ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

social media seo marketing greece

Ανεβε?τε στη Google με Social Media SEO

Πω? να αξιοποι?σετε καλ?τερα τη δ?ναμη των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Σε αυτ? το ?ρθρο θα μ?θετε :

 • Πω? να αυξ?σετε την συνολικ? ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google και σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Πω? να ενισχ?σετε τι? ?μυνε? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε μια επικε?μενη τιμωρ?α τη? Google
 • Πω? να αποκτ?σετε πελατολ?γιο απ? τα ηλεκτρονικ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?
 • Πω? να κ?νετε διαφ?μιση στο ?ντερνετ και παρ?λληλα να ανεβα?νετε στο SEO

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο Πω? να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των Social Media ε?χα αναφερθε? στην προσωπικ? μου ιστορ?α επιτυχ?α? στο ?ντερνετ, αφο? ε?χα φτι?ξει 350 περ?που προφ?λ σε social media.

Ναι, ?ντω?, υπ?ρχουν παραπ?νω απ? 350 social media σ?μερα στο ?ντερνετ και συνεχ?? ξεπετ?γονται καινο?ρια σαν τα μανιτ?ρια, εν? δεκ?δε? ε?ναι οι εταιρε?ε? που αναζητ?νε επενδυτ?? στη Silicon Valley για να ξεκιν?σουν το επ?μενο τεχνολογικ? site που θα φ?ρει την επαν?σταση στο ?ντερνετ!

Μ?σα σε αυτ?ν τον οργασμ? κοινωνικ?ν μ?σων και αφο? δοκ?μασα ποια δουλε?ουν και ποια ?χι, σα? αναφ?ρω μ?νο την αφρ?κρεμα των συμπερασμ?των που ?βγαλα μετ? απ? ?να περ?που χρ?νο δοκιμ?ν και πειραματισμ?ν με αυτ?.

?μα θ?λετε να αυξ?σετε με ασφ?λεια και χωρ?? ρ?σκο την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? και να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Μην καθυστερε?τε λεπτ?, η εφαρμοσμ?νη γν?ση ε?ναι δ?ναμη.

Γιατ? τα social media ε?ναι η διαφ?μιση του παρ?ντο? και του μ?λλοντο?

Μετ? και τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google (Google’s Panda, Penguin και Hummingbird search algorithms ) ?χουν επηρεαστε? περ?που το 90% των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google σ?μφωνα με το ?γκυρο SEO site Search Engine Watch.

Οι αλλαγ?? αυτ?? τε?νουν να εξαλε?ψουν τον ρ?λο των παραδοσιακ?ν διαφημιστ?ν και τη? παραδοσιακ?? διαφ?μιση? και ?χουν μεταφ?ρει τη διαφ?μιση σε δ?ο μεγ?λου? πα?χτε? σ?μερα:

 1. Το Google Adwords και τη Google και
 2. Τα Social Media Ads και ανεξ?ρτητα site banners.

Η πρ?τη κατηγορ?α διαφημ?σεων περιλαμβ?νει τη Google, το YouTube και ?λο το διαφημιστικ? δ?κτυο τη? Google, το AdSense.

Η δε?τερη κατηγορ?α διαφημ?σεων περιλαμβ?νει τι? διαφημ?σει? ?λων των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση? ?πω?, του Facebook, Twitter -που δυστυχ?? δεν λειτουργε? ακ?μα με ελληνικ? γεωγραφικ? στ?χευση – Tumblr και πολλ? ακ?μα ανερχ?μενα social media και ανεξ?ρτητα site που β?ζουν διαφημ?σει? με banners.

Ο λ?γο? που τα οριοθετ? ?τσι ε?ναι ?τι στην πρ?τη κατηγορ?α υπ?ρχουν οι διαφημ?σει? που δεν επηρε?ζουν καθ?λου το SEO του διαφημιζ?μενου ο?τε θετικ?, ο?τε αρνητικ?.

Εν? στην δε?τερη κατηγορ?α μιλ?με για διαφημ?σει? που επηρε?ζουν ουσιαστικ? το SEO τη? προβαλλ?μενη? ιστοσελ?δα? ε?τε θετικ?, ε?τε αρνητικ?.

Για αυτ? τα μ?σα και αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? που επηρε?ζουν τα αποτελ?σματα τη? Google μ?σω τη? διαφ?μιση? θα μιλ?σουμε παρακ?τω.

Facebook Advertising και SEO

Η ερ?τηση τ?ρα που τ?θεται ε?ναι γιατ? το Google Adwords και η διαφ?μιση στη Google με banner δεν επηρε?ζει τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google;

Αυτ? γ?νεται γιατ? σ?μφωνα με τη Google, τα Google Adwords αν και καταγρ?φονται στα στατιστικ? τη? ιστοσελ?δα? ω? οργανικ?? αναζητ?σει?, δεν συμμετ?χουν στον αλγ?ριθμο τη? Google.

?σοι λοιπ?ν ασχολε?στε με το Google Adwords, συγχαρητ?ρια μ?λι? χ?σατε απ? το SEO σα?. Ε?στε οι λεγ?μενοι αιμοδ?τε? τη? Google και σα? θαυμ?ζω για την γαλαντομ?α σα?! Ε?στε πιο κεμπ?ρηδε? και απ? τον Τ?λη Βοσκ?πουλο!

Τ?ρα το επ?μενο ερ?τημα ε?ναι πια ε?ναι η πιο κατ?λληλη διαφ?μιση που μου δ?νει παρ?πλευρα οφ?λη και στο SEO τη? προβαλλ?μενη? ιστοσελ?δα?;

Θα σα? το πω ξεκ?θαρα, η διαφ?μιση με banner που ?χει σ?νδεσμο με τη λ?ξη κλειδ? προ? τη διαφημιζ?μενη ιστοσελ?δα, προσμετρε?ται ω? backlink εικ?να? ? image link απ? τη Google, ?ρα μα? ανεβ?ζει στο SEO μα?.

Επ?ση? και η διαφ?μιση στο Facebook μια? δημοσ?ευση? ? απευθε?α? τη? ιστοσελ?δα? μα? και ?χι τη? σελ?δα? στο Facebook ?χει ω? παρ?πλευρε? θετικ?? συν?πειε? τα like και τα shares τη? δημοσ?ευση?, του προ??ντο? αν πρ?κειται για ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

?πω? ?λοι ξ?ρουμε, τα like και οι κοινοπο?ησει?, τα σχ?λια στο Facebook και η συνολικ? μα? δραστηρι?τητα προσμετρε?ται απ? τη Google ω? θετικο? ψ?φοι για την συνολικ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Social Media Signals ? Κοινωνικ? σ?ματα που επηρε?ζουν την κατ?ταξη στη Google

Παρακ?τω ε?ναι μερικ? απ? τα κοινωνικ? σ?ματα που δε?χνουν να επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google τη στιγμ? που γρ?φτηκε αυτ? το ?ρθρο, και το ημερολ?γιο δε?χνει τη στιγμ? τη? συγγραφ?? 14 Απριλ?ου 2015.

 1. Αριθμ?? των Tweets
 2. Authority των Λογαριασμ?ν των χρηστ?ν του Twitter
 3. Αριθμ?? των Facebook Likes
 4. Facebook Shares ? κοινοποι?σει?
 5. Authority των λογαριασμ?ν του Facebook
 6. Pinterest Pins
 7. Ψ?φοι απ? τα Social Sharing Sites
 8. Αριθμ?? των Google+1
 9. Authority των Google+ Λογαριασμ?ν
 10. Σχετικ?τητα των Social σημ?των
 11. Social σ?ματα σε επ?πεδο Site
 12. Likes στο Tumblr

?ταν λ?με ?τι επηρε?ζουν τη Google, εννοο?με ?τι προσφ?ρουν διπλ? ρ?λο.

 • Πρ?τον κ?θε κοινοπο?ηση ? διαμοιρασμ?? ε?ναι και ?να backlink και
 • δε?τερον, κ?θε δραστηρι?τητα σε social media ε?ναι και ?να? θετικ?? ψ?φο? που επηρε?ζει βραχυπρ?θεσμα τουλ?χιστον την ιστοσελ?δα σα? ? τη συγκεκριμ?νη σελ?δα απ? το site σα? που π?ρε το κοινωνικ? σ?μα.

Τα σ?ματα θα ?θελα να πω ?τι ?χουν βραχυπρ?θεσμη και μεσοπρ?θεσμη ισχ?, εν? με το π?ρασμα του χρ?νου φθ?νουν.

Mobile SEO και Social Media

Σχεδ?ν ?λα τα σοβαρ? social media σ?μερα ?χουν την δικ? του? ?κδοση για κινητ? και για τι? κινητ?? συσκευ??. Αυτ? γ?νεται ε?τε μ?σω τη? mobile ?κδοση? του social media ? μ?σω κ?ποια? ειδικ?? εφαρμογ?? που διατ?θεται δωρε?ν στο App Store τη? Apple ? στο Google Play.

Το Mobile marketing ? το Mobile Commerce ε?ναι η ?γρια δ?ση με την πληθ?ρα ευκαιρι?ν του 2015.

Θα πρ?πει κ?θε μοντ?ρνα ιστοσελ?δα να ?χει το δικ? τη? mobile SEO και να ε?ναι πλ?ρω? συμβατ? με την ν?α αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για κινητ?? συσκευ??.

Επ?ση? θα πρ?πει να προσθ?σετε ε?ν ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress τα απαρα?τητα κουμπι? διαμοιρασμο? για τα social media που ε?ναι ορατ? για τι? κινητ?? συσκευ??. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε δ?ο πρ?σθετα για αυτ? το σκοπ?:

Θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να απ? τα δ?ο παραπ?νω πρ?σθετα και η γν?μη μου κλε?νει υπ?ρ του Hupso γιατ? διαθ?τει μεγαλ?τερη παραμετροπο?ηση και μπορε? να τοποθετηθε? στην αρχ? και ?χι στο τ?λο? μ?νο τη? σελ?δα?.

Google Plus

Το Google Plus ε?ναι το τελευτα?ο κορυφα?ο απ? ?ποψη σημαντικ?τητα? social media που ?χει δημιουργηθε? απ? τη Google για να φρεν?ρει τον μεγ?λο γ?γαντα των social media, facebook.

Το Google Plus, ?πω? ε?ναι γνωστ?, δεν απολαμβ?νει την προτ?μηση των χρηστ?ν που ασχολο?νται με τα social media. Για αυτ? και παραμ?νει ακατο?κητο εδ? και πολ? καιρ? και ?τσι θ?λουν να νομ?ζουν ?λοι γιατ? αυτ? πρ?κειται να αλλ?ξει τα προσεχ? ?τη.

Και ε?ναι σ?γουρο ?τι θα αλλ?ξει, γιατ? το Google Plus συμμετ?χει περισσ?τερο απ? ?λα τα ?λλα social media στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google. Αυτ? κρ?νεται λογικ? αφο? Google και Google Plus ε?ναι το ?διο μαγαζ?.

Με πολ? αυστηρ? λογοκρισ?α, δεν αφ?νει τ?ποτε γυμν?, spam ? ?ποπτο για spam περιεχ?μενο να ευδοκιμ?σει, θεωρ? ?τι το Google Plus αν και δεν απαιτε? την ταυτοπροσωπ?α που απαιτε? το Facebook, που σημα?νει ?τι ?να? χρ?στη? μπορε? να ?χει και να διαχειρ?ζεται παραπ?νω απ? ?ναν λογαριασμο?? ε?ναι υποχρεωτικ? για το SEO να ?χετε λογαριασμ? σε αυτ?.

Παρακ?τω σα? δ?νω 6 χρυσ?? συμβουλ?? για να αυξ?σετε τη δημοτικ?τητα σα? στο Google Plus.

1. Συνδ?στε το site σα? με το Google Plus

?να WordPress Site ?χει ?λα τα απαρα?τητα εργαλε?α για να συνδ?σετε το site σα? με το Google Plus. Επειδ? το Google plus ε?ναι πλ?ον παρ?γοντα? SEO, ο ?διο? ο Matt Cuts το προτε?νει για να αν?βουμε θ?σει? στη Google.

2. Κ?ντε 5.000 φ?λου? στο Google Plus

Και π?λι η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Προσθ?στε 5.000 φ?λου? για να σα? β?λουν και οι ?λλοι στου? κ?κλου? του?.

3. Ανο?ξτε και δε?τερο προφ?λ

Και προσθ?στε ξαν? ?λλου? 5.000 φ?λου?, ?τσι θα ?χετε πιο πολλ?? πιθαν?τητε? να σα? βρουν.

4. Δημοσιε?στε καθημεριν? στο Google Plus

?πω? κοινοποιε?τε τι? δημοσιε?σει?, τα ?ρθρα, τα προ??ντα και τι? σελ?δε? απ? το site σα?, ?τσι και δω θα κ?νετε το ?διο για να προσελκ?σετε κ?σμο, αλλ? και να εντ?ξετε στα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google την ιστοσελ?δα σα?.

5. Δημιουργ?στε μια σελ?δα στο Google Plus με τη λ?ξη κλειδ?

Γιατ? ?λε? οι σελ?δε? στο Google Plus βγα?νουν και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Δημιουργ?στε τη σελ?δα σα? ?πω? ?χετε τη σελ?δα σα? στο Facebook και προσθ?στε τη διε?θυνση απ? το site σα?. Μετ? γεμ?στε το με πολ?τιμο μοναδικ? περιεχ?μενο, φωτογραφ?ε? και β?ντεο!

6. Δημιουργ?στε ?να πολυπληθ?? group στο Google Plus

Το μεγαλ?τερο στοιχε?ο επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι ο κ?σμο?! Φ?ρτε κ?σμο και οδηγ?στε τον στην ιστοσελ?δα σα?, στο blog ? στο e-shop σα?. Φροντ?στε ?λο? αυτ?? ο κ?σμο? να γραφτε? στη λ?στα σα? και μετ? να γ?νουν πελ?τε? σα?.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στη δικ? μου!

Τ?σσερα WordPress Plugins ειδικ? για Social Media SEO

Στον αγ?να σα? για περισσ?τερε? δημοσιε?σει? στα social media, θα ?θελα να προσθ?σω ?τι τα κατ?λληλα WordPress Plugins θα μπορ?σουν να επαυξ?σουν τι? λειτουργ?ε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μερικ? απ? τα πιο χρ?σιμα πρ?σθετα ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. AA’s Digg Digg Alternative
 2. Hupso Share Buttons
 3. Facebook Comments Plugin
 4. Google+ Comments

Τα δ?ο πρ?τα ε?ναι για διαμοιρασμ? στα social media, εν? τα δ?ο τελευτα?α ε?ναι για την υποβολ? σχολ?ων και παρατηρ?σεων στο site σα? μ?σω του Facebook ? του Google Plus. Επειδ? τα σχ?λια στα social media ε?ναι πολ? σημαντικ? για τη Google, μ?λλον θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να προσθ?σετε ?να απ? τα δ?ο αυτ? plugins στην ιστοσελ?δα σα? σ?μερα κι?λα?.

Τα Social Media σα? προστατε?ουν απ? μια επικε?μενη τιμωρ?α τη? Google

Αφιερ?νω αυτ?ν την ξεχωριστ? παρ?γραφο στο κεφ?λαιο διαμοιρασμ?? περιεχομ?νου με το χ?ρι στα social media για να σα? τον?σω τον κ?νδυνο τιμωρ?α? τη? Google αν προσπαθ?σετε να χειραγωγ?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με τεχνητ? τρ?πο.

Τεχνητ?? τρ?πο? θεωρε?τε η χρ?ση λογισμικο? Black Hat SEO, η χρ?ση ειδικο? λογισμικο? μαζικ?ν δημοσιε?σεων στο Facebook και οτιδ?ποτε σκουπ?δι δημιουργε?ται απ? bot και ?χι απ? το δικ? σα? το χερ?κι.

?τσι ?μα λοιπ?ν κ?νατε κ?ποια παρασπονδ?α και ?χετε τη φωλι? σα? λερωμ?νη, ?σω? να μην κοιμ?στε τα βρ?δια γιατ? ζε?τε με τον φ?βο των Ιουδα?ων, καλ?τερα να στραφε?τε στο Social Media SEO και να επιδοθε?τε στο παλι? κλασικ? like, share και tweet με το χ?ρι σα?.

Θα καταφ?ρετε ?χι μ?νο να θωρακ?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ?ναντι στη Google, αλλ? και να φ?ρετε πραγματικο?? επισκ?πτε? απ? τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? στην ιστοσελ?δα σα?.

Αν θα θ?λατε να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τον σωστ? Εκτ?? Σελ?δα? SEO τρ?πο, μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για προ?θηση ιστοσελ?δα?.

Ahrefs: ?σω? το πιο αξι?πιστο εργαλε?ο για Social Media SEO

?σω? πολ? απ? εσ?? παρεξηγημ?να ?χετε παρανο?σει τη χρησιμ?τητα των εργαλε?ων SEO καθ?? και την αξιοπιστ?α του?.

Και επειδ? ?χω δοκιμ?σει δεκ?δε? και για να μην υπερβ?λλω, εκατοντ?δε? εργαλε?α και ?χω ξοδ?ψει ?πειρε? ?ρε? χωρ?? να βρω κ?ποιο πρακτικ? ?φελο? θα ?θελα να σα? αποκαλ?ψω ?τι ?μα το site σα? μεσουρανο?σε και ξαφνικ? ?χει χ?σει οργανικ? επισκεψιμ?τητα ? θ?σει? στη Google δεν ε?ναι γιατ? σα? τιμ?ρησε η Google.

Ο πρ?το? λ?γο? ε?ναι ?τι ?χετε προσπαθ?σει να βελτι?σετε και να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ?χοντα? τα λ?θο? εργαλε?α που σα? δ?νουν λ?θο? μ?τρα και σταθμ? βελτ?ωση?.

?τσι, κα?κατε βελτι?νοντα? παρ?γοντε? που δεν προσμετρο?νται απ? τη Google. Λυπ?μαι φ?λοι μου αλλ? π?σατε σε Ζονκγ!

?Δεν θ?λω να αναφερθ? σε τ?τοιου ε?δου? εργαλε?α και για αυτ? θα εστιαστ? στο να σα? προτε?νω το Ahrefs και μ?νο γιατ? το κ?στο? ε?ναι απαγορευτικ? για να αποκτ?σετε περισσ?τερα απ? 2 εργαλε?α και γιατ? ε?ναι το πληρ?στερο μ?χρι στιγμ?? με διαφορ?.

Αν δεν θ?λετε να πληρ?σετε, καν?να πρ?βλημα, μην νομ?ζετε ?τι το SEO δεν ?χει κ?στο? ? ?τι θα βγ?λετε λεφτ? απ? το site σα? επειδ? σα? γουστ?ρει η Google. Καν?να? στο ?ντερνετ δεν σα? παρ?χει δωρε?ν γε?μα και τ?ποτε δεν χαρ?ζετε.

Παρ?λα αυτ?, υπ?ρχει και κ?ποια δωρε?ν ?κδοση ?που μπορε?τε να δε?τε αρκετ? για την ιστοσελ?δα σα?. Στην πληρωμ?νη ?κδοση ?μω? μπορε?τε να δε?τε τα social media signals αναλυτικ? και να αξιολογ?σετε το social media SEO σα? με πραγματικ? στοιχε?α και δεδομ?να.

Τελικ?, το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στα social media μοι?ζει να απ?χει πολ? απ? την καθαρ? κωλοφαρδ?α και ?γκειται μ?νο στην σκληρ? δουλει? και στην επ?μονη και συνεχ? εργασ?α!

Μ?θετε περισσ?τερα για το Social Media SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看