ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO CAMPAIGN

Τι περιλαμβ?νει μια ολοκληρωμ?νη SEO campaign για κ?θε μ?να

Η καμπ?νια SEO ? SEO campaign που λ?γεται στα αγγλικ? ε?ναι η εκστρατε?α SEO ? το πλ?νο SEO που πρ?πει να γ?νεται κ?θε μ?να ?μα ?χουμε φιλοδοξ?α κ?ποια στιγμ? να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λουμε.

Π?ρα πολ?? κ?σμο? αγνοε? το γεγον?? ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? ταξινομο?ν μια ιστοσελ?δα ? ?να eshop με β?ση τα backlinks, το περιεχ?μενο και ?λλου? 200 περ?που παρ?γοντε? SEO. ?μα δεν κ?νετε τ?ποτα, οι ανταγωνιστ?? σα? θα κ?νουν και κατ? συν?πεια θα ε?ναι π?ντα πιο μπροστ? απ? εσ?? μερικ?? θ?σει? ? και μερικ?? σελ?δε? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εσε?? θα με?νετε π?σω; ?χι, θα πρ?πει να καταστρ?σετε ?να μηνια?ο πλ?νο SEO μαζ? με κ?ποιον ειδικ? στο θ?μα ?πω? η εταιρε?α μα? για να βελτι?σετε την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Πριν ?μω? κ?νετε οτιδ?ποτε θα πρ?πει να μ?θετε περισσ?τερα για τα οφ?λη τη? σωστ?? εκστρατε?α? SEO.

Ποια τα οφ?λη απ? μια πετυχημ?νη SEO Campaign;

Μια πετυχημ?νη SEO campaign ?χει τα παρακ?τω αποτελ?σματα:

 • Α?ξηση τη? κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? απ? τα social media καθ?? και απ? τι? ιστοσελ?δε? που σα? ?χουν β?λει backlink (referral traffic)
 • Α?ξηση τη? ορατ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα? συνολικ?. Το SEO visibility ταυτ?ζεται πολλ?? φορ?? με το domain authority και σημα?νει ?τι πλ?ον ακ?μα και για καινο?ριε? λ?ξει? κλειδι? που θα χρησιμοποιε?τε στην ιστοσελ?δα σα? μ?σω καινο?ριων δημοσιε?σεων θα εμφαν?ζεστε ψηλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? πριν.
 • Μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα, κ?θε μ?να θα κερδ?ζετε αλλ? και θα χ?νετε backlinks. ?μω? π?ντα θα υπ?ρχει ?να ισοζ?γιο με backlinks το οπο?ο θα πρ?πει να φροντ?ζετε κ?θε μ?να να κρατ?τε θετικ?.
 • Βελτ?ωση των ποσοστ?ν μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?
 • Βελτ?ωση τη? λειτουργικ?τητα? και του περιεχομ?νου
 • Α?ξηση τη? ορατ?τητα? στα social media και δημιουργ?α ακολο?θων
 • Α?ξηση τη? λ?στα? με τα email -mailing list
 • Α?ξηση των πιθαν?ν πελατ?ν μ?σω των ζητ?σεων απ? τη φ?ρμα επικοινων?α?, email και τηλ?φωνα φυσικ?.
 • Εν?σχυση του brand awareness και τ?λο?
 • Α?ξηση των εσ?δων και των πωλ?σεων

Τα οφ?λη τη? σωστ?? και πετυχημ?νη? εκστρατε?α? SEO ε?ναι π?ρα πολλ? και ποια επιχε?ρηση δεν θ?λει περισσ?τερου? πελ?τε?, περισσ?τερε? πωλ?σει?, περισσ?τερα κ?ρδη;

Για να δε?τε πω? μπορε?τε να το πετ?χετε αυτ?, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?δου? πλ?να SEO υπ?ρχουν;

Υπ?ρχουν τρ?α βασικ? πλ?να SEO:

 • Το αναπτυξιακ? SEO, ?που δημιουργο?με περισσ?τερα backlinks απ? ?σα χ?νουμε κ?θε μ?να
 • Το SEO διακρ?τηση? θ?σεων ? SEO συντ?ρηση?, ?που κ?θε μ?να δημιουργο?με τ?σα backlinks ?σα και χ?νουμε
 • Το φθ?νον SEO ?που δεν δημιουργο?με καθ?λου backlinks ? λιγ?τερα απ? ?σα χ?νουμε.

Τ?ρα που τα ξεκαθαρ?σαμε, μ?λλον θα αναρωτι?στε σε ποιε? απ? τι? τρει? κατηγορ?ε? πλ?νων SEO αν?κει και το δικ? σα?, αν ?χετε κ?νει κ?ποιο πλ?νο SEO για την ιστοσελ?δα σα?.

Μην μπερδε?ετε τη SEO campaign με την PPC campaign

Θα πρ?πει να μην συγχ?ουμε την SEO campaign με ?λλου ε?δου? καμπ?νιε?, ?πω? η PPC campaign η οπο?α ?χει να κ?νει με το pay per click ? το κ?στο? αν? κλικ και ε?ναι καθαρ? διαφημιστικ? καμπ?νια ? διαφημιστικ? εκστρατε?α στο ?ντερνετ και δεν ?χει καμ?α σχ?ση με την καμπ?νια SEO.

Η PPC campaign ?χει βραχυπρ?θεσμα αποτελ?σματα αν ?χει καθ?λου αποτελ?σματα και συν?θω? ε?ναι οριακ? συμφ?ρουσα ? ασ?μφορη για την επιχε?ρηση σα? για πολλο?? λ?γου?. Μπορε?τε να διαβ?σετε περισσ?τερα στο επικ? ?ρθρο: Γιατ? ?κοψα τη διαφ?μιση στο facebook.

Μ?λλον γιατ? κατ?λαβα ?τι τελικ? κ?θε PPC campaign ε?ναι κορο?δ?α και πεταμ?να λεφτ? αφο? δεν γ?νετε ο?τε η ιστοσελ?δα μου καλ?τερη, ο?τε βελτι?νεται η κατ?ταξη μου στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ε?ναι σαν να κ?νετε τον νεροκουβαλητ? κ?θε μ?να κουβαλ?ντα? νερ? με το κ?σκινο.

Τι περιλαμβ?νει μια σωστ? SEO campaign

SEO CAMPAIGN

Και αφο? κατανο?σαμε ?λα τα παραπ?νω, το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι τι περιλαμβ?νει μια ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO;

Παρακ?τω ε?ναι μερικ? χαρακτηριστικ? που θα πρ?πει να προσ?ξετε:

0 (μηδ?ν) Καταγραφ? τη? υπ?ρχουσα? κατ?ταξη?

Πριν ξεκιν?σετε την καμπ?νια σα?, στο σημε?ο μηδ?ν θα πρ?πει να καταγρ?ψετε που ε?στε σ?μερα με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε.

Για αυτ? το σκοπ? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?να ειδικ? λογισμικ? ?πω? το SEO PowerSuite.

Το πακ?το SEO PowerSuite και συγκεκριμ?να το προγραμματ?κι Rank Tracker συνδ?εται με το λογαριασμ? Google Analytics και Google Adwords για να μα? δ?σει τι? μηνια?ε? αναζητ?σει? για κ?θε λ?ξη κλειδ? και να μα? προτε?νει καλ?τερε? λ?ξει? κλειδι?.

Εκτ?? απ? το Google AdWords, ?χει δυνατ?τητα σ?νδεση? με το Wordtracker που ε?ναι και αυτ? ?να παρ?μοιο πρ?γραμμα αναζ?τηση? λ?ξεων κλειδι?ν με το Google AdWords.

Στην πορε?α τη? εκπ?νηση? τη? SEO campaign, θα πρ?πει να κοιτ?με κ?θε μ?να την α?ξηση ? την με?ωση των θ?σεων μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να θ?σετε στ?χου? για αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι ορ?σημα για την βιομηχαν?α σα?. Οι στ?χοι σα? θα πρ?πει να ε?ναι ρεαλιστικο? και μετρ?σιμοι κ?θε μ?να.

1 Εξ?μηνη τουλ?χιστον δι?ρκεια

Κ?θε πλ?νο SEO θα πρ?πει να σχεδι?ζεται για ?ξι μ?νε? τουλ?χιστον. Μετ? του? ?ξι μ?νε? δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να σταματ?σετε το SEO, αλλ? να ξανασχεδι?σετε το πλ?νο σα? με β?ση τι? αν?γκε? σα? και τι? θ?σει? που ?χετε εξασφαλ?σει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? εκε?νη την περ?οδο.

Το SEO ε?ναι μια σταθερ? διαδικασ?α που θα πρ?πει να γ?νεται κ?θε μ?να.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Google, Bing, Yandex, Baidu χρει?ζονται χρ?νο για να ταξινομ?σουν ?λα αυτ? που ?χετε κ?νει σε μ?α SEO campaign και να σα? ανεβ?σουν ? σα? αλλ?ξουν θ?ση στην κατ?ταξη των σελ?δων αποτελεσμ?των.

2 Δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?

Το σωστ? δομημ?νο περιεχ?μενο ε?ναι ο ακρογωνια?ο? λ?θο? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?. Κ?θε σελ?δα ? ?ρθρο ? κατηγορ?α προ??ντο? θα πρ?πει να στοχε?ει σε μια μοναδικ? ? δ?ο το πολ? λ?ξει? κλειδι?.

Μην περιμ?νετε να πι?σετε ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? του κλ?δου σα? με την αρχικ? σελ?δα ω? σελ?δα προορισμο? γιατ? ε?ναι αδ?νατο. Αυτ?? ε?ναι και ο βασικ?? λ?γο? που τα parallax sites, τα μονοσ?λιδα δηλαδ? site αποτυχα?νουν παταγωδ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και φυσικ? δεν ?χουν καμ?α ελπ?δα γιατ? βασ?ζονται σε ?λε? και ?λε? μ?α με δ?ο κ?ριε? λ?ξει? κλειδι?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το σωστ? περιεχ?μενο στα ?ρθρα:

3 Δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?

Η προ?θηση SEO με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε ? που ?χει η αγορ? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ?.

Η κατ?ταξη σα? ? ?χι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google εξαρτ?ται κατ? 80% απ? τα backlinks που δε?χνουν προ? το site σα? και συγκεκριμ?να προ? τι? σελ?δε? προορισμο?, την αρχικ? σελ?δα και τι? εσωτερικ?? σελ?δε?.

Το παραπ?νω το τον?ζω γιατ? θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να δημιουργ?σετε backlinks με το χ?ρι που να δε?χνουν και στην αρχικ? αλλ? και στι? εσωτερικ?? σελ?δε? απ? το site σα?.

Η δημιουργ?α των ποιοτικ?ν backlinks ξεκιν?ει με τη δημιουργ?α social profiles, με το ?νοιγμα λογαριασμ?ν σε social media, social bookmarking sites, catalogs, WEB 2.0 sites, forums, directories κτλ.

Προσοχ? γιατ? θα πρ?πει ?λα τα παραπ?νω backlink να ε?ναι αλλ? και να φα?νονται φυσικ?. Δημιουργημ?να δηλαδ? με ανθρ?πινο και φυσικ? τρ?πο και να μην αποτελο?ν δημιουργ?μα των bots και ειδικ?ν προγραμμ?των black hat SEO.

4 Indexing των ν?ων backlinks

Κ?θε φορ? που δημιουργο?με ν?α backlinks αλλ? και περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα μα?, χρει?ζεται κ?ποιο? ε?λογο? χρ?νο? για να πι?σουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? τα ν?α αυτ? links. Η διαδικασ?α αυτ? λ?γεται indexing και μπορο?με να τη βοηθ?σουμε και εμε?? λ?γο χειροκ?νητα μ?σω του ping ? pinging.

Κ?νοντα? ping ?να καινο?ριο backlink, καλο?με τα bot να το ταξινομ?σουν και ?τσι να ανεβο?με ταχ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Μπορε?τε να κ?νετε ping ?να, ?να τα ν?α σα? links με το site: Pingmylink.com

Υπ?ρχουν ?μω? και ποιο εξειδικευμ?νοι τρ?ποι για να κ?νετε indexing τα backlinks σα? ?μω? δεν θα ασχοληθο?με εδ? με αυτο??.

Θα πρ?πει να ε?στε ?μω? προσεκτικο? γιατ? το υπερβολικ? ping μπορε? να εκληφθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ω? spam.

5 Social media signals και καλλι?ργεια των social media profiles

Τα social media signals ε?ναι διαφορετικ? απ? τα social media links. Το λ?ω αυτ? γιατ? κ?ποιοι ανεγκ?φαλοι νομ?ζουν ?τι το Facebook και το Twitter δεν δ?νει backlink ? μ?λλον τα backlink απ? το Facebook και το Twitter και ?λλα μεγ?λα social media δεν εκλαμβ?νονται απ? τη Google ω? πραγματικ? backlinks αλλ? ω? κ?τι ?λλο. Τ?ρα τι ?λλο ?να? Θε?? ξ?ρει.

Τα social media signals ε?ναι τα like, share, tweets, pin και plus που πα?ρνεται απ? τα βασικ? social media και γενικ? απ? ?λα τα social media και ε?ναι αναγκα?α για την ομαλ? α?ξηση τη? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να υπ?ρχει π?ντα ?να με?γμα social media signals και backlinks για να μην θεωρηθε? η ιστοσελ?δα σα? spam και τιμωρηθε? απ? τη Google. Προσοχ? λοιπ?ν, η ?λλειψη like, tweet και share ε?ναι κακ? δε?γμα για την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Χρει?ζεστε σωστ? και ποιοτικ? like ?χι στην σελ?δα σα? στο Facebook αλλ? μ?σα στι? κοινοποι?σει? που ?χετε κ?νει με το link που ?χετε κ?νει απ? το site σα?.

Επ?ση? θα πρ?πει να εστιαστο?με στην καλλι?ργεια και διαχε?ριση των βασικ?ν social media: Facebook, twitter, pinterest, Google Plus με την δημιουργ?α ακολο?θων, φ?λων και με τακτ?? κοινοποι?σει?.

6 Βlogging

Και φτ?νουμε επιτ?λου? σε ?να πολ? βασικ? συστατικ? τη? SEO campaign που ε?ναι το blogging. Η συγγραφ? δηλαδ? ?ρθρων για την ιστοσελ?δα σα? ? το eshop σα?. Θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να δημιουργ?σετε για αρχ? μερικ? ?ρθρα, ?να τουλ?χιστον την εβδομ?δα με σκοπ? την προ?θηση των προ??ντων και των υπηρεσ?ων μα? αλλ? και την παροχ? χρ?σιμων συμβουλ?ν για δι?φορα πρ?γματα που αφορο?ν τον κλ?δο μα?.

Η συγγραφ? εν?? ?ρθρου την εβδομ?δα στο blog και αποστολ? στην email list και κοινοπο?ηση στα social media ε?ναι η πεπατημ?νη οδ?? και θα πρ?πει σ?γουρα να το κ?νετε αυτ? για ?ξι μ?νε? ωσ?του δημιουργ?σετε κ?ποιο κοιν?, κ?ποιου? ακολο?θου? και κ?ποια κοιν?τητα χρηστ?ν και υποψ?φιων πελατ?ν γ?ρω απ? το site σα?.

7 Καλλι?ργεια email list

Χρησιμοποι? τον ?ρο καλλι?ργεια που σημα?νει ?τι δημιουργ? μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και την αναπτ?σσω με σκοπ? να μαζ?ψω συνδρομητ?? οι οπο?οι θα γ?νουν στο μ?λλον πελ?τε?.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να χρησιμοποι?σω κ?ποια υπηρεσ?α email marketing ?πω? το aweber ? το mailchimp, να δημιουργ?σω φ?ρμε? εγγραφ?? σε περ?οπτη θ?ση, να δ?σω κ?ποιο κ?νητρο στου? επισκ?πτε? μου να εγγραφο?ν στη λ?στα μου και τ?λο? να του? στ?λνω κ?θε μ?να, κ?θε δεκαπ?ντε ? κ?θε εβδομ?δα ν?α και προσφορ??.

Πολ? καλ? προωθητικ? εν?ργεια για να αυξ?σετε τα ποσοστ? εγγραφ?ν ε?ναι ?να? διαγωνισμ??, ?πω? ο διαγωνισμ?? SEO που διοργαν?νει το site μα? κ?θε 20 του μ?να, ?να δωρε?ν ebook, ?να κουπ?νι προσφορ?ν ? κ?τι παρ?μοιο.

Το email marketing ε?ναι και αυτ? ?να? πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO και μα? φ?ρνει referral traffic.

Κ?θε καμπ?νια SEO στοχε?ει σε μια εθνικ? αγορ?

Κ?θε γλ?σσα ?χει δικ? τη? SEO και διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? και η Google διαχωρ?ζει την μηχαν? αναζ?τηση? τη? με β?ση τι? εθνικ?? αγορ??.

?τσι ?μα ?χετε site σε δ?ο γλ?σσε? δεν γ?νεται να πι?σετε με μ?α καμπ?νια SEO δ?ο εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση?, για παρ?δειγμα την Google.gr και την Google.co.uk.

Θα πρ?πει για κ?θε γλ?σσα να κ?νετε ξεχωριστ? SEO και να εκπον?σετε διαφορετικ?? καμπ?νιε? SEO.

Γιατ? αποτυχα?νει μια SEO campaign;

Η αποτυχ?α τη? καμπ?νια? SEO ?χει να κ?νει με πολλο?? παρ?γοντε?, ο κυρι?τερο? ?μω? ε?ναι η εγκατ?λειψη τη? καμπ?νια? πριν την ολοκλ?ρωση τη?. Κ?θε καμπ?νια SEO ?χει μ?ση δι?ρκεια περ?που ?ξι μ?νε?. Τ?ρα ?μα σταματ?σετε την καμπ?νια SEO στον δε?τερο ? στον τρ?το μ?να που ε?ναι ακ?μα πολ? νωρ?? για να δε?τε αποτελ?σματα, μ?λλον θα αποτ?χετε στου? στ?χου? σα? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να περ?σετε την καμπ?λη απογο?τευση? στο SEO ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται και να αρχ?σετε να βλ?πετε κ?ποια αποτελ?σματα. Αυτ? δεν γ?νεται σε ?να μ?να και θα πρ?πει να δε?ξετε επιμον? και υπομον?.

Θα πρ?πει παρ?λληλα να ?χετε δεσμε?σει του? π?ρου? και τα χρ?ματα που θα χρειαστε?τε για να φ?ρετε σε π?ρα? την εκστρατε?α SEO χωρ?? περικοπ??.

Η λ?θο? στ?χευση και η επιλογ? των λ?θο? λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι ?να? πολ? κοιν?? λ?γο? αποτυχ?α? τη? εκστρατε?α? σα?. Θα πρ?πει να βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουν π?νω απ? 3.000 αναζητ?σει? το μ?να για να μπορ?σει να ε?ναι βι?σιμο το site σα? και θα πρ?πει να βρε?τε και τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? που φ?ρνουν τα λεφτ? για το site σα?.

Πιστε?ω να σα? διαφ?τισα με τι? απ?ψει? μου και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α στην επ?μενη καμπ?νια σα? στο SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? εκστρατε?ε? SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看