ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Υπηρεσ?ε? Digital Marketing

Το www.richwerk.com αναλαμβ?νει υπε?θυνα τον σχεδιασμ?, την υλοπο?ηση και την αξιολ?γηση τη? ψηφιακ?? στρατηγικ?? τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ, μ?σω ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν Digital Marketing.

Social Media Marketing

Αναλαμβ?νουμε την δημιουργ?α, συντ?ρηση & παρακολο?θηση τη? παρουσ?α? τη? επιχε?ρησ?? σα? στα social media ?πω? Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, LinkedIn.

Μ?θετε περισσ?τερα για την υπηρεσ?α Social Media Marketing.

Social media marketing ε?ναι ?λε? οι προωθητικ?? εν?ργειε? που ?χουν ω? στ?χο να προσελκ?σουν κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα? σα? απ? τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και συν?μα να αυξ?σουν την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τα πλεονεκτ?ματα απ? μια σωστ? τοποθετημ?νη καμπ?νια digital marketing στα social media ε?ναι π?ρα πολλ?:

 • Βελτ?ωση του Brand Awareness
 • Α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα?
 • Α?ξηση των μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?
 • Α?ξηση των πωλ?σεων
 • Διαχε?ριση εταιρικ?? φ?μη?

Η εταιρε?α μα? μπορε? να αναλ?βει για λογαριασμ? σα?

 • Την δημιουργ?α σελ?δων και προσωπικ?ν profile στα διαδεδομ?να social media ?πω?: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest, Foursquare, LinkedIn και την εικαστικ? του? επιμ?λεια στο βαθμ? που επιτρ?πει το κ?θε μ?σο.
 • Συντ?ρηση περιεχομ?νου με συστηματικ?? αναρτ?σει? posts.

Ζητ?στε προσφορ? digital marketing

Διαφ?μιση στο Google Adwords

Μει?στε το κ?στο? αν? κλικ και προβληθε?τε στο Google Adwords για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε, ακ?μα και για αυτ?? που δεν μπορε?τε να πι?σετε με το SEO και την οργανικ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το Google Adwords ?χει και αυτ? τερ?στια πολυπλοκ?τητα και η τερ?στια εμπειρ?α μα? στο χ?ρο του προ?θηση? ιστοσελ?δων και του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ μπορε? να σα? βοηθ?σει να βελτιστοποι?σουμε την καμπ?νια σα? και να ?χουμε καλ?τερε? μετατροπ?? με μικρ?τερο κ?στο?.

Ζητ?στε προσφορ? Google Adwords

DIGITAL MARKETING GREECE-1

SEO Services

Ανακαλ?ψτε πω? μπορε? το SEO και η βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? να βοηθ?σει την επιχε?ρηση σα? να αυξ?σει? τι? πωλ?σει? τη? μ?σα απ? το ?ντερνετ.

Η εταιρε?α μα? παρ?χει βελτιστοπο?ηση για μηχαν?? αναζ?τηση? σε δ?ο επ?πεδα:
 • Την βελτιστοπο?ηση του περιεχομ?νου, τη? πλο?γηση? και των τεχνικ?ν στοιχε?ων τη? ιστοσελ?δα? σα?, το λεγ?μενο On-site Search Engine Optimization
 • Την δημιουργ?α συνδ?σμων προ? το site σα? με τεχνικ?? backlinking ? off-site Search Engine Optimization

?Η βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ξεκιν?ει με τα παρακ?τω β?ματα:

 • Αξιολ?γηση τη? ιστοσελ?δα? απ? ?ποψη SEO
 • Αν?λυση ανταγωνισμο? και θ?σεων των βασικ?τερων ανταγωνιστ?ν σα?
 • Αν?λυση και ?ρευνα για τι? καλ?τερε? λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?ν και τι? καλ?τερε? πηγ?? χρηματοπο?ηση? (money keywords)
 • Επιμ?λεια του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα? και δημιουργ?α ν?ου περιεχομ?νου
 • Βελτ?ωση του τεχνικο? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? σε επ?πεδο κ?δικα, CSS, PHP, HTML κτλ.
 • Δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks και social media signals
 • Μηνια?α παρακολο?θηση των οργανικ?ν θ?σεων τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Υπηρεσ?ε? Branding

Το branding ε?ναι η δημιουργ?α απ? το μηδ?ν ολ?κληρη? τη? εταιρικ?? σα? ταυτ?τητα? για το ?ντερνετ αλλ? και για τον φυσικ? κ?σμο. Εμπιστευτε?τε το ?μπειρο team απ? ειδικο?? που ?χουν μεγ?λη και πολυετ? εμπειρ?α στον χ?ρο του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

?χουμε δημιουργ?σει αρκετ? brand names στο ?ντερνετ και η φιλοσοφ?α μα? ε?ναι μινιμαλιστικ?. Σκοπ?? ε?ναι να περ?σουμε το μ?νημα με ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερο κ?πο και λιγ?τερα λ?για ? εικ?νε?.

Η δημιουργ?α και ο σχεδιασμ?? εν?? brand ξεκιν?ει απ? την δημιουργ?α τη? εταιρικ?? ταυτ?τητα?:

 • Δημιουργ?α λογ?τυπου,
 • Επιλογ? παλ?τα? χρωμ?των και συνδυασμ?? χρωμ?των,
 • Σλ?γκαν και ρεκλ?με?,
 • Δημιουργ?α favicon,
 • Δημιουργ?α Banner και
 • Δημιουργ?α Διαφημιστικο? σποτ

Στοχευμ?νη διαφ?μιση στο Facebook

Η διαφημιστικ? εκστρατε?α στο facebook ε?ναι ?σω? το μοναδικ? ε?δο? διαφ?μιση? που συμφ?ρει σ?μερα στο ?ντερνετ με το κ?στο? αν? κλικ να ξεκιν?ει απ? το ?να λεπτ? (0,01 Cost Per Click).

Το Facebook Advertising ε?ναι ο πιο ασφαλ?? τρ?πο? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? σα? ?ταν δεν ?χετε την πολυτ?λεια του χρ?νου να περιμ?νετε να δε?τε το SEO να αποδ?δει καρπο??.

Σε αντ?θεση με ?λλα ε?δη ηλεκτρονικ?? διαφ?μιση?, το facebook ε?ναι ?να μ?σο που δεν ?χει χ?σει ακ?μα τη δυναμικ? του και ε?ναι απ? τα λ?γα που παρ?χει και υποστ?ριξη στο SEO. Κ?θε like και share στο Facebook ε?ναι και ?να σ?μα κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Επειδ? η οργ?νωση τη? διαφ?μιση? και η μ?τρηση των αποτελεσμ?των στην ιστοσελ?δα σα? μπορε? να μοι?ζει πονοκ?φαλο?, δεν ?χετε παρ? να εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? στην διαχε?ριση των διαφημιστικ?ν σα? εκστρατει?ν.

Email marketing

Το email marketing ε?ναι ?να? απ? του? πιο προσοδοφ?ρου? τρ?που? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των των υπηρεσι?ν σα?. Αναλαμβ?νουμε για εσ?? εκτ?? απ? την εικαστικ? επιμ?λεια του newsletter σα? και του? μηχανισμο?? εγγραφ?? συνδρομητ?ν στην ηλεκτρονικ? σα? ?κδοση αλλ? και την αποστολ? του με απ?λυτα μετρ?σιμα αποτελ?σματα μ?σα απ? ηλεκτρονικ?? πλατφ?ρμε? ?πω? το Mailchimp, Aweber, Mailerlite κτλ.

Η εταιρε?α μα? μπορε? να αναλ?βει για σα? τι? παρακ?τω ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? email marketing:

 • Σχεδιασμ?? του newsletter
 • Διαχε?ριση email list
 • Aποστολ? newsletter
 • Βελτ?ωση τη? απ?δοση? των μηνυμ?των με A/B testing
 • Παρακολο?θηση αποτελεσμ?των και σ?νταξη αναφορ?ν για κ?θε καμπ?νια email marketing

Ζητ?στε προσφορ? digital marketing

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看