ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

PARANOMA-UNNATURAL-BACKLINKS-1

Παρ?νομα backlinks και πω? να τα αποφ?γετε

Ποι? ε?ναι τα παρ?νομα backlinks σ?μφωνα με τη Google και πω? μπορο?ν να βλ?ψουν την ιστοσελ?δα σα?; Τι θα πρ?πει να κ?νετε ?μα διαπιστ?σετε ?τι σα? ?χουν φορτ?σει με δεκ?δε? παρ?νομα ? μη φυσικ? backlinks;

? ?μα ?θελα σα? το κ?νατε αυτ? τ?σο καιρ? μ?χρι σ?μερα;

Αυτ? το ?ρθρο το ?γραψα για να ρ?ξω φω? σε ?λα αυτ? τα ερωτ?ματα που σα? απασχολο?ν ?λου? εσ?? που ?χετε ιστοσελ?δε? και ?χετε κ?ποια κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και φοβ?στε τι θα γ?νει με την Google και του? ανταγωνιστ?? σα?.

Για να μ?θετε πω? να προστατ?ψετε την κατ?ταξη που ?χετε στη Google, διαβ?στε παρακ?τω.

Ποια ε?ναι τα παρ?νομα ? αφ?σικα backlinks;

Σ?μφωνα με τον John Mueller, κορυφα?ο στ?λεχο τη? Google που ?χει την ?δρα του στην κοντιν? Ελβετ?α: Ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει ω? στ?χο να εντοπ?σει backlinks τα οπο?α σ?μφωνα με του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google ε?ναι κακ?βουλα και ?σω? να βλ?ψουν το site σα?.

Αυτ? τη δ?λωση την ?κανε ο Mueller το 2015 και ?πω? καταλαβα?νετε πυροδ?τησε αλυσιδωτ?? εξελ?ξει? στον χ?ρο του SEO εκε?νη την περ?οδο.

Τα μη φυσικ? backlinks, τα παρ?νομα backlinks ? αφ?σικα backlinks ε?ναι αυτ? που ?χουν τοποθετηθε? στρατηγικ? σε ?λλα sites για να χειραγωγ?σουν την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στη Google.

Αυτ? σ?μφωνα με τη Google σημα?νει ?τι ?μα ενεργ? προωθε?τε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?σα backlinks δεν ?χουν δημιουργηθε? επειδ? ?χετε κορυφα?ο περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι σωστ?, με την ?ννοια ?τι ?χουν δημιουργηθε? με αφ?σικο τρ?πο.

?μα επ?ση? ?χετε πληρ?σει σε οδηγο?? και σε ?λλα ειδησεογραφικ? sites για να σα? β?λουν κ?ποιο link, ?λα αυτ? τα link ε?ναι παρ?νομα.

?μα επ?ση? χρησιμοποιε?τε υπηρεσ?ε? υποβολ?? backlinks μαζικ?, ακ?μα και αυτ? τα backlinks θεωρο?νται παρ?νομα.

?πω? βλ?πετε η Google β?ζει στο φαρ?γγι των παραν?μων δεκ?δε? ιστοσελ?δε? και τα θεωρε? ?τι ?χουν παρ?νομα backlinks, ?ρα κινδυνε?ουν με κ?ποια τιμωρ?α απ? την ?δια τη Google.

Με ποιον τρ?πο τιμωρε? τι? ιστοσελ?δε? με παρ?νομα backlinks η Google;

Β?βαια δεν σημα?νει επειδ? ?χετε μερικ? παρ?νομα backlinks ?τι ντε και καλ? θα αλλ?ξει κ?τι στην ιστοσελ?δα σα? ? στι? θ?σει? που ?χετε αυτ? τη στιγμ? στι? σελ?δε? με τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?μω? μπορο?ν να συμβο?ν δ?ο ενδεχ?μενα τιμωρ?α? απ? τη Google:

 • Να δε?τε κ?ποια απ?λεια θ?σεων αλγοριθμικ? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στην κατ?ταξη τη? Google
 • Να π?σετε θ?μα κ?ποια? τιμωρ?α? τη? Google με χειρ?νακτη ποιν? (manual penalty)

Θα μα? ενημερ?σει η Google για τα αφ?σικα backlinks;

Στην δε?τερη περ?πτωση για την χειρ?νακτη ποιν? (Google manual penalty), η Google θα σα? ειδοποι?σει με σχετικ? χαμπ?ρι που θα σα? στε?λει στο Google Search Console και θα σα? ενημερ?νει για το τι θα πρ?πει να κ?νετε για να αποφ?γετε την καθ?ζηση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στη Google.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να εντοπ?σετε και να καθαρ?σετε σ?μφωνα με τη Google ?λα αυτ? τα backlinks που δεν ε?ναι φυσικ? σ?μφωνα με την ?δια.

Ποια backlinks θα πρ?πει να διαγρ?ψετε;

Σ?μφωνα με το παραπ?νω β?ντεο ο Matt Cutts, ο υπε?θυνο? ποι?τητα? τη? Google μαζ? με τον συν?δελφο του θα σα? ενημερ?σουν για το τι πρ?πει να κ?νετε για να αποφ?γετε ?λα αυτ? τα περ?εργα backlinks που δε?χνουν προ? το site σα?.

Σα? δ?νουν οδηγ?ε? για το πω? να χρησιμοποι?σετε το disavow tool τη? Google και να υποβ?λετε δεκ?δε? backlinks που τα ?χει βγ?λει παρ?νομα η Google στην ?δια για να μην τα λ?βει υπ?ψιν τη?.

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε το Google backlinks disavow tool μ?νοι σα?;

Σ?μφωνα π?λι με την ?δια τη Google, η απ?ντηση ε?ναι ?χι. Το 2017 ?να? ειδικ?? σε τ?τοια θ?ματα απ? τη Google ο Gary Illyes?ε?χε πει στο Search Marketing Expo: To Google backlinks disavow tool ε?ναι ?να πανο?ργο ?πλο που μπορε? να καταστρ?ψει σε λ?γε? ?ρε? ?λα τα αποτελ?σματα κατ?ταξη? σα? ?μα το χρησιμοποι?σετε λ?θο?.

Αυτ? το πανο?ργο ?πλο δεν θα πρ?πει ποτ? να το χρησιμοποι?σετε μ?νοι σα? και σε κ?θε περ?πτωση θα πρ?πει να ζητ?σετε την συνδρομ? εν?? ειδικο? στο θ?μα. Προσοχ? λοιπ?ν μην τραβ?ξετε κατ? λ?θο? την σκανδ?λη.

Τι συμβα?νει ?μα η ιστοσελ?δα σα? δημιουργε? παρ?νομα backlinks;

Σε περ?πτωση που η ιστοσελ?δα σα? ?χει να κ?νει με το affiliate marketing και προωθε?τε δι?φορου? συνδ?σμου? σε δι?φορε? ιστοσελ?δε? με σκοπ? να κερδ?σετε κ?ποια προμ?θεια, θεωρε?στε ιστοσελ?δα χαμηλ?? ποι?τητα? εφ?σον δεν ?χετε να προσφ?ρεται μοναδικ?? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που συστ?νετε.

?μα δηλαδ? δεν δ?νετε μοναδικ?? συμβουλ?? για τι? υπηρεσ?ε?, δεν ?χετε αξιολογ?σει? ? κριτικ?? τ?τε ε?στε εσε?? το spam site που δημιουργε? τα παρ?νομα backlinks και δεν θα καταφ?ρετε να ανεβε?τε ποτ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το κακ? ε?ναι μικρ?τερο ?μα γενικ? στο site σα? ?χετε ρυθμ?σει ?λου? του? εξερχ?μενου? συνδ?σμου? να ε?ναι nofollow και δε?τερον ?μα σταματ?σετε να κ?νετε αναδημοσ?ευση ?ρθρων και αντ? για αυτ? γρ?ψετε τα δικ? σα? πρωτ?τυπα ?ρθρα.

Για να μην σα? κρατ?σω ?μω? σε θεωρητικ? επ?πεδο και να σα? δ?σω και μερικ?? πρακτικ?? συμβουλ??, για το ποια backlinκs θεωρο?νται παρ?νομα και χαμηλ?? ποι?τητα? απ? τη Google και ποια θεωρο?νται υψηλ?? ποι?τητα? τα οπο?α θα πρ?πει να εστιαστε?τε για να τα δημιουργ?σετε.

Ποια backlinks θα πρ?πει να αποφ?γετε γιατ? θεωρε? παρ?νομα η Google;

Η παρακ?τω λ?στα αποτελε?τε απ? μερικ? παραδε?γματα που η ?δια η Google ?χει αναφ?ρει κατ? καιρο?? με backlinks που τα θεωρε? τεχνητ? και παρ?νομα:

 • Links στο footer (sitewide links)
 • Εσωτερικ? backlinks που ?χουν δημιουργηθε? με μ?νο σκοπ? την χειραγ?γηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? και ?χετε αλλ?ξει και τι? λ?ξει? κλειδι? για να ταιρι?ζουν σε αυτ?? που θ?λετε
 • Blog comment links (σ?νδεσμοι απ? σχ?λια σε blogs)
 • Σ?νδεσμοι απ? ?ρθρα που ?χουμε γρ?ψει σε αρθρογραφικ? sites
 • Χειραγωγημ?να links απ? RSS
 • Χαμηλ?? ποι?τητα? links απ? SEO friendly directories
 • Χαμηλ?? ποι?τητα? links απ? δημοσιε?σει? τ?που
 • Σ?νδεσμοι απ? Private blog networks (PBN)

Θα ?θελα να σημει?σω ?τι ακ?μα και αν τα θεωρε? αφ?σικα backlinks η Google δεν σημα?νει ?τι δεν ?χουν κ?ποια αξ?α και δεν σημα?νει ?τι δεν προσφ?ρουν κ?τι στην κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Επ?ση? σε κ?θε καν?να υπ?ρχουν και εξαιρ?σει? και θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι π?ντα υπ?ρχουν εξαιρ?σει? και τ?ποτε δεν ε?ναι απ?λυτο. Δεν σημα?νει δηλαδ? ?τι επειδ? ?χετε κ?μποσα ? πολλ? απ? τα παραπ?νω ε?δη των backlinks ?τι θα τιμωρηθε?τε απ? τη Google ? ?τι ?λα τα παραπ?νω backlink ?χουν γ?νει κακοπροα?ρετα.

Ποια backlinks επικροτε? η ?δια η Google για να δημιουργ?σετε;

Η ?δια η Google επικροτε? κ?ποια λ?στα απ? backlinks τα οπο?α ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Σ?νδεσμοι απ? πραγματικ? sites (ξεκιν?τε να παρακαλ?τε να σα? δ?σουν backlink)
 • Σ?νδεσμοι σε β?θο? και σε ?λλε? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σα? εκτ?? τη? αρχικ??
 • Χτ?σιμο φυσικο? domain authority
 • Δημιουργ?α περιεχομ?νου και δημιουργ?α ?ρθρων κ?θε εβδομ?δα (blogging)
 • Social media signals και για αυτ? θα πρ?πει να ?χετε σε περ?οπτη θ?ση τα κουμπι? διαμοιρασμο? του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?

Μια τελευτα?α συμβουλ? που ?χω να σα? δ?σω ε?ναι να ασχοληθε?τε πρ?τα με την εντ?? σελ?δα βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? και μετ? με την δημιουργ?α backlinks προ? αυτ?ν και τι? εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο?.

Θα πρ?πει να σιγουρ?ψετε ?τι κ?θε σελ?δα προορισμο? σα? ?χει σωστ? τοποθετημ?νε? τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? φρ?σει? κλειδι? που θ?λετε να βγε?τε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για τα παρ?νομα backlinks:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看