ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

facebook-friends-seo

Πω? να ανεβε?τε στη Google κ?νοντα? φ?λου? στο Facebook

Περιεχ?μενα

Πω? οι φ?λοι στο Facebook, το like και το share θα σα? φ?ρουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μ?α εκπληκτικ? εβδομ?δα, ξαν? π?σω στο αγαπημ?νο μου χ?μπυ, την δημιουργ?α μοναδικο? διαχρονικο? περιεχομ?νου για την προσ?λκυση ν?ων επισκεπτ?ν και συνδρομητ?ν στη λ?στα μου.

Μην ξεχ?σετε πριν διαβ?σετε παρακ?τω να γραφτε?τε στο site μου και να π?ρετε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου Οι 10+1 παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την Google αναφ?ρομαι σε μερικο?? παρ?γοντε? απ? τα social media που επηρε?ζουν την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στη Google.

Αν και πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν ο υπε?θυνο? για το AntiSpam τη? Google, Matt Cutts ?χει επιβεβαι?σει ?τι τα κοινωνικ? σ?ματα δεν ε?ναι μ?ρο? του? αλγορ?θμου τη? Google, εγ? προσωπικ? καθ?? και ?λλοι ειδικο? στο χ?ρο του SEO λ?νε το αντ?θετο και ?χουνε δει το αντ?θετο.

Σημασ?α ?χει να μην σα? ψαρ?νει η Google. Πολλ?? φορ?? ?λα γ?νονται για να π?σετε οι ?διοι θ?ματα τη? Google και να γ?νετε ?να? φιλ?συχο? αιμοδ?τη? στα Google Adwords.

Με λ?πη λ?ω ?τι π?ρα πολλο? πελ?τε? μου εξαφαν?στηκαν απ? την Google ?ταν ? ?δια η Google του? ειδοπο?ησε για αρνητικ? SEO και κ?ποια ?ποπτα backlinks. Μετ? την διαγραφ? αυτ?ν των backlinks το ταλαιπωρημ?νο site του? εξαφαν?στηκε εντελ?? απ? τι? σελ?δε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google! Τρ?μο?!

Σημασ?α ?χει να χρησιμοποι?τε τον κοιν? νου και να μην συχν?ζετε στα Webmaster Tools που μ?νο να βλ?ψουν μπορο?ν το site σα?.

Η παραπληροφ?ρηση στο SEO σπ?ει κ?καλα και καταστρ?φει ακ?μα και τα καλ?τερα site.

To Facebook και η κατ?ταξη στη Google

Κ?ντε κλικ στην εικ?να για μεγ?θυνση.

FACTORS-INFUENCING-RANKINGS-GOOGLE-SEO

Κ?θε παρ?γοντα? SEO ε?ναι και μια θετικ? ψ?φο? προ? τη σελ?δα σα?. ?σε? πιο πολλ?? ψ?φου? μαζ?ψετε, τ?σο πιο μεγ?λη βαρ?τητα ?χει η ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Οι πιο ισχυρο? ψ?φοι στο SEO αν?μεσα σε ?λα τα social media φα?νεται να προ?ρχονται απ? τη Google. Αυτο? ε?ναι:

 • Facebook shares.

 • Facebook Comments.

 • Facebook Likes.

 • Facebook Total.

Ο Αριθμ?? των φ?λων στο facebook και το SEO

Δεν ε?ναι τυχα?ο που ?σο πιο πολλο?? φ?λου? ?χουμε στο facebook, τ?σε? πιο πολλ?? πιθαν?τητε? ?χουμε να αυξ?σουμε τα like και τα share μα? σε οποιαδ?ποτε κοινοπο?ηση κ?νουμε, ε?τε αυτ? ε?ναι μια απλ? φωτογραφ?α ? ?να link.

Αρκε? να κ?νουμε τι? δημοσιε?σει? μα? σωστ? στο FB για να μπορ?σουμε να κερδ?σουμε την προσοχ? του κοινο? μα? αλλ? και τα like των φ?λων μα? καθ?? και των φ?λων των φ?λων μα?.

Αυτ? τη στιγμ? ?χω περ?που 3.500 φ?λου? στο facebook και ο στ?χο? μου ε?ναι να φτ?σω στου? 5.000. Απ? εκε? και μετ? θα αρχ?σω τι? εκκαθαρ?σει?, διαγρ?φοντα? και προσθ?τοντα? ν?ου? πιο δραστ?ριου? ? πιο εκλεκτο?? φ?λου?.

Π?ρα πολλο? διατηρο?ν παραπ?νω απ? ?να προφ?λ στο Facebook ?ταν συμπληρωθε? ο αριθμ?? των 5.000 φ?λων που ε?ναι ?ριο στο Facebook. ?μω? τα πολλ? προφ?λ δεν ε?ναι διαχειρ?σιμα απ? ?ποψη δημοσιε?σεων και κωδικ?ν.

Facebook Fanpage και Google

Ευκολ?τερη λ?ση αποτελε? η σελ?δα στο facebook απ? το να ?χω π?νω απ? ?να προφ?λ. Η σελ?δα σα? μπορε? να ε?ναι προσωπικ? ? επαγγελματικ? και θα σα? προσφ?ρει πολλ? πλεονεκτ?ματα.

Τα πλεονεκτ?ματα τη? σελ?δα? στο Facebook ?ναντι του προσωπικο? προφ?λ ε?ναι αρκετ?:

 1. Σα? δ?νετε η δυνατ?τητα να τρ?ξετε διαφημ?σει? με στ?χευση και προ?πολογισμ?, απ? δημοσιε?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα?.
 2. Δεν ?χετε ?ριο φ?λων και ακολο?θων στα 5.000 ?τομα ?πω? στο προσωπικ? προφ?λ.
 3. Κ?θε φορ? που δημοσιε?ετε κ?τι στο προφ?λ και στη σελ?δα σα? στο Facebook, πα?ρνετε διπλ? like και share. Υπ?ψη ?τι κ?θε δημοσ?ευση προσμετρ?τε για ?να like και αν ?χετε πολλ?? σελ?δε? που ε?στε διαχειριστ??, μπορε?τε να κ?νετε πολλ?? δημοσιε?σει? και να πολλαπλασι?σετε τα like σα?.

Πρ?πει να σημει?σουμε ?τι θα πρ?πει πρ?τα να ?χουμε δικ? μα? ιστοσελ?δα και απ? εκε? να κ?νουμε δημοσιε?σει? στη σελ?δα μα? και στο προφ?λ μα? στο Facebook. Δε?τε γιατ?: Απ? τη Facebook Page στο δικ? σα? site.

Η Google ταξινομε? τη συνολικ? μα? δραστηρι?τητα στο Facebook στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

facebook-google-indexing

Σ?μφωνα με τελευτα?ε? ?ρευνε? στο SEO, η Google φα?νεται ταξινομε? τη συνολικ? μα? δραστηρι?τητα στο Facebook στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Σ?μφωνα με τι? ?ρευνε?, η Google ταξινομε? σε β?θο? χρ?νου τα ?ρθρα, του? συνδ?σμου?, τι? εικ?νε? και τα β?ντεο που ανεβ?ζουμε στο Facebook.

Η ταξιν?μηση ? indexing κορυφ?νεται στο τρ?μηνο και μετ? φθ?νει με αργο?? ρυθμο??.

Σ?μφωνα με τα στατιστικ? στοιχε?α, φα?νεται ?τι η Google στο τρ?μηνο ?χει ταξινομ?σει κατ? μ?σο ?ρο το 70% του περιεχομ?νου που ?χετε δημοσιε?σει στο Facebook. Απ? αυτ? το 70% ?χει ταξινομηθε? το:

 • 52,83% των εικ?νων,
 • 91,74% των bakclinks,
 • 92,5% του κειμ?νου και
 • 40% των β?ντεο

Καταλαβα?νετε λοιπ?ν την αξ?α των σωστ?ν δημοσιε?σεων με link προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Συμβουλ?? για να βελτι?σετε τη σελ?δα σα? στο Facebook για SEO

Ε?ναι γεγον?? πω? οι σελ?δε? του Facebook εμφαν?ζονται αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με, Σεπτ?μβριο του 2014 στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Αυτ? το λ?ω γιατ? δεν ξ?ρουμε αν θα συνεχ?σουν να εμφαν?ζονται οι σελ?δε? απ? το Face στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και τον ?λλο μ?να.

Δεν υπονο? κ?τι, αλλ? μετ? τι? συνεχε?? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google δεν ξ?ρουμε τι να περιμ?νουμε ?λλο.

Εν π?σι περιπτ?σει, θα σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? για να κ?νετε την σελ?δα σα? στο Facebook να εμφαν?ζετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε επιλ?ξει.

1. Διαλ?ξτε ?να ?νομα με τη λ?ξη κλειδ? για τη σελ?δα σα? στο? Facebook

Αυτ? μπορε? να μην το καταλαβα?νετε τ?ρα γιατ? ?σω? πολ? απ? εσ?? να θ?λουνε ?να καλλιτεχνικ? ?νομα στο Facebook και στην σελ?δα του?. ?μω? η Google και ιδ?ω? η Bing με τη Yahoo ακ?μα χρησιμοποιο?ν το exact match. Την ακριβ? τα?τιση δηλαδ? τη? λ?ξη? κλειδ? με το ?νομα τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τη? σελ?δα σα? στο FB.

Δε?τε περισσ?τερα: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

Μερικ?? καλ?? ιδ?ε? για να βαφτ?σετε τη ν?α σα? σελ?δα ε?ναι να τοποθετ?σετε τη λ?ξη κλειδ? μαζ? με το ?νομα. Για παρ?δειγμα ?μα η λ?ξη σα? κλειδ? ε?ναι Ανθοπωλε?ο, και η επιχε?ρηση σα? λ?γεται κυκλ?μινο, μια καλ? ιδ?α ε?ναι να π?ρετε το ?νομα Aνθοπωλε?ο Κυκλ?μινο στο FB.

Προσ?ξτε ?τι η πρ?τη λ?ξη στο ?νομα θα πρ?πει να ε?ναι και η λ?ξη σα? κλειδ? και δ?νεται μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? τη Google.

2. Δημιουργ?στε το δικ? σα?? URL με τη λ?ξη κλειδ? πρ?τη

Αφο? η σελ?δα σα? αποκτ?σει 25 Likes, το Facebook σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να αποκτ?σετε τη δικ? σα? μοναδικ? διε?θυνση στο URL ? username ?πω? τα αποκαλε? το? Facebook για τη σελ?δα σα?. Επειδ? τα? URLs λαμβ?νονται υπ?ψη παραπ?νω απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ε?ναι ζωτικ? για εσ?? το URL να ?χει τι? λ?ξει? κλειδι? ενσωματωμ?νε? και μ?λιστα η πρ?τη λ?ξη.

3. Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? σε στρατηγικ? σημε?α στη FB fan page

?πω? και στα παραδοσιακ? sites η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν πα?ζει βασικ? ρ?λο στο? εντ?? σελ?δα? SEO. Τα πιο σημαντικ? σημε?α που πρ?πει να προσ?ξετε ε?ναι τα παρακ?τω:

SEO Title = Το ?νομα τη?? fan page
Meta Description = ?νομα Fan page + Το τμ?μα σχετικ? με την σελ?δα σα? (περιγραφ?) Περιγρ?ψτε με 150 χαρακτ?ρε? με τι? λ?ξει? κλειδι? το τι κ?νετε.
H1 = Το ?νομα τη? σελ?δα σα?

Για να βελτιστοποι?σετε τη σελ?δα σα? στο Facebook για τι? τοπικ?? αναζητ?σει? θα πρ?πει να συμπεριλ?βετε πλ?ρω? τα στοιχε?α διε?θυνση?. Επ?ση? θα πρ?πει να ?χετε τοποθετ?σει πλ?ρω? τα στοιχε?α στι? περιγραφ??, στον σκοπ? τη? επιχε?ρηση? σα? κτλ.

4. Συμπεριλ?βετε το τηλ?φωνο, το site και τη διε?θυνση σα?

?σο εκπληκτικ? και αν ακο?γεται, υπ?ρχουν χιλι?δε? επιχειρ?σει? που παραλε?πουν αυτ? τα στοιχε?α στη fan page. Αυτ? το λ?θο? το κ?νω και γω γιατ? ?δινα βαρ?τητα ποιο πολ? στο να συμπεριλ?βω το url και τα backlinks για να στε?λω τον επισκ?πτη τη? σελ?δα? π?σω στο site μου.

?μω? ?τσι ?χανα πολ? απ? το SEO τη? ?δια? τη? σελ?δα? στο Face, εν? κ?ρδιζα πιο πολ? επισκεψιμ?τητα για την ιστοσελ?δα μου. ?μω? παρ?λειπα κ?τι πολ? σημαντικ?. Να ταξινομ?σω την εταιρε?α και τα προ??ντα μου για τι? τοπικ?? αναζητ?σει? τη? Google.

Η Google σ?μερα δ?νει πολ? μεγ?λη βαρ?τητα στο αν η σελ?δα αν?κει σε μια πραγματικ? επιχε?ρηση ? ?χι. Δ?νει σημασ?α δηλαδ? στη διε?θυνση και στα στοιχε?α επικοινων?α? τα οπο?α αποτελο?ν παρ?γοντα SEO και αυξ?νουν το SEO ?λη? τη? φ?ρμα? σα?.

Αυξ?νουν δηλαδ? τα πλ?ρη στοιχε?α επικοινων?α? τη συνολικ? ορατ?τητα τη? επιχε?ρηση? σα? απ? τη Google.

5. Δημιουργ?στε backlinks προ? τη Facebook? fan page απ? ?λλα social media και το site σα?

?σο περισσ?τερα τα εισερχ?μενα? links προ? την σελ?δα σα?, τ?σο πιο σημαντικ? ε?ναι αυτ? για τη Google και ?τσι θα πετ?χετε μεγαλ?τερη κατ?ταξη. Για αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να συνδ?σετε τη σελ?δα σα? στο Facebook με το blog ? το site σα?, καθ?? και με ?λλα social media.

Καλ? ε?ναι να τη συνδ?σετε με το προφ?λ σα? στο Facebook, το twitter, Pinterest, linkedIn κτλ.

6. Βελτιστοποι?στε τι? ενημερ?σει? τη? Facebook fan page

?ταν κοινοποι?τε στον το?χο σα? στο Facebook, οι πρ?τοι 18 χαρακτ?ρε? απ? τη δημοσ?ευση σα? λειτουργο?ν ω? meta description.

Οπ?τε, θα πρ?πει να ε?στε πολ? προσεκτικο? ?ταν γρ?φετε κ?τι να συμπεριλαμβ?νετε τι? λ?ξει? κλειδι? στου? πρ?του? 18 χαρακτ?ρε?.

?πω? και στη σελ?δα σα? στο Face, η Google δ?νει πολ? μεγ?λη βαρ?τητα στην πρ?τη λ?ξη τη? δημοσ?ευση? σα?.

7. Κ?ντε SEO για τα Facebook Notes

Τα Facebook Notes ε?ναι αρκετ? παραμελημ?να αυτ? τη στιγμ?. Τα Facebook Notes ?μω? αν χρησιμοποιηθο?ν σωστ? μπορο?ν να βελτι?σουν το συνολικ? SEO τη? σελ?δα? σα? στο Facebook.

Μερικ? βασικ? χαρακτηριστικ? στο SEO του Facebook Notes ε?ναι:

SEO Τ?τλο? = Ο τ?τλο? τη? σημε?ωση?
Meta data = Ο τ?τλο? ?λη? τη? σημε?ωση?

Το Facebook Notes σα? δ?νει τη μοναδικ? δυνατ?τητα να δημιουργ?σετε αρκετ?? υποσελ?δε? μ?σα στη σελ?δα σα?. Η Google δ?νει μεγ?λη βαρ?τητα στα κε?μενα και με τι? σημει?σει? θα μπορ?σετε να αυξ?σετε την ορατ?τητα σα? και για ?λλε? λ?ξει? κλειδι?.

Συμπερ?σματα για το Facebook fan page SEO

Θα πρ?πει π?ντα να ?χετε στο νου σα? ?τι ο αντικειμενικ?? στ?χο? του Facebook SEO ε?ναι να προσθ?σει αξ?α στο brand σα?, το site σα? ? την επιχε?ρηση σα?.

Θα πρ?πει να κ?νετε διαχωρισμ? απ? το ωμ? traffic και την αλληλεπ?δραση του τελικο? χρ?στη για να γ?νετε γνωστο?!

Το σημαντικ?τερο ?λων ε?ναι να συνδυ?σετε το SEO με μοναδικ?? προσφορ?? ? μοναδικ? περιεχ?μενο που θα μπορ?σουν να κ?νουν τον χρ?στη του FB να δ?σει σημασ?α στι? δικ?? σα? δημοσιε?σει?. ?τσι θα κ?νει like και share και θα αυξ?σετε το κοιν? σα?.

Facebook Groups

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου Facebook Groups, σα? παρουσι?ζω σε ?να σ?ντομο β?ντεο πω? μπορε?τε να εκμεταλλευτε?τε την δ?ναμη των ομ?δων στο Facebook για να κερδ?σετε ψ?φου? για τη Google, αλλ? να αντλ?σετε και επισκ?πτε? προ? την ιστοσελ?δα σα? απ? μια δεξαμεν? 6, 5 εκατομμυρ?ων Ελλ?νων που βρ?σκονται σ?μερα στο Facebook.

Η στρατηγικ? ε?ναι π?ρα πολ? απλ? και δουλε?ει παρ? τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? που ?κανε το Facebook στον αλγ?ριθμο του.

Απλ?? γ?νεστε μ?λη σε 50 με 100 ομ?δε? στο facebook, αποστ?λλεται τα ?ρθρα σα? ? τα διαφημιστικ? απ? τη σελ?δα σα? σε 50 με 100 ομ?δε? κ?θε φορ? οι οπο?ε? πρ?πει να ε?ναι σχετικ?? με το θ?μα σα? και μπαμ!

Η επισκεψιμ?τητα χτυπ?ει κ?κκινο! Μ?νο με αυτ? τη στρατηγικ? τριπλασ?ασα την κ?νηση στο blog μου και βρ?κα αρκετο?? ν?ου? πελ?τε?!

Δε?τε περισσ?τερα:

?Ξ?χασα κ?τι;

Οε?! Ε?πα να γρ?ψω ?να απλ? αρθρ?κι, αλλ? αυτ? εδ? με τι? 2.000 λ?ξει? και π?νω δεν ε?ναι ?ρθρο, αλλ? ?πο?! Ε?πα να το κ?νω ?θλημα και το φτ?σα πρωτ?θλημα!

Παρ?λαυτ? σ?γουρα π?λι ξ?χασα κ?τι! Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο να μου πε?τε τι ξ?χασα και τι πιστε?ετε για το Facebook SEO γενικ?τερα. Η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? για μ?να και θα απαντ?σω σε ?λε? τι? απορ?ε? σα?, ακ?μα και στι? πιο μυστ?ριε?!

Σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

 • Ηλια? Γεωργοπουλο?
  2 Ιουν?ου 2015 5:14 μμ

  Ευχαριστω Γιαννη για την απαντηση!! ξερει? σε παρακουλουθω καιρο και λε? πολυ ωραια πραγματα! το blog σου ειναι μια εγκυκλοπαιδια!! εχω διαβασει τα μισα σου αρθρα και θα παω να συνεχισω και τα υπολοιπα! αα επιση? θα βαλω διαφημηση στο facebook να δω πω? θα παει! με δυο ευρω την μερα για μια εβδομαδα ειναι καλα πιστευω!

  Απ?ντηση
 • Ηλια? Γεωργοπουλο?
  30 Μα?ου 2015 4:47 μμ

  Γεια σου Γιαννη! ειμαι ο Ηλια? πιστευω οτι με γνωριζει?! εχω ενα προβλημα… με μπλοκαραν στο facebook.. δεν μπορω να κοινοποιησω σε ομαδε? και συνεπω? να προωθησω το blog μου.. το ξερω δεν σε αφορα και δεν σε νοιαζει στην τελικη και καλα κανει? .. αλλα σου γραφω για να μου δωσει? μια συμβουλη. ποσε? κοινοποιησει? κατα την γνωμη σου πρεπει να κανω σε καθε ομοδα ετσι ωστε να μην θεωρητε σπαμ και να μην με ξανα μπλοκαρουν? αυτη την πολιτημη απαντηση θελω να μου δωσει?!

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看