ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

facebook-seo

Facebook SEO

Περιεχ?μενα

Πω? να βελτι?σετε τη Facebook Fan Page για να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Γεια σα? φ?λοι μου! Μια καταπληκτικ? εβδομ?δα ξεκιν?ει π?λι και ε?πα να συνεχ?σω με ?να πολ? χρ?σιμο ?ρθρο στο blog μου. Αφο? λοιπ?ν παρατ?ρησα ?τι ε?ναι δ?σκολο σε πολλο?? απ? εσ?? να αφομοι?σετε ?λο αυτ? το μοναδικ? περιεχ?μενο, ε?πα να χαλαρ?σω λ?γο τι? δημοσιε?σει? μου απ? το ?να ?ρθρο τη μ?ρα στο ?να με δ?ο την εβδομ?δα.

Αντ? για την εντατικ? δημοσ?ευση ?ρθρων, σκ?φτηκα να εστιαστ? περισσ?τερο στην προβολ? αυτ?ν για να προσελκ?ω ?λο και περισσ?τερου? αναγν?στε? και να χτ?σω τη λ?στα μου.

?τσι αποφ?σισα να ασχοληθ? και να εστιαστ? κυριολεκτικ? στο Facebook σαν μ?σο για τη δημιουργ?α απερι?ριστου traffic προ? την ιστοσελ?δα μου αλλ? και στο να προσθ?σω δεκ?δε? ν?ου? συνδρομητ?? στη λ?στα μου.

?τσι θε?ρησα ?τι ε?ναι πολ? σωστ? να σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? για το Facebook SEO.

?μα ενδιαφ?ρεστε να μ?θετε πω? θα αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα προ? το site σα? και να αυξ?σετε του? πελ?τε? και τι? πωλ?σει? σα?, τ?τε το παρακ?τω ?ρθρο για το Facebook SEO ε?ναι πολ? σημαντικ? για εσ??. Σα? προσκαλ? να το διαβ?σετε και να αφ?σετε τα σχ?λια σα? κ?τω απ? το ?ρθρο.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? το Facebook SEO;

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου Πω? να ανεβε?τε στη Google κ?νοντα? φ?λου? στο Facebook ε?χα αναφερθε? στη σημασ?α που ?χει το Facebook σαν παρ?γοντα? SEO και πω? αυτ? επηρε?ζει σημαντικ? την κατ?ταξη σα? στην Google.

Επ?ση?, στο παρελθ?ν ε?χα αναφερθε? π?ρα πολλ?? φορ?? σε πολλ? παρακλ?δια και υποκατηγορ?ε? του SEO ?πω? το YouTube SEO, το Mobile SEO και πολλ? ?λλα.

?πω? και το YouTube SEO, το Facebook SEO ε?ναι πολ? σημαντικ? σ?μερα για πολλο?? λ?γου?:

  1. Γιατ? η google ταξινομε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? η συνολικ? μα? δραστηρι?τητα στο Facebook καθ?? και την σελ?δα μα? στο face
  2. Γιατ? ε?ναι πολ? δημοφιλ?? με π?νω απ? 1.1 δι? χρ?στε? και 6.5 εκατομμ?ρια χρ?στε? μ?νο στην Ελλ?δα
  3. Γιατ? το facebook συμμετ?χει με πολλο?? παρ?γοντε? στον αλγ?ριθμο τη? Google και
  4. Γιατ? ε?ναι η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? για την ιστοσελ?δα μου για το 2014!

Υπ?ρχουν και δεκ?δε? ?λλοι δευτερε?οντε? λ?γοι ?μω? θα ?θελα να με?νουμε σε αυτο?? του? παραπ?νω μ?νο για την ?ρα.

Η Google ταξινομε? τη συνολικ? μα? δραστηρι?τητα στο Facebook στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

facebook-google-indexing

Σ?μφωνα με τελευτα?ε? ?ρευνε? στο SEO, η Google φα?νεται ταξινομε? τη συνολικ? μα? δραστηρι?τητα στο Facebook στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Σ?μφωνα με τι? ?ρευνε?, η Google ταξινομε? σε β?θο? χρ?νου τα ?ρθρα, του? συνδ?σμου?, τι? εικ?νε? και τα β?ντεο που ανεβ?ζουμε στο Facebook.

Η ταξιν?μηση ? indexing κορυφ?νεται στο τρ?μηνο και μετ? φθ?νει με αργο?? ρυθμο??.

Σ?μφωνα με τα στατιστικ? στοιχε?α, φα?νεται ?τι η Google στο τρ?μηνο ?χει ταξινομ?σει κατ? μ?σο ?ρο το 70% του περιεχομ?νου που ?χετε δημοσιε?σει στο Facebook. Απ? αυτ? το 70% ?χει ταξινομηθε? το:

  • 52,83% των εικ?νων,
  • 91,74% των bakclinks,
  • 92,5% του κειμ?νου και
  • 40% των β?ντεο

Καταλαβα?νετε λοιπ?ν την αξ?α των σωστ?ν δημοσιε?σεων με link προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Συμβουλ?? για να βελτι?σετε τη σελ?δα σα? στο Facebook για SEO

Ε?ναι γεγον?? πω? οι σελ?δε? του Facebook εμφαν?ζονται αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με, Σεπτ?μβριο του 2014 στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Αυτ? το λ?ω γιατ? δεν ξ?ρουμε αν θα συνεχ?σουν να εμφαν?ζονται οι σελ?δε? απ? το Face στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και τον ?λλο μ?να.

Δεν υπονο? κ?τι, αλλ? μετ? τι? συνεχε?? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google δεν ξ?ρουμε τι να περιμ?νουμε ?λλο.

Εν π?σι περιπτ?σει, θα σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? για να κ?νετε την σελ?δα σα? στο Facebook να εμφαν?ζετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε επιλ?ξει.

1. Διαλ?ξτε ?να ?νομα με τη λ?ξη κλειδ? για τη σελ?δα σα? στο? Facebook

Αυτ? μπορε? να μην το καταλαβα?νετε τ?ρα γιατ? ?σω? πολ? απ? εσ?? να θ?λουνε ?να καλλιτεχνικ? ?νομα στο Facebook και στην σελ?δα του?. ?μω? η Google και ιδ?ω? η Bing με τη Yahoo ακ?μα χρησιμοποιο?ν το exact match. Την ακριβ? τα?τιση δηλαδ? τη? λ?ξη? κλειδ? με το ?νομα τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τη? σελ?δα σα? στο FB.

Δε?τε περισσ?τερα: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

Μερικ?? καλ?? ιδ?ε? για να βαφτ?σετε τη ν?α σα? σελ?δα ε?ναι να τοποθετ?σετε τη λ?ξη κλειδ? μαζ? με το ?νομα. Για παρ?δειγμα ?μα η λ?ξη σα? κλειδ? ε?ναι Ανθοπωλε?ο, και η επιχε?ρηση σα? λ?γεται κυκλ?μινο, μια καλ? ιδ?α ε?ναι να π?ρετε το ?νομα Aνθοπωλε?ο Κυκλ?μινο στο FB.

Προσ?ξτε ?τι η πρ?τη λ?ξη στο ?νομα θα πρ?πει να ε?ναι και η λ?ξη σα? κλειδ? και δ?νεται μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? τη Google.

2. Δημιουργ?στε το δικ? σα?? URL με τη λ?ξη κλειδ? πρ?τη

Αφο? η σελ?δα σα? αποκτ?σει 25 Likes, το Facebook σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να αποκτ?σετε τη δικ? σα? μοναδικ? διε?θυνση στο URL ? username ?πω? τα αποκαλε? το? Facebook για τη σελ?δα σα?. Επειδ? τα? URLs λαμβ?νονται υπ?ψη παραπ?νω απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ε?ναι ζωτικ? για εσ?? το URL να ?χει τι? λ?ξει? κλειδι? ενσωματωμ?νε? και μ?λιστα η πρ?τη λ?ξη.

3. Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? σε στρατηγικ? σημε?α στη FB fan page

?πω? και στα παραδοσιακ? sites η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν πα?ζει βασικ? ρ?λο στο? εντ?? σελ?δα? SEO. Τα πιο σημαντικ? σημε?α που πρ?πει να προσ?ξετε ε?ναι τα παρακ?τω:

SEO Title = Το ?νομα τη?? fan page
Meta Description = ?νομα Fan page + Το τμ?μα σχετικ? με την σελ?δα σα? (περιγραφ?) Περιγρ?ψτε με 150 χαρακτ?ρε? με τι? λ?ξει? κλειδι? το τι κ?νετε.
H1 = Το ?νομα τη? σελ?δα σα?

Για να βελτιστοποι?σετε τη σελ?δα σα? στο Facebook για τι? τοπικ?? αναζητ?σει? θα πρ?πει να συμπεριλ?βετε πλ?ρω? τα στοιχε?α διε?θυνση?. Επ?ση? θα πρ?πει να ?χετε τοποθετ?σει πλ?ρω? τα στοιχε?α στι? περιγραφ??, στον σκοπ? τη? επιχε?ρηση? σα? κτλ.

4. Συμπεριλ?βετε το τηλ?φωνο, το site και τη διε?θυνση σα?

?σο εκπληκτικ? και αν ακο?γεται, υπ?ρχουν χιλι?δε? επιχειρ?σει? που παραλε?πουν αυτ? τα στοιχε?α στη fan page. Αυτ? το λ?θο? το κ?νω και γω γιατ? ?δινα βαρ?τητα ποιο πολ? στο να συμπεριλ?βω το url και τα backlinks για να στε?λω τον επισκ?πτη τη? σελ?δα? π?σω στο site μου.

?μω? ?τσι ?χανα πολ? απ? το SEO τη? ?δια? τη? σελ?δα? στο Face, εν? κ?ρδιζα πιο πολ? επισκεψιμ?τητα για την ιστοσελ?δα μου. ?μω? παρ?λειπα κ?τι πολ? σημαντικ?. Να ταξινομ?σω την εταιρε?α και τα προ??ντα μου για τι? τοπικ?? αναζητ?σει? τη? Google.

Η Google σ?μερα δ?νει πολ? μεγ?λη βαρ?τητα στο αν η σελ?δα αν?κει σε μια πραγματικ? επιχε?ρηση ? ?χι. Δ?νει σημασ?α δηλαδ? στη διε?θυνση και στα στοιχε?α επικοινων?α? τα οπο?α αποτελο?ν παρ?γοντα SEO και αυξ?νουν το SEO ?λη? τη? φ?ρμα? σα?.

Αυξ?νουν δηλαδ? τα πλ?ρη στοιχε?α επικοινων?α? τη συνολικ? ορατ?τητα τη? επιχε?ρηση? σα? απ? τη Google.

5. Δημιουργ?στε backlinks προ? τη Facebook? fan page απ? ?λλα social media και το site σα?

?σο περισσ?τερα τα εισερχ?μενα? links προ? την σελ?δα σα?, τ?σο πιο σημαντικ? ε?ναι αυτ? για τη Google και ?τσι θα πετ?χετε μεγαλ?τερη κατ?ταξη. Για αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να συνδ?σετε τη σελ?δα σα? στο Facebook με το blog ? το site σα?, καθ?? και με ?λλα social media.

Καλ? ε?ναι να τη συνδ?σετε με το προφ?λ σα? στο Facebook, το twitter, Pinterest, linkedIn κτλ.

6. Βελτιστοποι?στε τι? ενημερ?σει? τη? Facebook fan page

?ταν κοινοποι?τε στον το?χο σα? στο Facebook, οι πρ?τοι 18 χαρακτ?ρε? απ? τη δημοσ?ευση σα? λειτουργο?ν ω? meta description.

Οπ?τε, θα πρ?πει να ε?στε πολ? προσεκτικο? ?ταν γρ?φετε κ?τι να συμπεριλαμβ?νετε τι? λ?ξει? κλειδι? στου? πρ?του? 18 χαρακτ?ρε?.

?πω? και στη σελ?δα σα? στο Face, η Google δ?νει πολ? μεγ?λη βαρ?τητα στην πρ?τη λ?ξη τη? δημοσ?ευση? σα?.

7. Κ?ντε SEO για τα Facebook Notes

Τα Facebook Notes ε?ναι αρκετ? παραμελημ?να αυτ? τη στιγμ?. Τα Facebook Notes ?μω? αν χρησιμοποιηθο?ν σωστ? μπορο?ν να βελτι?σουν το συνολικ? SEO τη? σελ?δα? σα? στο Facebook.

Μερικ? βασικ? χαρακτηριστικ? στο SEO του Facebook Notes ε?ναι:

SEO Τ?τλο? = Ο τ?τλο? τη? σημε?ωση?
Meta data = Ο τ?τλο? ?λη? τη? σημε?ωση?

Το Facebook Notes σα? δ?νει τη μοναδικ? δυνατ?τητα να δημιουργ?σετε αρκετ?? υποσελ?δε? μ?σα στη σελ?δα σα?. Η Google δ?νει μεγ?λη βαρ?τητα στα κε?μενα και με τι? σημει?σει? θα μπορ?σετε να αυξ?σετε την ορατ?τητα σα? και για ?λλε? λ?ξει? κλειδι?.

8. Συνδ?στε τη σελ?δα σα? στο Facebook με το site σα?

Για ?σου? ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress και συμβουλ? μου ε?ναι να αποκτ?σετε ? να μεταφ?ρετε την ιστοσελ?δα σα? σε WordPress ε?ν ε?ναι σε ?λλο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα widgets απ? το plugin Jetpack.

Το συγκεκριμ?νο widget ? μον?δα στα ελληνικ? λ?γεται Facebook Like Box και παρ?χεται απ? τη μ?να του δωρε?ν. Ο στ?χο? ε?ναι να αυξ?σετε τα likes στην σελ?δα σα? στο Facebook μ?σα απ? το site σα?. Μπορε?τε να δε?τε και το δικ? μου site πω? ε?ναι στημ?νο και να κ?νετε ε?ν θ?λετε και εσε?? like στην σελ?δα μου.

Σε περ?πτωση που δεν ?χετε WordPress site θα πρ?πει να π?τε στη σελ?δα για του? Facebook Developers και να δημιουργ?σετε το δικ? σα? Like Box. Η διαδικασ?α ε?ναι πολ? ε?κολη και δεν απαιτο?νται ιδια?τερε? γν?σει? προγραμματισμο?.

9. Προσκαλ?στε του? φ?λου? σα? να κ?νουν like στη σελ?δα σα? στο facebook

Το like και το share δεν κοστ?ζουν κ?τι εκτ?? και αν καταφ?γετε στι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει? στο Facebook. Προσκαλ?στε του? φ?λου? σα? να κ?νουν like στη σελ?δα σα? στο facebook και ενθαρρ?νετε του? φ?λου? σα? να προσκαλ?σουν και αυτο? φ?λου? για να κ?νουν και αυτο? like.

Β?βαια, η πρ?σκληση των φ?λων σα? δεν σα? φ?ρνει στοχευμ?νο κοιν?. Το στοχευμ?νο κοιν? μπορε? να δημιουργηθε? οργανικ? εντ?? Facebook ? απ? την ιστοσελ?δα σα? προ? τη σελ?δα στο Facebook ? μ?σω στοχευμ?νων διαφημ?σεων.

Ειδικ? ε?ν ε?στε σε κ?ποιο εξειδικευμ?νο αντικε?μενο ?πω? οι αποφρ?ξει? ? οι κηδε?ε?.

10. Δημοσιε?στε την Facebook Fan Page στα Facebook Groups

Σε ?να απ? τα προηγο?μενα β?ντεο μου, το Facebook Groups, σα? ?δειχνα ?ναν μοναδικ? τρ?πο να αποκτ?σετε πολλ? like και share στι? δημοσιε?σει? σα? και πω? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα απ? το Facebook μ?σω των δημοσιε?σεων στα Facebook Groups.

Αντ? λοιπ?ν να δημοσιε?σετε μ?νο ?ρθρα και προσφορ?? απ? την ιστοσελ?δα σα?, θα μπορο?σατε να κοινοποι?σετε την σελ?δα σα? στο Facebook. ?μα ?τανε να επιλ?ξω ?ρθρα απ? το site με Facebook Page, θα επ?λεγα ?ρθρα απ? το site. Για την ?ρα ?μω? θα μπορο?σατε σαν δευτερε?ον στ?χο να κοινοποι?σετε και την σελ?δα σα?.

Δε?τε περισσ?τερα: Απ? τη Facebook Page στο δικ? σα? site

Facebook SEO και ο ν?ο? αλγ?ριθμο? του Facebook

Τον Μ?ρτιο του 2014, πολλ?? επιχειρ?σει? και χρ?στε? ε?δανε μια τερ?στια πτ?ση στην οργανικ? κ?νηση απ? το Facebook προ? την ιστοσελ?δα του?. Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? του Facebook ακολουθ?ντα? τα μ?τρα και τα σταθμ? τη? Google για το spam ?τανε πλ?ον γεγον??.

Ο στ?χο? του? Facebook ?τανε η καταπολ?μηση του spam και η βελτ?ωση τη? ποι?τητα? των δημοσιε?σεων. ?μω? ο πραγματικ?? στ?χο? ?τανε η α?ξηση των διαφημιστικ?ν εσ?δων με τη δημιουργ?α εν?? ν?ου Facebook.

Το ν?ο Facebook θα προσ?φερε χαμηλ?τερη απ?χηση στι? δημοσιε?σει? σα?. ?τσι πολλ?? επιχειρ?σει? με πολ? μεγ?λα διαφημιστικ? budget θα προσ?φευγαν στα Facebook Ads ? στα λεγ?μενα sponsored stories για να αντικαταστ?σουν το κοιν? που ?χασαν και την προβολ? που χρει?ζονται.

Το Facebook τον π?τυχε το σκοπ? του, ?λλωστε πρ?κειται για ιδιωτικ? επιχε?ρηση και ?πω? καταλαβα?νετε, δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α.

Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? του facebook δυσκ?λεψε τα πρ?γματα και ?φερε στην επιφ?νεια την αν?γκη για ποιο ποιοτικ? SEO και περιεχ?μενο στην σελ?δα σα? στο Facebook.

Ξεχ?στε λοιπ?ν τα 1.000 likes με μ?α δημοσ?ευση και αρχ?στε να βελτι?νετε τη σελ?δα σα? και να προσαρμ?ζεστε στι? ν?ε? συνθ?κε? χαμηλ?? επισκεψιμ?τητα? που δημιουργ?θηκαν.

Facebook SEO και Facebook Ads

Αν και ε?μαι κατ? των πληρωμ?νων διαφημ?σεων και τη? ανταλλαγ?? banner γενικ?τερα, δυστυχ?? ? ευτυχ?? και αυτο? οι δ?ο τρ?ποι σα? ανεβ?ζουν στο SEO και στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google.

Εκτ?? και ?μα γ?νουν με λ?θο? τρ?πο.

Σε ?να απ? τα τελευτα?α μου πειρ?ματα, ασχολ?θηκα με τι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει? στο Facebook ? τα sponsored stories, δηλαδ? τι? προωθημ?νε? ιστορ?ε? και ?ρθρα.

Ο στ?χο? μου ?τανε να αυξ?σω τι? εγγραφ?? στη λ?στα μου και χρησιμοπο?ησα δ?ο διαφορετικ?? σελ?δε? εγγραφ??. Αυτ? λ?γεται στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ split testing.

Ξ?δεψα λοιπ?ν για την πρ?τη σελ?δα το ποσ? των 20€ και για τη δε?τερη σελ?δα ?λλα 20 €!

Ορ?στε και οι σελ?δε? εγγραφ?? ? landing pages:

facebook-ads

Νικητ?? βγ?κε με μικρ? ποσοστ? η δε?τερη σελ?δα εγγραφ?? αφο? με 20 ευρ? συγκ?ντρωσε 365 αλληλεπιδρ?σει?. Αυτ? σημα?νει 5 λεπτ? για κ?θε αλληλεπ?δραση ?ναντι 306 αλληλεπιδρ?σεων και 7 λεπτ?ν αν? αλληλεπ?δραση για την πρ?τη σελ?δα. Η εικ?να κατ? λ?θο? τα φ?ρνει αν?ποδα με χρονολογικ? σειρ?, β?ζοντα? πιο π?νω τη δε?τερη διαφημιστικ? εκστρατε?α.

Το συμπ?ρασμα που αποκ?μισα ?τανε ?τι ?ντω? τα Facebook Ads ανεβ?ζουν το SEO και ε?ναι πολ? αποτελεσματικ? και αποδοτικ? απ? ?ποψη κ?στου?-απ?δοση?. ?γγραψα με 40 ευρ? συνολικ? γ?ρω στα 60 ?τομα στη λ?στα μου και ?φτασα ?ω? και 500 περ?που επισκ?ψει? σε μια μ?νο κι?λα? μ?ρα στην ιστοσελ?δα μου.

Σα? συνιστ? ανεπιφ?λακτα τα Facebook Ads και φυσικ? και θα τα συνεχ?σω, γιατ? ε?ναι οικονομικ? σε σ?γκριση με τα Google Adwords που χρε?νουν 50 λεπτ? ?ω? 2 ευρ? το κλικ!

Ξ?χασα κ?τι;

Οε?! Ε?πα να γρ?ψω ?να απλ? αρθρ?κι, αλλ? αυτ? εδ? με τι? 2.000 λ?ξει? και π?νω δεν ε?ναι ?ρθρο, αλλ? ?πο?! Ε?πα να το κ?νω ?θλημα και το φτ?σα πρωτ?θλημα!

Παρ?λαυτ? σ?γουρα π?λι ξ?χασα κ?τι! Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο να μου πε?τε τι ξ?χασα και τι πιστε?ετε για το Facebook SEO γενικ?τερα. Η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? για μ?να και θα απαντ?σω σε ?λε? τι? απορ?ε? σα?, ακ?μα και στι? πιο μυστ?ριε?!

Σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων!

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看