αναζητ?σει? τη? Google, μπορε?τε να δε?τε το Google Trends. Ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα εκπλαγε?τε ?μα δε?τε π?σο β?θο? ?χει η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google και π?σε? ιδ?ε? και προτ?σει? αναζ?τηση? θα βρε?τε για να τι? ενσωματ?σετε στην ιστοσελ?δα σα?.

Πιστε?ετε ακ?μα ?τι ?χετε εξαντλ?σει την αγορ? σα?; Εγ? νομ?ζω ?τι ακ?μα δεν ?χετε ξ?σει την κορφ? του παγ?βουνου. Ο?τε καν!

4. Keyword Tool

?μα ?χετε βαρεθε? το Google Keyword Tool, υπ?ρχει λ?ση γιατ? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το Keyword Tool, το εναλλακτικ? εργαλε?ο αναζ?τηση? του Google Keyword Tool.

Το keyword tool στη δωρε?ν του ?κδοση ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα εργαλε?α αναζ?τηση? πιθαν?ν λ?ξεων κλειδι?ν γιατ?:

 • Η δωρε?ν ?κδοση του Keyword Tool παρ?γει μ?χρι και 750 και πλ?ον φρ?σει? κλειδι? για κ?θε ?ρο αναζ?τηση?
 • Πολ? χαμηλ? ποσοστ? λαθ?ν
 • Δεν χρει?ζεται να δημιουργ?σετε λογαριασμ?

Ειδικ? σχεδιασμ?νο για πολυ?σχολου? επιχειρηματ?ε?, μαρκετ?στε? ? δημιουργο?? περιεχομ?νου, το Keyword Tool θα σα? βοηθ?σει να μπε?τε στα ?δυτα τη? αναζ?τηση? και να καταλ?βετε καλ?τερα του? υποψ?φιου? πελ?τε?, επισκ?πτε?, αναγν?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα? καλ?τερα και το τι αναζητ?νε.

Δεν θα πρ?πει να ξεχν?με ?τι π?σω απ? κ?θε αναζ?τηση στη Google κρ?βεται μια ανθρ?πινη επιθυμ?α, μαι ανθρ?πινη αν?γκη και θα πρ?πει να βρο?με αυτ?ν την αν?γκη, να την κατανο?σουμε και να την καλ?ψουμε καλ?τερα απ? ?λου? του? ?λλου?.

Δημιουργ?στε μ?α ξεχωριστ? σελ?δα για κ?θε φρ?ση λ?ξη κλειδ?

Τ?λο?, αφο? βρ?καμε τι? φρ?σει? κλειδι? που μα? ενδιαφ?ρουν ?μεσα και για τι? οπο?ε? δεν ?χουμε βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? δεν τι? ?χουμε συμπεριλ?βει καν μ?σα στο site μα?, θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε μ?α ξεχωριστ? σελ?δα προορισμο? στο site μα? για αυτ?ν την συγκεκριμ?νη φρ?ση λ?ξη κλειδ?.

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των φρ?σεων λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? για να στε?λετε ?να ισχυρ? σ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σχετικ? με την σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

 • Στο ?νομα και τη διε?θυνση (URL), η οπο?α διε?θυνση URL ε?ναι πολ? σημαντικ? και θα πρ?πει να περι?χει οπωσδ?ποτε τη λ?ξη κλειδ? στα ελληνικ? ? στα λατινικ?
 • Στον τ?τλο και περιγραφ?
 • Στον υπ?τιτλο
 • Στο κυρ?ω? κε?μενο
 • Στα ον?ματα και την εναλλακτικ? περιγραφ? των εικ?νων
 • Στι? ετικ?τε? των ?ρθρων
 • Στι? meta keywords κ?θε σελ?δα?

Σχετικ? με την πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ?, αυτ? θα πρ?πει να κυμα?νεται μεταξ? του 1% και του 4%. Αυτ? σημα?νει πω? αν ?χετε λ?γο παραπ?νω ? παρακ?τω δεν θα π?θετε και τ?ποτα ιδια?τερο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δεν θα σα? τιμωρ?σουν και δεν θα σα? θεωρ?σουν spammers.

?μα ?χετε πολλ?? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πολ? δ?ο φρ?σει? λ?ξει? κλειδι? για κ?θε σελ?δα που θα δημιουργ?σετε. Μην το παρακ?νετε γιατ? δεν θα πετ?χετε τ?ποτα με το να παραγεμ?σετε την σελ?δα προορισμο? με πολλ?? φρ?σει? κλειδι? στην προσπ?θεια σα? να τι? πι?σετε ?λε?.

Σχετικ? με το μ?γεθο? του κειμ?νου, καλ? θα ?τανε να ε?χε τουλ?χιστον 300 λ?ξει? με το β?λτιστο να ε?ναι στι? 2000 λ?ξει? για καλ?τερα και μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα.

Μην δημιουργε?τε κεν?? σελ?δε? ? σελ?δε? τηλεγραφ?ματα γιατ? ε?ναι ευ?λωτε? στον ανταγωνισμ?.

Τ?λο? θα πρ?πει να διασυνδ?σετε τι? σελ?δε? προορισμο? που δημιουργ?σατε μεταξ? του? και να προσθ?σετε μερικ? εισερχ?μενα και εξερχ?μενα backlinks. Το να παραλε?ψετε αυτ? το β?μα ε?ναι σαν να κ?νετε μισ?? δουλει?? και θα πρ?πει αργ?τερα να παραξενε?εστε για τα πενιχρ? αποτελ?σματα που θα ?χετε σχετικ? με την κατ?ταξη σα? με τι? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?.

Δημιουργ?στε σελ?δε? για του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Το να γεμ?σω το site μου με πλ?θο? ?χρηστων σελ?δων και υποσελ?δων για να πι?σω μ?νο μερικ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?τι χειρ?τερο υπ?ρχει. ?τσι θα ?χετε δημιουργ?σει ?να χαμηλ?? ποι?τητα? site απ? τα χιλι?δε? site σκουπ?δια που υπ?ρχουν εκε? ?ξω και δεν ?χουν καν?να μ?λλον.

Θα πρ?πει ?μα θ?λετε να πετ?χετε κ?τι στο ?ντερνετ και να κ?νετε τη διαφορ? να δημιουργ?σετε ?να ποιοτικ? site με ποιοτικ? περιεχ?μενο που θα βοηθ?ει του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? να βρο?νε αυτ? που θ?λουν ? να βρο?νε τι? πληροφορ?ε? που επιθυμο?ν πραγματικ?. Ποτ? λοιπ?ν μην θυσι?ζετε την ποι?τητα στον βωμ? τη? ποσ?τητα? και ποτ? μην παραβλ?πετε το γεγον?? ?τι δημιουργε?τε μια σελ?δα για π?ντα, για να με?νει δηλαδ? για π?ντα.

Να προτιμ?σω να δημιουργ?σω ?ρθρα ? σελ?δε?;

Ε?ναι προτιμ?τερο να δημιουργ?σετε σταθερ?? σελ?δε? προορισμο? παρ? ?ρθρα γιατ? μακροπρ?θεσμα οι σελ?δε? ?χουν καλ?τερη και πιο σταθερ? κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ναντι των ?ρθρων ? ?λλων ταξονομι?ν.

Ειδικ? ?μα τρ?χετε ?να site σε WordPress θα σα? φανε? η δημιουργ?α σελ?δων πολ? απλ? και ε?κολη σχετικ? διαδικασ?α συγκριτικ? με ?λλα προγρ?μματα CMS.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α και πιστε?ω ?τι ?μα δουλ?ψετε λ?γο θα πετ?χετε πολλ? στο να αυξ?σετε τι? οργανικ?? σα? αναζητ?σει?.

Δε?τε περισσ?τερα για το τοπικ? SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看