ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Επικοινων?στε Μαζ? Μου 6972.364.387

Ωρ?ριο επικοινων?α?

Καθημεριν? 9:00-17:00

Eπικοινων?στε μαζ? μου μ?σω αυτ?? τη? Φ?ρμα? Επικοινων?α?. Θα χαρ? πολ? να σα? απαντ?σω και ε?ν ε?ναι ε?κολο να σα? βοηθ?σω σε ?τι χρει?ζεστε.


  Απαντ?ω σε ?λε? τι? απορ?ε? και τα ερωτ?ματα καθημεριν?.

  Με τι ασχολο?μαστε κυρ?ω?

  Η κ?ρια μου απασχ?ληση ε?ναι:

  • η παροχ? υπηρεσι?ν SEO και η προ?θηση ιστοσελ?δων,
  • η κατασκευ? ιστοσελ?δων και ο σχεδιασμ?? ιστοσελ?δων και
  • η κατασκευ? και ο σχεδιασμ?? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των και ?λλων εφαρμογ?ν κυρ?ω? σε περιβ?λλον WordPress
  • μεταφορ? ιστοσελ?δων σε WordPress

  Θα μπορο?σα να σα? φαν? χρ?σιμο? στο να σχεδι?σω για σα? την επ?μενη ιστοσελ?δα σα?, το e-shop σα? ? να ανασχεδι?σω την ?δη υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα και να την μεταφ?ρουμε σε WordPress.

   

  Στοιχε?α επικοινων?α?

  Paramarketing

  The SEO Company

  Γι?ννη? Διβρ?μη?
  Κινητ? +30.6972.364.387

  E-mail: xanthogenous @gmail.com

  Στο email θα πρ?πει να βγ?λετε το κεν? πριν το @.

  9 Σχ?λια. Leave new

  • Hello Sir, Your website doesnt support another language?

   Απ?ντηση
  • Τασο?λα Αλ?κα Μ?νιου
   6 Αυγο?στου 2015 10:15 μμ

   Καλησπ?ρα Γι?ννη,

   διαβ?ζω τα ?ρθρα σου ?λο αυτ?ν τον καιρ? και αναρωτι?μαι τι μπορε? να κ?νει κανε?? σε WordPress σε beauty blog;

   Ε?μαι αισθητικ??, ?χω γυρ?σει μερικ? β?ντεο, τα ?χω ανεβ?σει στο YouTube αλλ? δεν ?χω ακ?μα το δικ? μου site.

   Θα ?θελα να μου πει? μια τιμ? για να ξεκιν?σω ?να site που θα προωθ? προ??ντα τι? AVON.

   Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα και συγχαρητ?ρια για τη δουλει? σου και τι? χρ?σιμε? συμβουλ?? μου μα? δ?νει?. Θα ?θελα τη βο?θει? σου σε κ?τι.. ?χω ?να μπλογκ απ? τα φοιτητικ? μου χρ?νια (2009) το οπο?ο ε?χα εγκαταλε?ψει και προσφ?τω? αποφ?σισα να ανανε?σω. Δηλαδ? να αυξ?σω τη θεματολογ?α, και να δημιουργ?σω μ?α μπ?ρα μενο?. Δημιο?ργησα τι? ετικ?τε?, ?πειτα τι? στατικ?? σελ?δε?. Δεν καταφ?ρνω ?μω? να συνδ?σω τι? ετικ?τε? με τι? σελ?δε?.. ?ταν πατ?ω π?νω στη “σελ?δα” δεν μου εμφαν?ζει την επιλογ? “κεν? σελ?δα” ? “διε?θυνση ιστολογ?ου”, ?στε να επιλ?ξω διε?θυνση ιστολογ?ου και να συνδ?σω το ?ρθρο με την σελ?δα.. μου εμφαν?ζεται μ?α φ?ρμα ν?α? σελ?δα? (?πω? στην αν?ρτηση). Τι φτα?ει? ?χω κ?ποια παλι? ?κδοση blog? Θα μπορο?σε? να με βοηθ?σει?? Σ ευχαριστ?!

   Απ?ντηση
  • καλησπ?ρα…ε?μαι ο Σ?κη? ..θα ?θελα αν μπορε?? να μου κ?νει? μια εγκατ?σταση στο wordpress woocomere και του θ?ματο? bazar στα ελληνικ?. Το θ?μα ?χει αρχε?α μεταφρ?σεων ελληνικ?… δεν ξ?ρω ?μω? αν υπ?ρχει προβλημα στο q translate… στι? οδηγιε? του template ?χει το wpml. Η εγκατ?σταση θα λειτουργ?σει στο site που εχει τ?ρα joonla παλι?…
   ακ?μα εχω κ?νει εγκατ?σταση ?λων των παραπ?νω στα αγγλικ? .. ?μω? τα ελληνικ? ε?ναι λ?γο δ?σκολα και χρονοβ?ρα και θα προτιμο?σα να την κανει κ?ποιο? που ξερει.. αν θε? πε? μου ενα ποσ? για την παραπ?νω εργασ?α… μετα μπορο?με να δο?με και θ?ματα seo..ευχαριστω

   Απ?ντηση

  Αφ?στε μια απ?ντηση

  Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

  Fill out this field
  Fill out this field
  Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

  Μενο?
  Shares
  日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看