ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WIKI SEO GUIDE

Τα κορυφα?α sites για να ξεκιν?σετε ?να wiki σ?μερα!

Και να αποκτ?σετε μερικ??ποιοτικ? backlinks απ? αυτ?

Δεν χρει?ζεται να σα? εξηγ?σω ?τι στην μ?χη των μηχαν?ν αναζ?τηση? νικητ?? ε?ναι εκε?νο? που θα συγκεντρ?σει για λογαριασμ? τη? ιστοσελ?δα? του τα ποιοτικ?τερα και περισσ?τερα backlink.

Η Google δεν ?χει σταματ?σει ακ?μα και σ?μερα, π?ρα ?λε? τι? απειλ?? και τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? να κατατ?σσει τι? ιστοσελ?δε? στον δε?κτη τη? με β?ση τα backlinks που δε?χνουν σε αυτ?.

?πω? γνωρ?ζετε, το να αποκτ?σετε ?να backlink απ? ιστοσελ?δε? που ?χουνε πολ? μεγ?λο προφ?λ ?πω? η Wikipedia ε?ναι πολ? δ?σκολο γιατ? υπ?ρχει μεγ?λη λογοκρισ?α και συν?θω? δεν θα σα? αφ?σουν να προσθ?σετε στο λ?μμα που θα δημιουργ?σετε το link σα?.

?τσι θα πρ?πει να δημιουργ?σετε τα δικ? σα? wiki. Δε?τε παρακ?τω πω?.

Τι αξ?α ?χει ?να backlink σ?μερα;

?να ποιοτικ? backlink για παρ?δειγμα απ? κ?ποια κρατικ? ιστοσελ?δα μπορε? να σα? ανεβ?σει και απ? μ?νο του στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Ποιοτικ? backlinks θεωρο?νται αυτ? που ε?ναι εντ?? κειμ?νου, εντ?? του βασικο? δηλαδ? σ?ματο? του κειμ?νου μια? ιστοσελ?δα? και προ?ρχονται απ? αξι?πιστα site με υψηλ? domain authority.

Επ?ση?, θα πρ?πει να υπ?ρχει διασπορ? των πηγ?ν των backlinks και να μην προ?ρχονται ?λα απ? τι? ?διε? πηγ??. Η ?δια η Google ?χει δηλ?σει ?τι απ? κ?θε domain ? site, ακ?μη και αν υπ?ρχουν περισσ?τερα απ? ?να backlinks, αυτ? τα προσμετρ?ει ω? ?να.

Η Google ?χει δ?σει πολ? μεγ?λη αξ?α στην ποι?τητα ει? β?ρο? τη? ποσ?τητα?. Στο ?διο μοτ?βο ακολουθο?ν και ?λε? οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, Yandex, Baidu κτλ.

Αυτ? σημα?νει ?τι με κ?θε αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? η Google μει?νει την αξ?α των backlinks που μοι?ζουν να ?γιναν με αφ?σικο τρ?πο, δηλαδ? με κ?ποιο ειδικ? λογισμικ? και τα υποβαθμ?ζει στην κατηγορ?α spam.

Ω? εκ το?του, τα χιλι?δε? backlinks απ? δι?φορε? black hat SEO τεχνικ?? μπορο?ν να ?χουν ακ?μη και αρνητικ? αντ?κτυπο στην ιστοσελ?δα? σα?. Ε?ναι τα λεγ?μενα αρνητικ? backlinks που αντ? να σα? ανεβ?ζουν, σα? ρ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τι θα γ?νει ?μω? αν κ?ποιο? σα? επιτ?θεται δημιουργ?ντα? δεκ?δε? αρνητικο?? συνδ?σμου? προ? την ιστοσελ?δα σα?; Π?? θα προστατευθε?τε απ? το να μην χαρακτηρ?σει η Google την ιστοσελ?δα σα? spam και σα? ρ?ξει θ?σει? ? χ?σετε τι? ?δη υπ?ρχουσε? θ?σει? που ?χετε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?;

Αυτ? ε?ναι μεγ?λο κεφ?λαιο και δεν θα προλ?βουμε να το αναλ?σουμε σε αυτ? εδ? το ?ρθρο. Για να μπορ?σετε ?μω? να μ?θετε περισσ?τερα για το τι πρ?πει να κ?νετε και να μην χ?νετε καμ?α αναν?ωση και ?ρθρο για το SEO, καλ? ε?ναι να γραφτε?τε στο Newsletter μα? που αποστ?λλεται στο email σα? μια φορ? την εβδομ?δα.

Για να μην ξεφε?γουμε απ? το θ?μα μα?, η Google θεωρε? ποιοτικ? τα wiki sites, τα εκπαιδευτικ? εγκυκλοπαιδικ? sites και ?λα αυτ? τα sites που ε?ναι αυτο? του τ?που ?πω? γνωσιακ?? β?σει? δεδομ?νων, community sites κτλ.

Τι ε?ναι ?να wiki site;

?να? καλ?? ορισμ?? για το wiki ε?ναι ο παρακ?τω που βρ?κα στο ?ντερνετ σε ?να wiki του wikidot:

?να Wiki ε?ναι συν?θω? μ?α ιστοσελ?δα που επιτρ?πει στου? χρ?στε? τη? να προσθ?σουν, να αφαιρ?σουν, ? να επεξεργαστο?ν το περιεχ?μεν? τη?, πολ? γρ?γορα και ε?κολα, χωρ?? να ?χουν κ?νει υποχρεωτικ? εγγραφ?. ?τσι, διευκολ?νεται η συνεργασ?α πολλ?ν ατ?μων για τη συγγραφ? εν?? ?ργου. Ο ?ρο? Wiki ?μω?, μπορε? να αναφ?ρεται και στο λογισμικ? που χρησιμοποιε?ται για να κατασκευαστο?ν Wiki σελ?δε?.

Το πιο γνωστ? wiki ε?ναι η Wikipedia που ?χει χιλι?δε? σελ?δε?-λ?μματα και χιλι?δε? διορθωτ?? αν? τον κ?σμο και για κ?θε σχεδ?ν γνωστ? γλ?σσα.

Αν και στο παρελθ?ν τα wiki sites ?χουν π?σει και αυτ? θ?ματα του spam, πιστε?ω ?τι ακ?μα οι μηχαν?? αναζ?τηση? τα θεωρο?ν ποιοτικ? sites γιατ? πολλ? απ? αυτ? ?χουν το προφ?λ των Authority Sites.

Μια πολ? καλ? στρατηγικ? στο SEO ε?ναι να χτ?σουμε μερικ? εκπαιδευτικ? wikis και να τοποθετ?σουμε στρατηγικ? μερικ? απ? τα backlinks που θα δε?χνουν στην ιστοσελ?δα μα?, στι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? μα? (deep linking)?στο σ?μα του κειμ?νου και μερικ? backlinks στι? παραπομπ??.

Για να δε?τε τι επιλογ?? ?χετε απ? εκπαιδευτικ? wikis σ?μερα, διαβ?στε παρακ?τω.

Εκπαιδευτικ? Wikis

Τα εκπαιδευτικ? wiki ε?ναι τα πιο δημοφιλ? wiki που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ. Βοηθ?νε στην α?ξηση των τεχνολογικ?? μ?ρφωση? και τη? εκπα?δευση? και επ?ση? παρ?χουν πολ?τιμο μοναδικ? περιεχ?μενο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Παρακ?τω σα? δ?νω τα πιο σημαντικ? wiki που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να φτι?ξετε τον δικ? σα? λογαριασμ? χρ?στη, να φτι?ξετε τη δικ? σα? σελ?δα wiki ? να επεξεργαστε?τε λ?μματα ?λλων.

  1. Wikispaces – ?να απ? τα πιο δημοφιλ? προγρ?μματα δημιουργ?α? wikis. Υπ?ρχει και η δυνατ?τητα δημιουργ?α? ιδιωτικ?ν wikis σε στυλ εταιρικ?ν ?ντρανετ.?
  2. PBworks – Παρ?μοιο με το Wikispaces και δωρε?ν για το βασικ? λογαριασμ?. Στην πληρωμ?νη ?κδοση υπ?ρχουν ποιο πολλ?? δυνατ?τητε?.
  3. Zoho Wiki – Πολ? καλοστημ?νο και λιτ? ιστοσελ?δα δημιουργ?α? wiki.
  4. FreedomShare – ?να ακ?μα σωστ? στημ?νο και ε?κολο στη χρ?ση Wiki.
  5. Wikia – Πολ? σωστ? site για την δημιουργ?α wiki.
  6. Weebly – To weebly εκτ?? απ? wiki σα? επιτρ?πει και την δημιουργ?α κανονικ?ν ιστοσελ?δων σε στυλ WEB 2.0 Αρκετ? ε?χρηστο.

Εκτ?? απ? τα παραπ?νω wikis, υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλα που θα πρ?πει να τα ανακαλ?ψετε μ?νοι σα? στο ?ντερνετ γιατ? καθημεριν? ξεφυτρ?νουν σαν τα μανιτ?ρια.

Επ?ση? πολλ? απ? τα wikis αλλ?ζουν τη λειτουργ?α του? ? ακ?μα και τη διακ?πτουν εντελ??, οπ?τε ε?ναι σ?γουρο ?τι κ?ποια links που θα δημιουργ?σετε σε μερικ? απ? τα wikis θα χαθο?ν, εν? ?λλα θα παραμε?νουν για χρ?νια.

Η πρ?βλεψη σα? λοιπ?ν θα πρ?πει να ε?ναι ?να φτι?ξετε διπλ?σιο αριθμ? wikis γιατ? τα μισ? σ?γουρα θα εξαφανιστο?ν στην επ?μενη πενταετ?α.

?ση πιο πολ? δουλει? κ?νετε στη δημιουργ?α backlinks τ?σο πιο ψηλ? θα ανεβε?τε στη Google και σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? γενικ?τερα.

Τι χρει?ζεται για να κ?νετε για να φτι?ξετε το δικ? σα? Wiki;

Τα β?ματα τη? δημιουργ?α? του δικο? σα? wiki ε?ναι πολ? απλ?.

Β?μα 1 Βρε?τε ?να κεν? στην αγορ? στ?χο σα?

Για παρ?δειγμα ?μα ?χετε μια ιστοσελ?δα με ποδ?λατα, θα πρ?πει να δε?τε τι ε?δου? εκπαιδευτικ?? πληροφορ?ε? ζητ?ει η αγορ? σα?.

Β?μα 2 Δημιουργ?στε ?να wiki που να δ?νει αυτ?? τι? βασικ?? πληροφορ?ε?

Αφο? λοιπ?ν βρε?τε ποιο wiki ε?ναι αυτ? που σα? ικανοποιε? και σα? βολε?ει να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? wiki, τ?τε θα πρ?πει να π?σετε με τα μο?τρα στη δημιουργ?α μοναδικο? περιεχομ?νου γ?ρω απ? το θ?μα που πραγματε?εστε.

Δημιουργ?στε και γρ?ψτε μοναδικ? ?ρθρα, καλ?στε φ?λου? να συμμετ?σχουν για να συνεισφ?ρουν και αυτο? την ?ποψη του? γ?ρω απ? το θ?μα και φροντ?στε να απαντ?σετε σε ερωτ?σει? του τ?που: Πω? γ?νεται αυτ?, οδηγ?? για καλ?τερο αυτ?, Πω? να κ?νετε εκε?νο κτλ.

?σο πιο περιεκτικ?? γ?νεται και χρησιμοποι?σετε ?ρθρα ?νω των 300 λ?ξεων αν? σελ?δα μαζ? με φωτογραφ?ε?, τ?τε θα ?χετε καλ?τερα αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Β?μα 3 Κ?ντε ping στο wiki σα?

To?ping σε τρ?τα sites σα? βοηθ?ει οι μηχαν?? αναζ?τηση? να ταξινομ?σουν ταχ?τερα το περιεχ?μενο σα? και να μην χρειαστε?τε τρει? μ?νε? για να βγε?τε με μια λ?ξη κλειδ? στην πρ?τη σελ?δα.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο για τι χρησιμ?τητα του ping:

http://www.richwerk.com/seo-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5-ping-%CF%84%CE%BF-wordpress-blog-%CF%83%CE%B1%CF%82/

Μερικ?? υπηρεσ?ε? ping που μπορε?τε να βρε?τε ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Feed Shark, με περισσ?τερε? απ? 60 services εντελ?? δωρε?ν.
  • Pingmylink.com με περισσ?τερε? απ? 1288 Update Services.

Προσοχ?, μην το παρακ?νετε, θα πρ?πει να κ?νετε ping μ?νο στο ν?ο και φρ?σκο περιεχ?μενο και ποτ? να μην κ?νετε ping δ?ο φορ?? στο ?διο ?ρθρο ? σελ?δα γιατ? ?χει αντ?θετε? συν?πειε? επειδ? εκλαμβ?νεται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ω? spam.

Β?μα 4 Δημιουργ?στε μερικ? backlinks που να δε?χνουν προ? το wiki σα?

Για να αυξ?σουμε την ισχ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? των συνδ?σμων που θα π?ρετε απ? το wiki σα? θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε μερικ? backlinks που να δε?χνουν σε αυτ? πρ?τα.

Η στρατηγικ? του να δημιουργ?σετε backlinks στα backlinks σα? λ?γεται tier2 και tier3 backlinks, δηλαδ? backlinks δε?τερη? και τρ?τη? γενι?? και ε?ναι κοιν? σε πολλ? SEO Agencies του εξωτερικο? εδ? και πολλ? πολλ? χρ?νια.

?μω? επειδ? απαιτο?νται χιλι?δε? ν?α backlinks για να καλυφθο?ν τα ν?α backlinks που ξεπετ?γονται σαν τα κεφ?λια τη? Λερνα?α? ?δρα?, ε?ναι λ?γο επ?φοβη και αρκετ? κουραστικ? η δημιουργ?α του? με το χ?ρι.

Με ?λλα λ?για θα χρειαστε?τε μ?ρε? ? και μ?νε? για να ολοκληρ?σετε αυτ? το ?ργο-π?ρεργο.

Β?μα 5 Τοποθετ?στε τα backlinks προ? το site σα?

Φυτ?ψτε τι? πηγ?? του περιεχομ?νου σα? ε?τε μ?σα στο wiki ε?τε μ?σα στο κε?μενο των σελ?δων. ?Τα contextual backlinks, αυτ? δηλαδ? που ε?ναι μ?σα στο κυρ?ω? σ?μα του κειμ?νου ε?ναι και τα πιο σημαντικ? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ειδικ? και αν αυτ? περι?χουν τι? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι?.

Θα πρ?πει να δημιουργ?σετε τα backlinks σα? με ρ?γουλα και να κ?νετε μερικ? απ? αυτ? να δε?χνουν και σε β?θο?, σε ?λλε? σελ?δε? δηλαδ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Φτι?ξτε ?να wiki σε WordPress

Το WordPress ε?ναι πλ?ρω? παραμετροποι?σιμο και περι?χει μερικ? πολ? χρ?σιμα πρ?σθετα ? θ?ματα που μπορο?ν να το μετατρ?ψουν σε ?να μοναδικ? ιδι?κτητο wiki.

Γιατ? να αναλ?νεστε με το να δημιουργε?τε wiki sites σε ξ?νο αχυρ?να;

Ο μοναδικ?? τρ?πο? για να εξασφαλ?σετε τον πλ?ρη ?λεγχο του wiki σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε το δικ? σα? wiki, με το δικ? σα? ?νομα και hosting στο WordPress.

Σ?μερα υπ?ρχουν π?ρα πολλ? θ?ματα για να επιλ?ξετε για το πω? θα μοι?ζει το δικ? σα? wiki και τα προτιμ? απ? τα πρ?σθετα.

Φροντ?στε να επιλ?ξτε κ?ποιο γν?σιο premium theme και μην αρκεστε?τε στα free γιατ? δεν ?χουν τι? ?διε? δυνατ?τητε? με τα πληρωμ?να?θ?ματα σε WordPress που θα ?χουν και την αν?λογη τεχνικ? υποστ?ριξη απ? την εταιρε?α που τα ?χει σχεδι?σει.

Θα πρ?πει να ?χετε προβλ?ψει ?τι θα ξοδ?ψετε μερικ?? χιλι?δε? ευρ? για να φτι?ξετε ?να ποιοτικ? wiki σε WordPress που θα ε?ναι πλ?ρη? και δεν θα ?χει τ?ποτα να ζηλ?ψει απ? τα ?λλα wikis.

Μια μικρ? αναζ?τηση στη Google με τη λ?ξη κλειδ? WordPress wiki themes θα σα? επιστρ?ψει μερικ? πολ? χρ?σιμα αποτελ?σματα απ? κατ?λληλα wiki θ?ματα.

Τι να προσ?ξετε στην επιλογ? του κατ?λληλου?WordPress Wiki Theme

O καν?να? στην δημιουργ?α ιστοσελ?δων λ?ει πω? ?μα δεν δοκιμ?σετε ?να θ?μα, δεν μπορε?τε να γνωρ?ζετε ?μα ε?ναι το κατ?λληλο για σα?.

Κ?θε θ?μα σε WordPress αποτελε?τε απ? κ?δικα ο οπο?ο? μπορε? να ε?ναι καλογραμμ?νο? ?πω? στο Genesis Theme Framework ? κακογραμμ?νο? και να μην παραμετροποιε?ται ? να παρουσι?ζει ασυμβατ?τητε? με ?λλα πρ?σθετα.

Θα μπορο?σα πολ? ε?κολα να σα? προτε?νω μερικ? θ?ματα ειδικ? φτιαγμ?να για γου?κι αλλ? δεν το κ?νω γιατ? απλο?στατα δεν τα ?χω δοκιμ?σει εγ? ο ?διο? και θα ε?ναι σαν να αγορ?ζατε γουρο?νι στο σακ?.

Τα δε site που σα? τα προτε?νουν δεν τα ?χουν και αυτ? δοκιμ?σει, ?ρα θα πρ?πει να ?χετε υπ?ψη σα? ?τι θα πρ?πει να αγορ?σετε μερικ? θ?ματα ακ?μα και να δοκιμ?σετε σε περ?πτωση που δεν σα? αρ?σει ? δεν σα? κ?νει το πρ?το που θα επιλ?ξετε.

Αυτ? ε?ναι π?για τακτικ? στο web design και στην αν?πτυξη ιστοσελ?δων και δεν γ?νεται να την παρακ?μψετε με ημ?μετρα ? κ?λπα.

Επ?ση?, θα πρ?πει να ε?στε πολ? προσεκτικο? στο αν η εταιρε?α που σα? πουλ?ει το θ?μα ε?ναι η ?δια η εταιρε?α που το κατασκε?ασε ? ε?ναι ?να? απλ?? μεσ?ζοντα? ? αν παρ?χεται τεχνικ? υποστ?ριξη και με ποιον τρ?πο.

Το σημαντικ?τερο ?λων ε?ναι να παρατηρ?σετε το demo theme και να δε?τε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και τον πηγα?ο κ?δικα. ?μα το demo theme ε?ναι φορτωμ?νο με γραφικ? και ?χει μ?γεθο? ?νω των 2Megabyte τ?τε υπ?ρχει πρ?βλημα και μ?λιστα μεγ?λο.

Ο κ?δικα? θα πρ?πει να ε?ναι καθαρ?? και καλλογραμμ?νο? και το αρχε?ο CSS πρ?πει να ε?ναι σε τ?ξη και ευαν?γνωστο αλλι?? κ?θε αλλαγ? θα απαιτε? επ?μβαση στον πηγα?ο κ?δικα (hard coding) και θα σα? κ?νει να χ?σετε την υπομον? σα?.

Πιστε?ω φ?λοι μου να σα? βο?θησα μ?χρι εδ? να μ?θετε την αξ?α των wiki sites και των ποιοτικ?ν backlinks. ?μα ?χετε κ?ποια ερ?τηση, αφ?στε το σχ?λιο σα? απ? κ?τω. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για τα wiki sites:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看