ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ETOIMO GIA SEO-SEO READY-1

Ε?ναι το site σα? ?τοιμο για SEO;

Οι περισσ?τεροι κατασκευαστ?? ιστοσελ?δων και εταιρε?ε? web design υπ?σχονται ?τι η ιστοσελ?δα που θα σα? κατασκευ?σουν ε?ναι SEO Ready, SEO Optimized και δι?φορα ?λλα στοιχε?α που θα πρ?πει να ?χει για να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Μερικ?? μ?ρε? μετ? η ιστοσελ?δα σα? λανσ?ρεται και διαπιστ?νετε με ?κπληξη ?τι μ?νο SEO ready δεν ε?ναι, ?χοντα? π?ρα πολλ?? ατ?λειε?, ελλε?ψει? και κεν? στο SEO που μ?λλον θα χρειαστε? αντ? να την διορθ?σετε να την φτι?ξετε απ? την αρχ?.

Επειδ? η ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? σημα?νει διπλ?σιο κ?στο?, συν διαφυγ?ντα κ?ρδη, θα πρ?πει πριν ξεκιν?σετε την κατασκευ? τη? να λ?βετε σοβαρ? υπ?ψιν το SEO και του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? στην Google.

Για να δε?τε ακριβ?? τι θα πρ?πει να κ?νετε και για να μην την πατ?σετε ξαν?, διαβ?στε παρακ?τω.

Ποια η διαφορ? του SEO Ready με το SEO by Design;

Το SEO Ready site ε?ναι αυτ? που ακριβ?? λ?ει η λ?ξη, μια ιστοσελ?δα ?τοιμη για να την κ?νετε SEO που σημα?νει ?τι δεν ?χει βελτιστοποιηθε? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ακ?μα, αλλ? θα πρ?πει ?να? ειδικ?? στο SEO να παραλ?βει την ιστοσελ?δα σα? μετ? την κατασκευ? για να την προ?θηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Εκ των πραγμ?των, επειδ? το SEO ξεκιν?ει απ? τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? και του περιεχομ?νου τη?, ?πω? καταλαβα?νετε, η μη συμμετοχ? του SEO ? των καν?νων τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων στο σχεδιαστικ? στ?διο τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι εντελ?? λ?θο?.

Ε?ναι σαν να ?χετε διαχωρ?σει την σεισμικ? θωρ?κιση των σπιτι?ν με την κατασκευ? του?. ?τσι αφο? φτι?ξετε ?να σπ?τι με το?βλα, μετ? π?τε σε ?ναν ειδικ? για να β?λει την αντισεισμικ? θωρ?κιση, η οπο?α περιλαμβ?νει τον σκελετ? του σπιτιο? και το οπλισμ?νο σκυρ?δεμα!

Ρωτ?στε την εταιρε?α κατασκευ?? για το SEO πριν φτι?ξετε το site

Για αυτ? το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να προσ?ξετε πριν κατασκευ?σετε την πολυπ?θητη ιστοσελ?δα σα? ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα ε?ναι να εξασφαλ?σετε ?τι η εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων ? ο web designer ?χει γν?σει? SEO.

Γιατ??θα πρ?πει να το κ?νετε αυτ?;

Γιατ? ο λ?γο? που κατασκευ?ζετε μια ν?α ιστοσελ?δα ε?ναι ?να?: για να σα? φ?ρει πωλ?σει? και ν?ου? πελ?τε?. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να βγα?νει σε πολλ?? θ?σει? στη Google και ?σο το δυνατ?ν για περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα.

Καν?να? δεν θ?λει το site του να μην εμφαν?ζετε πουθεν? στη Google και να μην ?χει καμ?α ελπ?δα να εμφανιστε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Φανταστε?τε να π?τε σε μια εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων και να σα? προτε?νουν να κ?νετε ?να τ?λειο σχεδιαστικ? site, με εντυπωσιακ? γραφικ? που ?μω? δεν θα φα?νεται σε καμ?α μηχαν? αναζ?τηση?.

Για να αποφ?γετε λοιπ?ν δυσ?ρεστε? καταστ?σει? θα πρ?πει να κ?νετε μερικ?? βασικ?? ερωτ?σει? στην εταιρε?α που ?χετε αναθ?σει την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? πριν ακ?μα ξεκιν?σετε και φυσικ? πριν δ?σετε την προκαταβολ?.

Για να δε?τε ποιε? ε?ναι αυτ?? οι ερωτ?σει?, διαβ?στε το ερωτηματολ?γιο παρακ?τω:

Ερωτηματολ?γιο πριν την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?

ETOIMO GIA SEO-SEO READY-2

Οι ερωτ?σει? σα? θα πρ?πει να ε?ναι συγκεκριμ?νε? και στοχευμ?νε? για αυτ? καλ?τερα να ?χετε π?ει διαβασμ?νο? σε αυτ? το ραντεβο?. ?τσι καλ? θα ?τανε να ?χετε ?δη κατεβ?σει και διαβ?σει τον οδηγ? SEO.

1 Ποια πλατφ?ρμα θα χρησιμοποι?σετε στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? και γιατ?;?

Οι πλατφ?ρμε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων ε?ναι π?ρα πολλ??. Η καλ?τερη απ? ?ποψη SEO και φιλικ?τερη προ? την Google ε?ναι το WordPress.

Σε κ?θε περ?πτωση θα πρ?πει να προτιμ?σετε μαι γνωστ? πλατφ?ρμα (WordPress, Woocommerce κτλ) παρ? να καταφ?γετε σε κ?ποιο custom CMS ? Custom eshop που ?χει βγ?λει η ?δια η εταιρε?α κατασκευ?? γιατ? ?τσι δεν μπορε?τε να αλλ?ξετε εταιρε?α σε περ?πτωση που θα αλλ?ξουν τα δεδομ?να στην επαγγελματικ? σα? σχ?ση.

2 Π?? θα τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? και σε ποι?? σελ?δε? προορισμο?;

?μα ε?στε λ?γο εξοικειωμ?νοι με το Google Adwords, τ?τε θα γνωρ?ζετε ?δη σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? σελ?δε? προορισμο?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να γνωρ?ζετε απ? πριν ποιε? ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? σα? για την αγορ? στ?χο σα? καθ?? και σε ποια σελ?δα προορισμο? αντιστοιχε? η κ?θε λ?ξη κλειδ?.

Το σωστ? ε?ναι να ?χετε μια ισορροπ?α λ?ξεων κλειδι?ν αν? σελ?δα προορισμο? με δ?κα λ?ξει? κλειδι? αν? σελ?δα το μ?γιστο.

Το κοιν?τερο λ?θο? ε?ναι αυτ? την υδροκ?φαλη? αρχικ?? σελ?δα? και των ατροφικ?ν εσωτερικ?ν σελ?δων προορισμο?. Που σημα?νει ?τι συν?θω? παραφουσκ?νουμε την αρχικ? σελ?δα με λ?ξει? κλειδι? και παραμελο?με τι? εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο? που πρ?πει και αυτ?? να ?χουν αν?λογο αριθμ? λ?ξεων κλειδι?ν.

Για παρ?δειγμα ?μα ?χουμε 100 λ?ξει? κλειδι?, θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε 100 διαφορετικ?? σελ?δε? προορισμο?, κ?θε μια για μια διαφορετικ? λ?ξη κλειδ? ? να ομαδοποι?σουμε τι? λ?ξει? κλειδι? και να φτι?ξουμε τι? αν?λογε? σελ?δε? προορισμο?.

Για παρ?δειγμα ?μα ?χουμε 20 ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν, θα χρειαστο?με τουλ?χιστον 20 σελ?δε? προορισμο? συμπεριλαμβανομ?νη? και τη? αρχικ?? σελ?δα?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο δεν θα επιβαρ?νουμε τι? σελ?δε? προορισμο? με πολλ?? λ?ξει? κλειδι? και δεν αναγκαστο?με να κ?νουμε spam φορτ?νοντα? τα meta tags και τα meta keywords καθ?? και τα permalinks με λ?ξει? κλειδι?.

3 Τι χρει?ζεται για να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Προσοχ? γιατ? εδ? οι απαντ?σει? ε?ναι πολ? συγκεκριμ?νε? και δεν υπ?ρχει περιθ?ριο για χλευασμ?, παρ?ξενε? αντιδρ?σει? ? ελλιπ?? απαντ?σει? του τ?που σιγ? σιγ? θα ανεβο?με χωρ?? να κ?νουμε τ?ποτα.

? απαντ?σει? του τ?που θα κ?νουμε Adwords -το οπο?ο ε?ναι και τζ?μπα σ?μφωνα με κ?ποιου? ?ξυπνου?- και θα ε?μαστε π?ντα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Θ?λω να υπενθυμ?σω ?τι το Adwords ?πω? και κ?θε διαφ?μιση στο ?ντερνετ δεν ε?ναι καθ?λου τζ?μπα και θα το καταλ?βετε μ?λι? σα? ?ρθει ο πρ?το? λογαριασμ??.

Ο αλγ?ριθμ?? αναζ?τηση? τη? Google αποτελε?τε απ? 200 παρ?γοντε??κατ?ταξη??του? οπο?ου? θα πρ?πει να πι?σετε ?ναν ?ναν απ? την αρχ?.

Κ?θε παρ?γοντα? κατ?ταξη? ε?ναι και ?να? μικρ?? π?ντο? αν?δου για την ιστοσελ?δα σα? και η ιστοσελ?δα που συγκεντρ?νει του? περισσ?τερου? π?ντου? κατ?ταξη? ε?ναι και ο νικητ?? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (SERPS).

Μην κ?νετε το λ?θο? και πιστ?ψετε φθην?? δικαιολογ?ε? και μην κ?νετε το λ?θο? και δεν π?ρετε τουλ?χιστον 3 προσφορ?? απ? διαφορετικ?? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων

4 Ποια στρατηγικ? SEO θα ακολουθ?σουμε κ?θε μ?να και με τι κ?στο?;

Καλ? ε?ναι να γνωρ?ζετε ?τι θα χρειαστε?τε απ? 3 ?ω? 6 μ?νε? για να δε?τε κ?ποια ορατ? αποτελ?σματα απ? την εκστρατε?α SEO που ?χετε ξεκιν?σει απ? την ημ?ρα που ?χετε βγ?λει την ιστοσελ?δα σα? στον α?ρα.

?σω? να χρειαστε?τε και περισσ?τερο χρ?νο απ? 6 μ?νε? μια και το SEO ε?ναι μια μακροπρ?θεσμη και επ?πονη διαδικασ?α και απαιτο?νται εξαιρετικ? εξειδικευμ?νε? γν?σει? για την εκτ?λεση του στην πρ?ξη.

?μα βλ?πετε ?τι δεν υπ?ρχει κ?ποιο σχ?διο ολοκληρωμ?νο για να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση??και ?λη η συζ?τηση? περιστρ?φεται γ?ρω απ? το Adwords ? τη διαφ?μιση στο Facebook, μ?λλον θα πρ?πει να ανησυχε?τε γιατ? δεν υπ?ρχει καμ?α ελπ?δα να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?.

5 Μην εμπιστε?εστε του? εξωτερικο?? συνεργ?τε?

Αν και π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? web design και δημιουργικ? γραφε?α ?χουν ζητ?σει τη συνεργασ?α τη? εταιρε?α? μου στο παρελθ?ν στο κομμ?τι τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων, καλ? θα ?τανε να προτιμ?σετε μια εταιρε?α που ?χει κ?θετε? λ?σει?.

Ο λ?γο? ε?ναι γιατ? π?λι το SEO αποκ?πτεται απ? το Web Design και το Web design απ? το SEO. Σ?μφωνα με το ?ρθρο μου Ολιστικ? SEO 101, θα πρ?πει αναγκαστικ? να ?χουμε μια πιο ολιστικ? αντιμετ?πιση τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων και να μην την βλ?πουμε ω? ξεχωριστ? κομμ?τι απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Οι εξωτερικο? συνεργ?τε? στο SEO, μπορε? να ε?ναι μια πιθαν? λ?ση αλλ? καλ?τερο θα ?ταν ο ?διο? ο σχεδιαστ?? τη? ιστοσελ?δα? να ?χει κ?ποιε? βασικ?? γν?σει? στο SEO και να μπορε? να κατανο?σει ?τι θα πρ?πει να εντ?ξει του? βασικο?? καν?νε? του μ?σα στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα?.

6 Ποια πακ?τα ?χετε στο SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων;

Σ?γουρα, κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι διαφορετικ?, κ?θε αγορ? στ?χο? στο ?ντερνετ ?χει ?λλον ανταγωνισμ? και ω? εκ το?του θα πρ?πει να υπ?ρχουν και διαφορετικ? πακ?τα προ?θηση?.

?να ισορροπημ?νο πακ?το προ?θηση? ιστοσελ?δων θα πρ?πει αναγκαστικ? να περιλαμβ?νει κ?θε μ?να τα παρακ?τω:

 • Δημιουργ?α περιεχομ?νου (blogging, περιγραφ?? προ??ντων, newsletter κτλ)
 • Δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks με το χ?ρι και
 • Social signals (tweet, shares, pins, likes κτλ)
 • Indexing

?μα δεν υπ?ρχουν τα παραπ?νω τ?σσερα συστατικ? σε ισορροπ?α, τ?τε μ?λλον δεν θα ?χετε και ισορροπημ?να και σταθερ? αποτελ?σματα στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

7 Ποι?? θα γρ?ψει τα κε?μενα;

Η συγγραφ? των κειμ?νων, η δημιουργ?α του περιεχομ?νου ε?τε αυτ? ε?ναι κε?μενα, ?ρθρα ? β?ντεο ε?ναι πολ? σημαντικ? για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η επαγγελματικ? συγγραφ? των κειμ?νων λ?γεται στα αγγλικ? copywriting??και για να ?χετε επαγγελματικ? αποτελ?σματα θα πρ?πει να γ?νεται απ? επαγγελματ?ε? του μ?ρκετινγκ ? επαγγελματ?ε? αρθρογρ?φου?.

Φτωχ? κε?μενα σημα?νουν και φτωχ? backlinks, φτωχ? keywords και κατ? συν?πεια θα χ?νεται π?ρα πολλ?? φρ?σει? κλειδι? ? long tail keywords που ευθ?νονται για το 90% των οργανικ?ν αναζητ?σεων σ?μερα.

Μην ξεχν?τε ?τι η Google καθ?? και ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και διαβ?ζουν κε?μενα αντ? για να διαβ?ζουν pixels, κ?δικα, αντικε?μενα, εικ?νε? ? ?τι ?λλο. Με β?ση τα κε?μενα και τι? λ?ξει? κλειδι? των backlinks σα? (anchor text) ταξινομε?στε και ανεβα?νετε ? π?φτετε.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι ?σο πιο πολλ?, καλλογραμμ?να κε?μενα με σωστ? εσωτερικ? backlinks, δομ? και cal lto action ?χετε τ?σο καλ?τερα θα π?ει το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

8 Χρει?ζομαι blog για να αν?βω στη Google;

Η ερ?τηση ε?ναι ρητορικ? και η απ?ντηση ε?ναι ναι.

Ακ?μα και αν σα? πουν ?τι το τ?δε site δεν ?χει blog και ?μω? ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google δεν ε?ναι δικαιολογ?α για να μην κ?νετε ?να blog.

Μπορε? το τ?δε site να ε?ναι στην πρ?τη θ?ση στη Google χωρ?? blog αλλ? ?πω? αναφ?ραμε και παραπ?νω ?χει πι?σει του? περισσ?τερου? απ? του? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google σε σ?γκριση με του? ανταγωνιστ?? σα? και ?τσι ε?ναι στην πρ?τη θ?ση για κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?.

Το να αρχ?σετε να κ?νετε εκπτ?σει? στου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google ε?ναι αντιπαραγωγικ? και μ?λλον δεν θα σα? βοηθ?σει καθ?λου να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Θυμηθε?τε δ?ο βασικ? πρ?γματα:

 • ?τι δεν ?χει σημασ?α τι νομ?ζετε εσε?? για το site σα? (?μα ε?ναι καλ?, χρυσ?, διαλεχτ?), αλλ? τι νομ?ζει η Google και
 • Θα πρ?πει για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google να κερδ?σετε ?λου? του? ?λλου? που ε?ναι ?δη εκε?.

Και τελει?νοντα? αυτ? το ?ρθρο θα σα? πω μια ιστορ?α απ? δ?ο φ?λου? που βρ?θηκαν στο δ?σο? αβο?θητοι με μια αρκο?δα. Με το που ε?δαν την αρκο?δα ο ?να? φ?λο? ?ρχισε να τρ?χει, εν? ο δε?τερο? ?βγαλε ?να ζευγ?ρι αθλητικ? και ?ρχισε να δ?νει τα κορδ?νια.

Μα τι κ?νει? του αποκρ?θηκε ο πρ?το?, δεν μπορε?? να περ?σει? την αρκο?δα ακ?μα και με τα αθλητικ? παπο?τσια.

Ο στ?χο? δεν ε?ναι να περ?σω την αρκο?δα (εδ? ε?ναι η Google), ο στ?χο? ε?ναι να περ?σω εσ?να φ?λε μου!

Στ?χο? σα? λοιπ?ν δεν ε?ναι να κερδ?σετε την Google, αλλ? να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

4 Σχ?λια. Leave new

 • ΠΕΠΠΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  24 Ιανουαρ?ου 2017 8:53 μμ

  Καλησπ?ρα Κ?ριε Διβρ?μη,

  Συγχαρητ?ρια για τα ?ρθρα σα? ε?ναι πολ? αναλυτικ? και κατατοπιστικ?.
  Θα ?θελα τη γν?μη σα? σχετικ? για eshop σε magento αντ? opencart.
  Μου ?χουν πε? ?τι δεν χρει?ζονται SEO αληθε?ει αυτ??

  Σα? ευχαριστ?.

  Ευχαριστ?!

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα σα? κ?ριε Πεππ?, το μ?νο site που δεν χρει?ζεται SEO σ?μερα ε?ναι τη? Google. Και αφο? δεν χρει?ζονται SEO θα π?ρω και εγ? 10 γιατ? σ?γουρα θα τα κονομ?σω χωρ?? να κ?νω και τ?ποτα.

   Θα σα? πρ?τεινα να προτιμ?σετε το Woocommerce αντ? των 2 παραπ?νω, ε?ναι πιο φιλικ? προ? τη Google, πιο οικονομικ? και πιο απλ? στη χρ?ση του.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη η ενσωμ?τωση εν?? forum σε μ?α σελ?δα, βοηθ?ει στο SEO?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看