ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

mobile-first-design-greece-1

Mobile first design

Περιεχ?μενα

Πω? να σχεδι?σετε ?να site που να πα?ζει σωστ? σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ?? και που θα βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Το mobile first design?? mobile first web design ε?ναι μια παρεξηγημ?νη ?ννοια που λ?γοι web designer την κατανοο?ν και ακ?μα πιο λ?γοι web designer την εφαρμ?ζουν. Για να μην κοιμ?στε μ?σα στα χαμομ?λια και να νομ?ζετε ?τι το site σα? ?χει σχεδιαστε? για να χτυπ?σει τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google, θα πρ?πει να προσ?ξετε μερικ? βασικ? πρ?γματα σχετικ? με τη φιλικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? ω? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια σχετικ? με το mobile first design, διαβ?στε το εκπληκτικ? ?ρθρο.

To Mobile Web Design δεν ε?ναι απλ?? ?να μικρ? τμ?μα τη? αγορ??

Το Mobile Web Design δεν ε?ναι ?να μικροτμ?μα τη? αγορ?? (market niche) στο ?ντερνετ, αλλ? η μεγαλ?τερη αγορ? του ?ντερνετ με 1,2 δισεκατομμ?ρια χρ?στε? παγκοσμ?ω?. Δεν γ?νεται να παραβλ?ψετε την τ?ση τη? αγορ?? και να απομονωθε?τε ?κατασκευ?ζοντα? μια ιστοσελ?δα που θα εξυπηρετε? μ?νο τα ΚΑΠΗ που δεν ?χουν smartphone ? κ?ποιου? που πλοηγο?νται μ?νο απ? σταθερ? υπολογιστ? στο ?ντερνετ.

Αυτο? αν δεν ε?ναι σ?μερα μειοψηφ?α θα γ?νουν σ?ντομα και ?μα δεν με πιστε?ετε, μπορε?τε να δε?τε μερικ? στατιστικ? στοιχε?α για το mobile internet απ? την εταιρε?α mobile payments (πληρωμ?? μ?σω κινητ?ν)?Mobithinking:

  • Υπ?ρχουν π?νω απ? 1.2 δισεκατομμ?ρια χρ?στε??κινητ?ν που μπα?νουν στο ?ντερνετ παγκοσμ?ω?, και η τ?ση προβλ?πεται αν αυξηθε?
  • Στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? το?25% των χρηστ?ν του ?ντερνετ μπα?νουν μ?νο απ? το κινητ? του? στο ?ντερνετ και σπ?νια ?χουν χρησιμοποι?σει σταθερ? υπολογιστ? για να μπο?νε στο ?ντερνετ
  • ?χουμε κατεβ?σει παραπ?νω απ? 11 δισεκατομμ?ρια φορ?? εφαρμογ?? για κινητ?
  • Το 85% των κινητ?ν συσκευ?ν που πωλο?νται παγκοσμ?ω? (smartphone, tablets, gps κτλ) ?χουν ενσωματωμ?νο ?ντερνετ

Τ?λο? σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου?Οι τ?σει? στο SEO και στο digital marketing το 2017, για πρ?τη φορ? οι αναζητ?σει? στη Google απ? το κινητ? προβλ?πεται να ξεπερ?σουν τι? αναζητ?σει? απ? τον σταθερ? υπολογιστ?.

Επ?ση?, μια σημαντικ? ακ?μα παρατ?ρηση που θα πρ?πει να εκμαιε?σουμε απ? τα παραπ?νω στοιχε?α τη? ?ρευνα? τη? Mobithinking ε?ναι ?τι υπ?ρχουν ?τομα στη ν?α γενι? των 20 και κ?τω που δεν ?χουν μ?θει να χρησιμοποιο?ν καθ?λου σταθερ? υπολογιστ? και laptop για να μπο?νε στο ?ντερνετ.

Αυτ? η ν?α γενι? που θα ανδρωθε? την επ?μενη εικοσαετ?α και θα αποτελ?σει τον αγοραστικ? κορμ? των παγκ?σμιων καταναλωτ?ν στην χ?ρα μα? αλλ? και παγκοσμ?ω?, ε?ναι μαθημ?νη ?δη να κ?νει τα π?ντα απ? το κινητ? τη? τηλ?φωνο.

Να καλε? μ?σω viber, να ανταλλ?σσει megabyte, να κ?νει like και share στο ?ντερνετ, να ψων?ζει ρο?χα και gagdets και φυσικ? να πληρ?νει λογαριασμο?? ηλεκτρονικ? απ? το κινητ?!

Για να μην του? απογοητε?σετε με το απαρχαιωμ?νο site σα?, καλ? θα ?τανε να ξεκιν?σετε τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? ? τον ανασχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? με τη φιλοσοφ?α Mobile First Web Design.

Γιατ? Mobile First Web Design;

Επειδ? το 25% απ? μα? ε?ναι αποκλειστικ? χρ?στε? κινητο? για το ?ντερνετ, δεν σημα?νει ?τι το υπ?λοιπο 75% δεν το χρησιμοποιο?ν καθημεριν?. ?μω? οι πραγματικο? λ?γοι που θα πρ?πει αναγκαστικ? να επιλ?ξετε το Mobile First Web Design ε?ναι πολ? σημαντικο?.

Βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google στι? κινητ?? συσκε?ε?

Το να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google στου? σταθερο?? υπολογιστ?? ε?ναι κ?τι πεπατημ?νο, ?μω? δεν ε?ναι το ?διο με το να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τι? κινητ?? συσκευ??.

Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι mobile first design και ?χι απλ? να ε?ναι mobile ready, mobile friendly ? να ?χει responsive design. Ε?ναι τελε?ω? διαφορετικ? το responsive design με το πω? θα εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα σα? τελικ? στα κινητ?.

Και ?πω? καταλαβα?νετε, αυτ?? που θα βγα?νει πρ?το? στα κινητ? θα ?χει περισσ?τερου? επισκ?πτε? και περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να αποκτ?σει πελ?τε? αφο? το 70% των χρηστ?ν του ?ντερνετ κ?νουν κλικ στα 3 πρ?τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η τελευτα?α μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google ?τανε αυτ? του mobile first indexing?και ?γινε τον Νο?μβριο του 2016. Σ?μφωνα με αυτ?ν την αλλαγ? του αλγορ?θμου, οι ιστοσελ?δε? που ε?ναι σχεδιασμ?νε? ειδικ? για κινητ? θα ταξινομο?νται πρ?τε? και μετ? θα ακολουθο?ν ?λε? οι ?λλε? στην προτεραι?τητα ταξιν?μηση?.

Αποκτ?στε προβ?δισμα απ? τον ανταγωνισμ?

Για να αποκτ?σετε σ?μερα κι?λα? προβ?δισμα απ? τον ανταγωνισμ? σα?, θα πρ?πει να π?τε το site σα? ?να β?μα παραπ?ρα. Προτιμ?στε μια κατασκευ? ιστοσελ?δα? που να ε?ναι Mobile First Web Design παρ? να αρκεστε?τε σε κ?τι ?λλο.

?μα ?δη η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι συμβατ? με τη φιλοσοφ?α mobile first, τ?τε θα κερδ?σετε κ?ποιε? θ?σει??στι? συνολικ?? οργανικ?? αναζητ?σει? για τι? κινητ?? συσκευ?? και θα αποκτ?σετε περισσ?τερου? πελ?τε? ?ναντι των ανταγωνιστ?ν σα?.

Αυξ?στε το ποσοστ? μετατροπ?ν σα?

Το ποσοστ? μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την βιωσιμ?τητα του eshop σα? ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?να καλοσχεδιασμ?νο site που να τρ?χει γρ?γορα και να ε?ναι φιλικ? προ? τον τελικ? χρ?στη και φυσικ? να ?χει σχεδιαστε? με τη φιλοσοφ?α mobile first ?χει περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να κ?νει περισσ?τερε? πωλ?σει? αν? επισκ?πτη και να ?χει μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν.

Κερδ?στε μεγαλ?τερο μερ?διο αγορ?? στο mobile commerce

Το mobile commerce ? m-commerce ε?ναι το τμ?μα τη? αγορ?? που αποτελε?ται απ? του? ανθρ?που? που αγορ?ζουν απ? το κινητ? του? ? που κ?νουν ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? μ?σω κινητο?.

Στην Αμερικανικ? αγορ? το 30% των συνολικ?ν ηλεκτρονικ?ν συναλλαγ?ν γ?νεται σ?μερα μ?σω κινητο?, εν? προβλ?πεται αυτ? η αγορ? να αυξηθε? 300% ταχ?τερα απ? την παραδοσιακ? αγορ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Γενικ? μιλ?ντα?, οι τ?σει? του κινητο? εμπορ?ου (m-commerce) να φα?νονται πιο ανθηρ?? και πιο πολ? υποσχ?μενε? ?ναντι του social media commerce και του app commerce (τη? αγορ?? μ?σω εφαρμογ?ν).

Θα πρ?πει να προσαρμ?σετε την στρατηγικ? στο digital marketing που ακολουθε?τε εσε?? ? η επιχε?ρηση σα? σ?μφωνα με τι? επιταγ?? του κινητο? εμπορ?ου.

Απ? το responsive design στο mobile first design

Μπορε? το responsive web design να μην συμμετε?χε ?μεσα στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google, ?μω? το mobile first web design συμμετ?χει ενεργ? και ?τσι θα πρ?πει να ακολουθ?σετε μια μεταβατικ? σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α απ? το responsive design στο mobile first design.

Υπ?ρχουν δ?ο βασικ?? οδο? στην μετ?βαση απ? το responsive design στο mobile first design:

  • H σταδιακ? αναπροσαρμογ? απ? σταθερ? web design στο κινητ?
  • Ο ανασχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα? με β?ση το Mobile First και
  • Η?δημιουργ?α μια? ?κδοση? για κινητ?.

Η τρ?τη οδ?? και η δημιουργ?α μια ?κδοση? για κινητ? ε?ναι για μ?να μπαρο?φα και χαμ?νο? χρ?νο? γιατ? θα πρ?πει να προσαρμ?ζετε την ειδικ? ?κδοση ξεχωριστ? κ?θε φορ? που κ?νετε σχεδιαστικ?? αλλαγ?? στην ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ? σημα?νει διπλ?σιο? κ?πο? και χρ?νο? και εκτ?? αυτο? δεν ε?ναι στα πλα?σια του mobile first web design.

H ορθ? πρακτικ? ε?ναι αυτ? του ανασχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση το mobile first design και που ε?ναι και ο πιο κατ?λληλο? τρ?πο? για να καρπωθε?τε ?λα τα οφ?λη του mobile first indexing.

5 Μικρ?? συμβουλ?? για σωστ? mobile first web design

Και τ?ρα να π?με απευθε?α? στο ψητ? και να σα? δ?σω 5 μικρ?? συμβουλ?? για να μεταβε?τε ε?κολα και γρ?γορα στο mobile first design.

1 Προτιμ?στε την πιο φιλικ? πλατφ?ρμα για τη Google

Η πιο φιλικ? πλατφ?ρμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, κατασκευ?? eshop και κατασκευ?? κ?θετων ιστοσελ?δων (forum, social media κτλ) δεν ε?ναι ?λλη απ? το WordPress.

?δη η Google ?χει κ?νει κοινοπραξ?α με την εταιρε?α που ?χει αναπτ?ξει το WordPress, την?Automattic?στον τομ?α τη? τεχνολογ?α? AMP.

Επιλ?ξτε ?να θ?μα που δεν χρει?ζεται sidebars και που ε?ναι τη? φιλοσοφ?α? mobile first και συνεχ?στε τον σχεδιασμ? ? τον ανασχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? προ? αυτ?ν την κατε?θυνση.

2 Αφαιρ?στε τα sidebars

Τα sidebars και η οριζ?ντια δομ? τη? ιστοσελ?δα? ?χει εγκαταλειφθε? στα κινητ? ?που η οθ?νη ?χει κ?θετο προσανατολισμ?.

?τσι θα πρ?πει και η ιστοσελ?δα σα? να ?χει κ?θετο προσανατολισμ? και αυτ? και να μην ?χει sidebars γιατ? ?τι υπ?ρχει στο sidebar π?ει κ?τω απ? το κυρ?ω? περιεχ?μενο και π?νω απ? το footer και πολλ?? φορ?? δεν ε?ναι ορατ? στον τελικ? χρ?στη.

3 Απλοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα?

Θα πρ?πει να σκοτ?σετε ?τι δεν ε?ναι σημαντικ? και ?τι δεν χρει?ζεται να δει ο τελικ?? χρ?στη? για να αγορ?σει ? για να πλοηγηθε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Το call to action θα πρ?πει να ε?ναι ξεκ?θαρο και θα πρ?πει να στοχε?ετε στη μεγιστοπο?ηση του UX ? τη? εμπειρ?α? του χρ?στη. Καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη σημα?νει ?τι οι επισκ?πτε? θα αγαπ?σουν την ιστοσελ?δα σα? απ? την πρ?τη κι?λα? επ?σκεψη για την απλ?τητα τη? και θα την συστ?σουν και σε ?λλου? φ?λου? του?.

4 Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? στο 1 με 2 δευτερ?λεπτα

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο?Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο!?δε?χνω στην πρ?ξη πω? να φτι?ξετε β?μα β?μα μια πολ? γρ?γορη ιστοσελ?δα σε shared hosting και χωρ?? να ?χετε δικ? σα? server.

Η μικρ? ταχ?τητα φ?ρτωση? δεν θα επιβαρ?νει τον χρ?στη απ? κινητ? με υπ?ρογκε? χρε?σει? ?γκου δεδομ?νων και δεν θα τον κ?νει να περιμ?νει να φορτ?σει η ιστοσελ?δα σα? κ?θε φορ? που κ?νει κ?ποιο κλικ μ?σα σε αυτ?ν.

?σο πιο γρ?γορα φορτ?νει το site σα?, τ?σο λιγ?τεροι χρ?στε? το εγκαταλε?πουν και τ?σο περισσ?τεροι γ?νονται πελ?τε? σα?.

5 Κ?ντε συν?χεια τεστ και δοκιμ?? βελτ?ωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το mobile friendly web design δεν ε?ναι μ?α εφ?παξ διαδικασ?α, αλλ? ε?ναι μια συνεχ?? διαδικασ?α βελτ?ωση? και προσαρμογ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? στα ν?α δεδομ?να τη? αγορ?? και του αλγορ?θμου τη? Google.

Κ?θε μ?να θα πρ?πει να κ?νετε μικρ?? βελτι?σει? και μικρ?? προσαρμογ?? μ?χρι να βγε?τε για ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και αυξ?σετε κατακ?ρυφα τον τζ?ρο σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για mobile first design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看