ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

KATASKEVI-ISTOSELIDON-UNIVERSAL-DESIGN

7 Αρχ?? του Universal Design στην κατασκευ? ιστοσελ?δων

Για να μην μοι?ζει η κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? με τον φο?ρνο του Χ?τζα, που αλλ?ζει αν?λογα με την δι?θεση του κ?θε πελ?τη ?στε να φτ?σετε στο σημε?ο να β?λετε και εσε?? στο site σα? ροδ?κια, ?πω? ?κανε και ο Χ?τζα? με τον φο?ρνο του, υπ?ρχουν κ?ποιε? παγκ?σμιε? αρχ?? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για να δο?με πω? αυτ? εφαρμ?ζεται σ?μερα σε ?να site και πω? αυτ? μπορε? να σα? βοηθ?σει για να αυξ?σετε την λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι ε?ναι το Universal Design;

Το Universal Design ε?ναι ο σχεδιασμ?? και η σ?νθεση μια? ιστοσελ?δα? η οπο?α μπορε? να ?χει πλοηγηθε?, να κατανοηθε? και να χρησιμοποιηθε? σε ?λε? τι? δυνατ?τητε? τη? απ? ?λου? του? ανθρ?που? ασχ?τω? ηλικ?α?, μεγ?θου? και κ?ποια? αναπηρ?α?.

Για παρ?δειγμα, θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να μπορε? να πλοηγηθε? και να κατανοηθε? απ? ?τομα με κινητικ? προβλ?ματα, απ? ?τομα τρ?τη? ηλικ?α?, απ? ?τομα που δεν γνωρ?ζουν να διαβ?ζουν.

Β?βαια ?λα τα παραπ?νω πρ?γματα ε?ναι λ?γο περ?εργο να υπ?ρχουν στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ταυτ?χρονα γιατ? κ?ποιο ?τομο με κινητικ? προβλ?ματα δεν ?χει κ?ποια διανοητικ? αναπηρ?α για να μπορ?σει να πλοηγηθε? με τη χρ?ση του ποντικιο? και του πληκτρολογ?ου στην ιστοσελ?δα? σα?.

?μω? το ν?ημα εδ? ε?ναι ?τι κ?ποιο ?τομο που ?χει αχρωματοψ?α ?σω? να ?χει πρ?βλημα να ξεχωρ?σει τα χρ?ματα.

Το Universal Design ? η σχεδ?αση για ?λου? στα Ελληνικ? βρ?σκει εφαρμογ? σε ?λε? τι? εκφ?νσει? τη? σ?γχρονη? ζω?? ?πω? στην τεχνολογ?α που ?χει ω? στ?χο τη? βελτ?ωση τη? ποι?τητα? ζω?? και τη? επικοινων?α? και στον μη αποκλεισμ? απ? ανθρ?που? με αναπηρ?ε? ? μερ?δων πληθυσμο? απ? την εργασ?α, την παραγωγ? και την ?δια τη ζω?.

Το Universal design βασ?ζεται στον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα? η οπο?α δεν ε?ναι επικεντρωμ?νη μ?νο στι? ν?ε? γενι??, αλλ? και στον γηραι?τερο πληθυσμ? καθ?? και στα ?τομα με ειδικ?? αν?γκε? (ΑΜΕΑ).

Γενικ? ο στ?χο? του Universal Design στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στο Web Design ε?ναι καλ?τερη καταν?ηση και ευχρηστ?α απ? ?λε? τι? ηλικ?ε?. Και λ?γω λοιπ?ν τη? γ?ρανση? του πληθυσμο? και τη? χ?ρα? μα? αλλ? και ?λη? τη? υφηλ?ου, με το 20% περ?που του Ελληνικο? πληθυσμο? να ε?ναι ?νω των 65 ετ?ν η αν?γκη για σχεδιασμ? ιστοσελ?δων που να ταιρι?ζει σε ?λου? ε?ναι επιτακτικ?.

Θα το παραλλ?λιζα με τα ρο?χα που ε?ναι one size fits all. Κ?πω? ?τσι θα πρ?πει να ε?ναι και η ν?α σα? ιστοσελ?δα: ?να site να κ?νει για ?λου? και να μην απαιτε?τε διαφορετικ? ?κδοση για κινητ?, διαφορετικ? ?κδοση Android App, διαφορετικ? ?κδοση με AMP.

KATASKEVI-ISTOSELIDON-UNIVERSAL-DESIGN

?σο δ?σκολο και αν σα? φα?νεται εμε?? θα ασχοληθο?με παρακ?τω με τι? 7 αρχ?? του universal design ?στε να σα? βοηθ?σουμε να σχεδι?σετε ?να πιο χρηστικ? site, που θα ?χει καλ?τερη τ?χη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σαφ?? υψηλ?τερα ποσοστ? μετατροπ??.

Μπορε?τε να το δε?τε απ? την οπτικ? τη? βελτ?ωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? γιατ? ?χει ?μεση σχ?ση η βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? με την α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? και των πελατ?ν που θα προσελκ?σετε απ? το ?ντερνετ.

Δικα?ωμα στη χρ?ση απ? ?λου?

Θα μπορο?σε να ονομαστε? και προσβασιμ?τητα απ? ?λου?.

Με ?λλα λ?για θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι κατασκευασμ?νη ?στε να μπορε? και ?να? ?φηβο? αλλ? και ?να? υπερ?λικα? να μπορε? να πλοηγηθε? εξ?σου με την ?δια ευκολ?α μ?σα σε αυτ?ν χωρ?? κ?ποιο ιδια?τερο πρ?βλημα.

Το ?διο ισχ?ει και για τα ΑΜΕΑ, ?χι ?μω? για ?λε? τι? περιπτ?σει? των ΑΜΕΑ γιατ? κ?θε μ?α ?χει διαφορετικ? αναπηρ?α.

Γενικ? το πρ?βλημα ε?ναι να μπορ?σουμε να δ?σουμε στον τελικ? χρ?στη που μπα?νει για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα μα? την ευκαιρ?α να την γνωρ?σει και να μπορ?σει να π?ρει την πληροφορ?α που χρει?ζεται ? ακ?μα και να κ?νει τα ψ?νια του.

Σκεφτε?τε λοιπ?ν πριν σχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα? ? πριν ακ?μα την ανασχεδι?σετε π?σο ε?κολα μπορε? κ?ποιο? να καταλ?βει περ? τ?νο? πρ?κειται και π?σο ε?κολα μπορε? κ?ποιο? ?νω των 65 ετ?ν να κ?νει αγορ? με κ?ρτα απ? το eshop σα?;

Ευελιξ?α στη χρ?ση

Η ευελιξ?α στη χρ?ση ?χει να κ?νει με το π?σο ε?κολα μπορε? κ?ποιο? με ?να κλικ ? με την χρ?ση μ?νο του ποντικιο? ? του εν?? χεριο? να πλοηγηθε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?. Με το 95% των χρηστ?ν να ε?ναι δεξι?χειρε?, ε?ναι φυσιολογικ? να ?χουμε το ποντ?κι στα δεξι? και να β?ζουμε τα σημαντικ?τερα κουμπι? ?πω? το κουμπ? για να π?τε π?νω στην σελ?δα στα δεξι?.

Επ?ση? επειδ? και το μ?τι π?φτει στην ?νω δεξι? πλευρ? τη? οθ?νη?, μ?λλον ?λα τα call to actions (ζ?τηση για προσφορ? κτλ) θα πρ?πει να τοποθετηθο?ν στην δεξι? πλευρ? τη? οθ?νη?.

Στο Universal Design θα πρ?πει ασχ?τω? αν ο σχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα? να ε?ναι για δεξι?χειρε? να μην αποκλε?ονται απ? την χρ?ση τη? οι αριστερ?χειρε? και ?τομα με κινητικ? προβλ?ματα.

Για να κ?νουμε τα πρ?γματα λιαν?, θα πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νη ?σο πιο απλ? γ?νεται.

Απλ? και διαισθητικ? χρ?ση

Απλ? και διαισθητικ? στη χρ?ση σημα?νει ?τι ο τελικ?? χρ?στη? μπορε? κιναισθητικ? να καταλ?βει πω? να πλοηγηθε? καθ?? και τι σημα?νουν ?λα αυτ? που βλ?πει. Επ?ση? θα πρ?πει να κ?νετε και τα παρακ?τω:

 • Να εξαλε?ψετε την μη απαρα?τητη πολυπλοκ?τητα
 • Να υπ?ρχει κ?ποια συνοχ? με αυτ? που περιμ?νει ο χρ?στη? να βρει στην ιστοσελ?δα σα? και με αυτ? που ?χετε
 • Να χρησιμοποιε?τε ?σο το δυνατ?ν πιο απλ? γλ?σσα. Το μ?σο γλωσσικ? επ?πεδο του χρ?στη σ?μερα ε?ναι τρ?τη? γυμνασ?ου, οπ?τε η χρ?ση τ?τοιο επιπ?δου γλ?σσα? θα σα? βοηθ?σει για να γ?νει κατανοητ? η ιστοσελ?δα σα? απ? ?λου? αλλ? και για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google
 • Επ?ση? θα πρ?πει να ιεραρχ?σετε τι? πληροφορ?ε? που παρ?χετε τοποθετ?ντα? τι? σημαντικ?τερε? πληροφορ?ε? πρ?τα
 • Τ?λο? να ε?ναι ε?κολη η συμπλ?ρωση τη? φ?ρμα? επικοινων?α? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Ε?κολη απορρ?φηση και δι?χυση τη? πληροφορ?α?

Η ε?κολη απορρ?φηση και δι?χυση τη? πληροφορ?α? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να υπ?ρχουν διαφορετικ? μ?σα επικοινων?α? ?πω? η χρ?ση φωτογραφι?ν, εικ?νων, β?ντεο αλλ? και κειμ?νου σε συνδυασμ? για την καλ?τερη καταν?ηση τη? πληροφορ?α?.

Θυμηθε?τε ?τι ?να μεγ?λο μ?ρο? του πληθυσμο? ε?ναι οπτικο? τ?ποι, ?λλοι ε?ναι ακουστικο? τ?ποι εν? ?λλοι εμπειρικο?. Για παρ?δειγμα η χρ?ση audiobooks θα ευνοο?σε ?σου? ?χουν προβλ?ματα ?ραση?, εν? η χρ?ση β?ντεο ?σου? δεν ε?ναι τ?σο καλο? στην αν?γνωση.

Να υπ?ρχει αντοχ? στα λ?θη

Πριν απ? πολλ? χρ?νια η MacDonald στη Αμερικ? σχεδ?ασε ?να πρ?γραμμα διαχε?ριση? για τα fast food τη? στα οπο?α ο διευθυντ?? κ?θε καταστ?ματο? ε?χε πρ?σβαση σε ?λα τα στατιστικ? στοιχε?α κ?θε υποκαταστ?ματο? τη? αλυσ?δα? σε ?λη την Αμερικ?.

Το μοναδικ? σε αυτ? το πρ?γραμμα διαχε?ριση? ?τανε ?τι ε?χε σχεδιαστε? για να ε?ναι idiotproof. Να αντ?χει δηλαδ? στου? χαζο??. Η ?δια σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α θα πρ?πει να ισχ?ει και στην ιστοσελ?δα σα? η οπο?α θα πρ?πει να υπακο?ει σε αυτ?ν την ερ?τηση: Αντ?χει η ιστοσελ?δα σα? στου? μαλ?κε?; Στου? χαζο?? ?θελα να πω;

Αν ?χι γιατ?;

Ιδια?τερη βαρ?τητα θα πρ?πει να δοθε? στον σχεδιασμ? των φορμ?ν επικοινων?α? και των φορμ?ν εγγραφ??. Θα πρ?πει να ε?ναι ιδια?τερα απλ?? και να απαιτο?ν μ?νο τη συμπλ?ρωση των τελε?ω? απαρα?τητων πεδ?ων.

Το ?διο θα πρ?πει να γ?νεται γενικ?τερα μ?σα στην πλο?γηση στην ιστοσελ?δα σα? και στην περ?πτωση του eshop θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι σε περ?πτωση που κ?ποιο? κ?νει λ?θο?, να μπορε? να το διορθ?σει χωρ?? να χαθο?ν τα στοιχε?α του απ? τα πεδ?α και να απαιτε?τε η συμπλ?ρωση του? απ? την αρχ?.

Ελ?χιστη φυσικ? προσπ?θεια

Η ελ?χιστη φυσικ? προσπ?θεια ακ?μα και στην κ?νηση των χερι?ν ε?ναι κ?τι πολ? σημαντικ? για την ιστοσελ?δα σα? η οπο?α θα πρ?πει να απαιτε? τη χρ?ση μ?νο του εν?? χεριο? για την πλο?γηση.

Ακ?μα καλ?τερα θα ?ταν οι ιστοσελ?δε? να λειτουργο?σαν με τη δ?ναμη τη? σκ?ψη? και να δ?χονταν τα κινητ? μα? απευθε?α? εντολ?? απ? τον εγκ?φαλο μα?.

Μ?χρι να γ?νει και αυτ? το οπο?ο ονομ?ζεται singularity στα Ελληνικ? τεχνολογικ? μοναδικ?τητα ? μονικ?τητα που ε?ναι το π?ντρεμα τη? μηχαν?? με τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο θα πρ?πει απλ?? να αρκεστο?με στη χρ?ση του ?ντερνετ και των ιστοσελ?δων με τα χ?ρια μα?, πρ?γμα που θεωρ? εντελ?? πρωτ?γονο και β?ρβαρο, ειδικ? ?μα ε?σαι ξαπλωμ?νο? ? ?μα ?χει? τα χ?ρια σου πιασμ?να με κ?τι ?λλο παρ?δειγμα π?νει? και φραπ?, ε?σαι ξαπλωμ?νο? στην ξαπλ?στρα στην παραλ?α κτλ.

Σε αυτ? ?μω? ?ρθε να προστεθε? η πλο?γηση μ?σω φων?? και η χρ?ση φωνητικ?ν εντολ?ν στην αναζ?τηση απ? την Google και στα Ελληνικ?!

Εντολ?? πλ?ον ?πω?

 • “Τι θερμοκρασ?α ?χει σ?μερα;”
 • “Π?ση ζ?στη θα ?χει το Σ?ββατο;”
 • “Πο? ε?ναι το πλησι?στερο βενζιν?δικο;”
 • “Υπ?ρχει κ?ποιο καλ? τα?λανδ?ζικο εστιατ?ριο κοντ? μου;”
 • “Τι ?ρα ανατ?λλει ο ?λιο? α?ριο;”
 • “Χρηματιστ?ρια στο Google”

Ε?ναι εφικτ?? στο κινητ? σα? ?μα:

 • Αγγ?ξτε στο γραφικ? στοιχε?ο “Αναζ?τηση Google”.

 

Επειδ? ακ?μα ?μω? και αυτο? του ε?δου? η φωνητικ? αναζ?τηση ε?ναι ακ?μα σε πρ?ιμο στ?διο, σχετικ? με την ελ?χιστη φυσικ? προσπ?θεια αναφερ?μαστε συν?θω? στι? κιν?σει? των χερι?ν ?ταν κ?νουμε μια πλο?γηση σε ?να site ?πω? και η θ?σει? των κουμπι?ν πλο?γηση? και του μενο? να ε?ναι στο β?λτιστο σημε?ο ?που απαιτε?τε η ελ?χιστη φυσικ? προσπ?θεια.

Σχ?μα και μ?γεθο? που να ε?ναι προσεγγ?σιμο και ε?χρηστο

Το σχ?μα και η θ?ση των στοιχε?ων που υπ?ρχουν στην ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι ε?χρηστο και προσεγγ?σμο στον χρ?στη ?ταν βρ?σκεται καθιστ??.

Μια καλ? συμβουλ? ε?ναι να αποφ?γετε τα τερ?στια slider στην πρ?τη σελ?δα τα οπο?α πι?νουν ?λη την οθ?νη ? ακ?μα και περισσ?τερο χωρ?? να προσφ?ρουν και κ?τι ιδια?τερο.

Η χρ?ση λευκο? φ?ντου και τη? δομ?? τ?που εφημερ?δα? με απλ? μενο? που ?χουν τα βασικ? πρ?γματα που θ?λει να δει ο χρ?στη? ε?ναι ?να απαρα?τητο συστατικ? του UD (Universal Design).

Το μινιμαλιστικ? web design ε?ναι και αυτ? ?να must που θα πρ?πει να ληφθε? υπ?ψιν στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Αυτ? σημα?νει ?τι ?να καθολικ? σχ?μα ? ?να template που ε?ναι κοιν?? αποδεκτ? ε?ναι καλ?τερο απ? σχεδιαστικ?? ακρ?τητε?.

Δε?τε περισσ?τερα για το universal design και την κατασκευ? ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • 1). Καλ?τερα ε?ναι να βαζουμε www. μπροστα απο τι? url η χωρι? αυτο ειναι καλυτερα ?
  2) oi fotos που εχουν σαν ονομασια του? μεσα το keyword , πρεπει να βαζω ξανα το ιδιο keyword στο alt atribute ?
  3). κανενα καλο wordpress πλαγκιν για να αυξησω την ταχυτητα του σαιτ ?

  Απ?ντηση
  • 1. Καλ?τερα να μην χρησιμοποιο?με τα www για λ?γου? ευκολ?α? και συντομ?α?
   2. Θα πρ?πει το keyword να ε?ναι διπλ? και στο ?νομα αρχε?ου πριν την ανεβ?σουμε στο site αλλ? και στο alt text
   3. Μερικ? πρ?σθετα που χρησιμοποι? και ?χουν ν?ημα ε?ναι τα παρακ?τω:
   Remove Query Strings From Static Resources
   W3 Total Cache
   Θα πρ?πει κ?θε φορ? που β?ζει? κ?ποιο Κατερ?να να κ?νει? δοκιμ?? ταχ?τητα? στο tools.pingdom.com

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看