ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

kataskevi-istoselidon-keratsini-1

WEB DESIGN ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Περιεχ?μενα

Κατασκευ?στε σ?μερα τη ν?α σα? ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε WordPress και κατακτ?στε την τοπικ? ? τη διεθν? αγορ?!

Η εταιρε?α μα? ειδικε?εται στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και e-shop στο Κερατσ?νι και ολ?κληρη? τη? Αττικ?? με τεχνολογ?α WordPress.

Απ? το 2000, πλ?θο? εταιρι?ν μα? ?χουν επισκεφτε? για την κατασκευ? τη? εταιρικ?? του? ιστοσελ?δα? ? για το portal τη? επιχε?ρησ?? του?. Ακ?μα περισσ?τεροι ?ταν εκε?νοι που μα? επ?λεξαν για την κατασκευ? του e-shop του καταστ?ματ?? του?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Ζητ?στε την κατασκευ? μια? δυναμικ?? ιστοσελ?δα?

Μια στατικ? ιστοσελ?δα διατηρε? αναλλο?ωτο το περιεχ?μεν? τη? και σπ?νια υπ?ρχει κ?ποια αναν?ωση σε αυτ?, γιαυτ? και ε?ναι δ?σκολο να διατηρηθε? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google. Αντ?θετα, ?ταν κ?ποια σελ?δα ?χει ανανε?σει πρ?σφατα το περιεχ?μεν? τη?, ανεβα?νει στην κατ?ταξη των αναζητ?σεων.

Η?Google, αγαπ? τι? ιστοσελ?δε? που ανανε?νουν συχν? το περιεχ?μεν? του?. Αν θ?λετε να παραμε?νετε ψηλ? στι? αναζητ?σει?, επιλ?ξτε την κατασκευ? μια? δυναμικ?? ιστοσελ?δα? για την επιχε?ρησ? σα?.

Η εταιρ?α μα? αναλαμβ?νει τη δημιουργ?α αποκλειστικ? δυναμικ?ν site. Σε αυτ? προσφ?ρει:

 • Βελτιστοπο?ηση για την Google, ?στε να ε?ναι π?ντα πρ?τε? στι? αναζητ?σει?.
 • Εξειδικευμ?νο γραφιστικ? περιβ?λλον για χρ?ση στο ?ντερνετ
 • Responsive design
 • Προσβασιμ?τητα απ? ?λε? τι? κινητ?? συσκευ?? (mobile friendly)
 • Δωρε?ν κατασκευ? Newsletter
 • Σ?νδεση με κοινωνικ? δ?κτυα ?πω? facebook, twitter, youtube, κλπ

Επαγγελματικ? προσ?γγιση γραφιστικο? περιβ?λλοντο?, ειδικ? για χρ?ση στο ?ντερνετ

Οι ιστοσελ?δε? που κατασκευ?ζουμε χρησιμοποιο?ν συγκεκριμ?να γραφιστικ? στοιχε?α, τα οπο?α δεν ?χουν να κ?νουν με αυτ? που συναντ?με σε ?να ?ντυπο υλικ?, ?πω? για παρ?δειγμα η εφημερ?δα ? ?να σ?γχρονο περιοδικ?.

Η εταιρ?α μα?, συνεργ?ζεται με επαγγελματ?ε? γραφ?στε?, οι οπο?οι αναλαμβ?νουν την κατασκευ? του λογ?τυπου (logo) και του banner τη? επιχε?ρησ?? σα?, τα οπο?α θα χρησιμοποι?σουμε για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στο Κερατσ?νι.

Η προβολ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στα κοινωνικ? δ?κτυα και σε ?λλε? διαφημιστικ?? σελ?δε?, ε?ναι απαρα?τητη για να γ?νετε περισσ?τερο γνωστο? στο αγοραστικ? κοιν? και σιγ? σιγ?, να αυξ?σετε τα κ?ρδη σα?.

?λε? οι ιστοσελ?δε? μα? ε?ναι mobile friendly

Εδ? και λ?γα χρ?νια η Google αποφ?σισε να διαφοροποι?σει τον αλγ?ριθμ? τη?, ?στε να ε?ναι πιο φιλικ? με τα site που κατασκευ?ζονται ειδικ? για smartphone και κινητ?? συσκευ?? ? προσαρμ?ζονται σε αυτ?? ε?κολα.

?λε? οι σελ?δε? που κατασκευ?ζουμε, ε?ναι mobile friendly, δηλαδ? ε?ναι προσαρμ?σιμε? και το ?διο ευαν?γνωστε? σε κ?θε κινητ? συσκευ? και σε ?λε? τι? διαστ?σει? οθ?νη?. ?τσι, η ιστοσελ?δα σα?, ?χει περισσ?τερα views, αφο? ε?ναι προσβ?σιμη απ? ?λου?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

?λε? οι ιστοσελ?δε? μα? ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? για την Google

?ταν ξεκιν?με να κατασκευ?σουμε μια ιστοσελ?δα, ?χουμε ω? β?ση του? καν?νε? του SEO. Ακολουθ?ντα? του? καν?νε? του SEO, πετυχα?νουμε μια γρ?γορη σε φ?ρτωση ιστοσελ?δα η οπο?α παραμ?νει στι? πρ?τε? θ?σει? στι? αναζητ?σει? τη? Google.

Πολλ?? εταιρ?ε? ασχολο?νται με την κατασκευ? ιστοσελ?δων, ?μω? αρκετ??, δεν ?χουν καταλ?βει τη λειτουργ?α του ?ντερνετ και δεν ακολουθο?ν του? καν?νε? του SEO. Τα site? που κατασκευ?ζει η εταιρ?α μα?, ε?ναι SEO Optimized και δεν πρ?κειται να π?σουν απ? τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Κατασκευ? e-shop στο Κερατσ?νι

Η κατασκευ? e-shop ε?ναι η καλ?τερη κ?νηση για την αν?δειξη των προ??ντων τη? επιχε?ρησ?? σα? και τη βελτιστοπο?ηση των κερδ?ν σα?.

?λο και περισσ?τεροι επιχειρηματ?ε? προβα?νουν στην κατασκευ? e-shop, για να προωθ?σουν τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν στο αγοραστικ? κοιν?. Τα τελευτα?α χρ?νια μ?λιστα, ε?ναι μεγαλ?τερο το φαιν?μενο των ηλεκτρονικ?ν αγοραπωλησι?ν, καθ?? πολλο? ε?ναι εκε?νοι που θεωρο?ν πιο ξεκο?ραστη και πιο ε?κολη διαδικασ?α, απ? το να επισκεφτο?ν ?να φυσικ? κατ?στημα.

Αν θ?λετε κι εσε?? να μεγαλ?σετε τα κ?ρδη τη? επιχε?ρησ?? σα?, εμπιστευτε?τε την εταιρ?α μα? για την κατασκευ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Σε ?να e-shop, θα συμπεριλ?βουμε:

 • Ενεργοπο?ηση πιστοποιητικο? ασφαλε?α? SSL
 • Ευκολ?α αγορ?? με το π?τημα εν?? κουμπιο?
 • Σ?νδεση με Πειραι?? (Alphabank ? ?λλη τρ?πεζα) και σ?νδεση με paypal
 • Δυνατ?τητα επιλογ?? αποπληρωμ?? του κ?στου? αν?μεσα σε?viva payments, πιστωτικ?? κ?ρτε?, χρεωστικ?? και αντικαταβολ?
 • Mobile friendly
 • Σ?νδεση με?skroutz.gr, bouldoza.gr και bestprice.gr
 • Δυναμικ? αναν?ωση των διαθ?σιμων προ??ντων

Εφ?σον υπ?ρχουν τα παραπ?νω σε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα, η διαδικασ?α αγορ?? γ?νεται ευχ?ριστη διαδικασ?α για το χρ?στη και το γ?μισμα του καλαθιο?, γ?νεται ακ?μα πιο γρ?γορα.

Web Design για κατ?στημα ηλεκτρονικ?ν στο Κερατσ?νι

Στο Κερατσ?νι και σε ?λη την ?κταση τη? Αττικ??, υπ?ρχουν πολλ? καταστ?ματα ηλεκτρονικ?ν ειδ?ν, για να αγορ?σετε αυτ? που ψ?χνετε.?Ο ανταγωνισμ?? ?πω? βλ?πετε, ε?ναι μεγ?λο? και πολλο? ε?ναι αυτο? που επιλ?γουν την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? για το μαγαζ? του?.

Αφ?στε σε μα? το web design και την προ?θηση τη? σελ?δα? του καταστ?ματ?? σα?. Ενημερ?στε μα? για τι? υπηρεσ?ε? και τα προ??ντα που προσφ?ρετε και θα εκτοπ?σουμε το site σα?, στην κορυφ? τη? Google.

?τσι θα σα? βρ?σκουν πιο ε?κολα, το πελατολ?γιο θα μεγαλ?σει κι εσε?? θα αυξ?σετε τα κ?ρδη σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για κατασκευ? ιστοσελ?δων στο Κερατσ?νι

Δε?τε περισσ?τερε? περιοχ?? για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看