ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!


Τελευτα?α ενημ?ρωση: 07/07/2020

11 Συμβουλ?? για να γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? blogger

και να βγ?λετε λεφτ? απ? το blog σα?, χτ?ζοντα? ?να μεγ?λο κοιν? απ? followers στο ?ντερνετ

Μου αρ?σει πολ? ?ταν ν?α φιλ?δοξα ?τομα εισ?ρχονται απ?τομα στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν. Μετ? το πρ?το σοκ, αντιλαμβ?νονται ?τι το ?ντερνετ πρ?κειται για ?να πραγματικ? κ?σμο με ανταγωνισμ?, πελ?τε?, υπηρεσ?ε? και επιχειρ?σει?. Το blogging ε?ναι ?σω? το πρ?το β?μα που θα πρ?πει να κ?νει κ?ποιο? στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν.

Γιατ? ?μω?; Διαβ?στε παρακ?τω.

Πλεονεκτ?ματα του blogging

Το blogging ? η δημιουργ?α περιεχομ?νου ?χει π?ρα πολλ? πλεονεκτ?ματα για το site σα?:

 1. SEO. Για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, χρει?ζεστε περιεχ?μενο.
 2. Δημιουργ?α κοινο? και ακολο?θων. Δημιουργ?στε την δικ? σα? ομ?δα φανατικ?ν ακολο?θων με τη δ?ναμη του blogging.
 3. ?Προσωπικ? προβολ? και αναγνωρισιμ?τητα. Στα αγγλικ? λ?γεται personal branding και ?πω? κ?θε μουσικ?? και καλλιτ?χνη? χρει?ζεται το κοιν? του ?τσι κ?θε blogger, χρει?ζεται και το δικ? του.
 4. ?Backlinks. Το blogging δημιουργε? ν?α backlinks προ? το site σα? κ?θε φορ? που κ?νετε μια ν?α δημοσ?ευση και τα backlinks φ?ρνουν:
 5. Traffic. Το α?μα για το blog σα? ε?ναι το traffic ? η επισκεψιμ?τητα.
 6. Κατακ?ρυφη α?ξηση εσ?δων. ?μα θ?λετε να αυξ?σετε τα διαφημιστικ? σα? ?σοδα, τ?τε το blogging και η δημιουργ?α ? η προσθ?κη εν?? blog στο ?δη υπ?ρχον site σα? ε?ναι η πιο καλ? λ?ση. Τα διαφημιστικ? ?σοδα αυξ?νονται αν?λογα με τα pageviews, τι? προβολ?? σελ?δα? δηλαδ? και για να αυξ?σετε τι? προβολ?? σελ?δα? θα πρ?πει να αυξ?σετε τα ?ρθρα σα? στο blog.

Ειδικ? για να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? στο blog σα?, σα? προτε?νω την εταιρε?α Ezoic.

Αυξ?στε τα διαφημιστικ? ?σοδα σα? με την Ezoic

11-SYMVOULES-BLOGGER-1-LOW

Κ?ντε δωρε?ν εγγραφ? τ?ρα!

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

?μα ?χετε λογαριασμ? AdSense και τα ?σοδα σα? ?χουν πατ?σει, θα πρ?πει να αλλ?ξετε διαφημιστικ? πλατφ?ρμα και να προτιμ?σετε την ezoic που κ?νει βελτιστοπο?ηση εσ?δων στο AdSense.

Για να μ?θετε περισσ?τερα, δε?τε το ?ρθρο: ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΤΗΝ EZOIC ΑΠΟ ΤΟ SITE ΣΑΣ

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ?? βασικ?? συμβουλ?? για το πω? θα ξεπερ?σετε του? φ?βου? σα? και θα γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? blogger!

1. Βρε?τε την κατ?λληλη αγορ? στ?χο

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ BLOGGER

Στην ερ?τηση ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο? σα? ? market niche, π?ρα πολλο? ν?οι blogger παγ?νουν. Αν δεν ?χετε ακ?μα αγορ? ? κ?ποιο συγκεκριμ?νο προ??ν, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε. Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να βρε?τε του? πελ?τε? σα? και να του? εξυπηρετ?σετε αν δεν ?χετε πελ?τε?.

Το ελε?θερο μοντ?λο τη? αγορ?? δουλε?ει με το να παρ?χεται υπηρεσ?ε? και προ??ντα σε κ?ποιου? πελ?τε? για να αμειφτε?τε απ? αυτ?. Αν δεν ?χετε κ?ποιο προ??ν ? κ?ποια αγορ?, τ?τε μ?λλον δεν θα ?χετε και πελ?τε? και ?μα δεν ?χετε πελ?τε? δεν θα βγ?λετε και λεφτ?.

Το να βρε?τε την αγορ? στ?χο σα? αν ακ?μα δεν ?χετε ?δη επιχε?ρηση ε?ναι λ?γο δ?σκολο ειδικ? στο ξεκ?νημα. Η βασικ? αρχ? σα? θα πρ?πει να ε?ναι να βρε?τε μια αν?γκη για την οπο?α οι ?νθρωποι ε?ναι διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν στο ?ντερνετ και να καλ?ψετε αυτ?ν την αν?γκη ?σο καλ?τερα γ?νεται.

Βρε?τε σε τι ε?στε καλ?? και τι σα? αρ?σει να κ?νετε και ξεκιν?στε τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση, το δικ? σα? blog γ?ρω απ? αυτ?.

2. Εστιαστε?τε μ?νο σε αυτ?ν την αγορ?

Η εστ?αση ε?ναι ?να απ? τα μυστικ? τη? επιτυχ?α? σα?. θυμηθε?τε την παροιμ?α πολυτεχν?τη? και ερημοσπ?τη?, η οπο?α υπ?ρχει σε πολλ?? γλ?σσε? και στα αγγλικ? ε?ναι Jack of all trades is a master of none. Σημα?νει ?τι ο Jack που ασχολε?ται με τα π?ντα δεν ε?ναι μ?στορα? σε καν?να.

Εστιαστε?τε μ?νο σε ?να πρ?γμα κ?θε φορ?. Αν αυτ? ε?ναι τα social media, εστιαστε?τε μ?νο με τα social media και τ?ποτα ?λλο. Μ?λι? θα αισθανθε?τε ?τι το κατ?χεται το θ?μα, τ?τε θα π?τε και στο video marketing ? σε κ?τι ?λλο.

3. Γ?νεται ο καλ?τερο? ειδικ?? στον τομ?α σα? και ξεπερ?στε τον εαυτ? σα?

Η βασικ? φιλοσοφ?α τη? εστ?αση? σε ?να αντικε?μενο δημιουργε? την εξειδ?κευση. Η εστιασμ?νη δρ?ση σα? βοηθ?ει να γ?νεται καλ?? σε κ?τι. Ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν ε?ναι γεγον?? για να γ?νεται σε ?να αντικε?μενο ειδικ??.

?λα ξεκιν?νε με ?να στ?χο και ο δικ?? σα? στ?χο? ε?ναι να τοποθετ?σετε στα μ?τια των υποψ?φιων πελατ?ν τον εαυτ? σα? ω? του ειδικο? στην αγορ? σα?.

Αυτ? ?χει διπλ? ν?ημα, ?τι ?ντω? ε?στε ο ειδικ?? και δε?τερον ?τι μ?νο ?τσι οι πελ?τε? σα? θα σα? εμπιστευτο?ν.

Παλι?τερα ?ταν ξεκινο?σα την επιχε?ρηση μου στο ?ντερνετ με την κατασκευ? ιστοσελ?δων, ε?χα διασκορπ?σει τι? δυν?μει? μου σε π?ρα πολλ? πρ?γματα. Ω? συν?πεια, ?χασα πολ? χρ?νο και χρ?μα μ?χρι να εστιαστ? σε ?να μ?νο πρ?γμα και να πετ?χω σε αυτ?.

4. Νικ?στε τον ανταγωνισμ?

Το να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? δεν ε?ναι ε?κολη υπ?θεση, ?μω? αργ? η γρ?γορα θα το πετ?χετε ?μα το β?λετε στ?χο. Το να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? σημα?νει ?τι ?χετε γ?νει πετυχημ?νο? blogger. ? ?χετε ανεβ?σει τον π?χη πολ? ψηλ? και ?χετε γ?νει πολ? καλ?? σε κ?τι ? ?χετε βρει μαι αγορ? στην οπο?α δεν ?χει ανταγωνισμ?.

Οι πιο ανταγωνιστικ?? αγορ?? ε?ναι αυτ?? που ?χουν τα πιο πολλ? λεφτ? και ε?ναι οι πιο προσοδοφ?ρε?. ?ταν υπ?ρχει λεφτ? σε μια αγορ?, τ?τε αυτ? γεμ?ζει με επιχειρ?σει? και site που παρ?χουν υπηρεσ?ε? και προ??ντα για αυτ?ν την αγορ? συγκεκριμ?να.

Σ?μερα οι πιο προσοδοφ?ρε? αγορ?? σ?μφωνα με τη Google ε?ναι αυτ?? για τι? οπο?ε? ισχ?ει ο καν?να? του YMYL και ε?ναι τρει?:

 • Οικονομικ?-ασφ?λειε?-επενδ?σει?
 • Ιατρικ?-παρα?ατρικ?
 • Νομικ?? συμβουλ??-δικηγ?ροι-διαζ?για κτλ.

Στην αρχ? δεν σα? ενδιαφ?ρει τι κ?νει ο ανταγωνισμ??, αλλ? τι κ?νετε εσε?? περισσ?τερο με το χρ?νο σα? και με το blog σα? για να πετ?χετε. ?μα ασχοληθε?τε με τον ανταγωνισμ?, τ?τε δεν θα εστιαστε?τε με τον εαυτ? σα? και δεν θα τα καταφ?ρετε.

5. Με?νετε αξ?χαστο?

Το καλ?τερο ε?ναι να με?νετε αξ?χαστο?. Αυτ? μπορε?τε να το επιδι?ξετε με λ?γο personal branding. Τοποθετ?στε προσωπικ?? φωτογραφ?ε? στο site σα?. Γρ?ψτε μια πλο?σια about me σελ?δα, σχετικ? με σα?. Περιγρ?ψτε το τι κ?νετε και γιατ? να σα? προτιμ?σουν οι ?λλοι.

Γυρ?στε μερικ? προσωπικ? β?ντεο ? selfie ?πω? τα λ?νε παρ?χοντα? συμβουλ?? και πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για την αγορ? σα?. Ανο?ξτε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube ανεβ?στε τα β?ντεο σα? και δημιουργ?στε προφ?λ σε ?λα τα social media. Διαμοιρ?στε το περιεχ?μενο του blog σα? σε ?λα τα social media καθημεριν?.

6. Διπλασι?στε τι? τιμ?? σα? και προσφ?ρετε περισσ?τερα

Αν κοστολογε?τε μια υπηρεσ?α x λεφτ?, διπλασι?στε τι? τιμ?? σα? σε 2x και προσφ?ρεται περισσ?τερα, ακ?μη περισσ?τερα απ? αυτ? που θα ζητ?σει ο πελ?τη?.

Διπλασι?ζοντα? τι? τιμ?? σα?, θα διπλασι?σετε και το εισ?δημα σα? απ? το blog σα?. Το ?διο ισχ?ει και ?μα τι? τριπλασι?σετε. Φροντ?στε το προ??ν ? η υπηρεσ?α σα? να παρ?χει υψηλ? προστιθ?μενη αξ?α στον πελ?τη σα? και να αξ?ζει τα λεφτ? του. Το εργοστασιακ? κ?στο? μια? μικρ?? Mercedes ε?ναι περ?που 25.000 ευρ?, ?μω? την πουλ?νε 35.000€ ?ω? και 50.000€! Γιατ?;

Γιατ? η προστιθ?μενη αξ?α στο brand Mercedes και η αντιλαμβαν?μενη αξ?α στα μ?τια του πελ?τη ε?ναι πολ? υψηλ?. Η mercedes δεν φτι?χνει μ?νο αυτοκ?νητα, αλλ? και lifestyle, prestige, ασφ?λεια, καταξ?ωση, αναγνωρισιμ?τητα. Μ?σα στην τιμ? αγορ?ζετε ?λα τα παραπ?νω.

7. Απλοποι?στε το blog σα?

?λοι οι πετυχημ?νοι bloggers ?χουνε π?ρα πολ? απλ? sites, ε?κολα για τον καθ?να στη χρ?ση. Στην αρχ? οι πιο πολλο? στην φο?ρια του? να πι?σουνε τα π?ντα και να ασχοληθο?νε με τα π?ντα, υπερφορτ?νουν τα blog του? με ?χρηστε? πληροφορ?ε? και με μενο? και κατηγορ?ε?.

Απ? ?ποψη κατηγορι?ν δεν πρ?πει ποτ? να ξεπερν?τε τι? 10 και το μενο? σα? να ?χει μ?νο τα τελε?ω? απαρα?τητα. ?να πολ? μεγ?λο ποσοστ? των χρηστ?ν του ?ντερνετ μπα?νει σε αυτ? μ?σα απ? κινητ?? συσκευ?? και tablets, υπολογ?ζεται ?τι ε?ναι περ?που το 70%. Πω? θα φα?νεται το blog σα? απ? τ?τοιε? συσκευ??;

Τοποθετ?στε τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? μαζ? με τι? βασικ?? πληροφορ?ε? που χρει?ζεται ο επισκ?πτη? και σκοτ?στε ?λα τα ?λλα. Widgets και γραφικ? που καθυστερο?ν το site σα? ε?ναι αχρε?αστα. Κρατ?στε μ?νο τα τελε?ω? απαρα?τητα. ?τσι ?κανα και γω με το δικ? μου site.

Κρ?τησα μ?νο τα πιο βασικ? πρ?γματα και ?διωξα ?λα τα δευτερε?οντα απ? το site μου.

8. Αυτοματοποι?στε το blog σα?

Ο απ?λυτο? στ?χο? κ?θε blogger ε?ναι να λειτουργε? το site σα? στον αυτ?ματο πιλ?το και να παρ?γει λεφτ? εν? κοιμ?στε. ?να πολ? καλ? παρ?δειγμα ε?ναι ο Pat Flynn με το blog του Smartpassiveincome.

Ο ?διο? κατ?φερε να βγ?ζει μια μικρ? περιουσ?α κ?θε μ?να απ? το blog του δημιουργ?ντα? τα δικ? του προ??ντα και υπηρεσ?ε? που πωλο?νται στον αυτ?ματο πιλ?το δημιουργ?ντα? παθητικ? εισοδ?ματα.

9. Κ?ντε παραπ?νω απ? ?τι σα? ζητ?νε

Κ?ντε π?ντα περισσ?τερα απ? ?τι σα? ζητ?νε οι πελ?τε? σα?. Ποτ? μην παραδ?δετε λιγ?τερα απ? ?τι σα? ζητ?νε. Η ποι?τητα μ?νει εν? η τιμ? ξεχνι?ται. Το 2005 αγ?ρασα ?να Toyota Corolla που κ?στισε 15.000 ευρ? περ?που. Στην πραγματικ?τητα ?τανε το φθην?τερο corolla στα 1.400 κυβικ? και ?λα τα ?λλα κ?στιζαν περ?που 20.000 με 25.000€!

Μετ? απ? 15 χρ?νια και 300.000 χιλι?μετρα η επιλογ? μου ?χει δικαιωθε? γιατ? το αυτοκ?νητο ε?ναι ακ?μα σαν καινο?ριο. Η τιμ? ξεχνι?ται, κανε?? δεν θα σα? ρωτ?σει ποτ? για το π?σο το π?ρατε, ?μω? ?λοι θα ασχοληθο?ν με την αντοχ?, με τα λ?στιχα, τα αμορτισ?ρ, την αξιοπιστ?α κτλ.

Η τιμ? ξεχνι?ται, εν? η ποι?τητα μ?νει για π?ντα!

Στη δικ? μου δουλει? που ε?ναι η προ?θηση ιστοσελ?δων και το web design, φτι?χνω sites για την επ?μενη δεκαετ?α, που θα ε?ναι λειτουργικ? και κερδοφ?ρα, θα βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και που θα αντ?ξουν ?λε? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google!

Ακο?γεται πολ? φιλ?δοξο το πλ?νο μου, αλλ? αυτ?? ε?ναι ο στ?χο? μου. Και ?ταν φτι?χνω ?να site ξ?ρω ?τι οι πελ?τε? μου θα π?ρουν ?να αντικε?μενο αξ?α? πολλαπλ?σια? απ? αυτ? που πληρ?νουν και αυτ? ε?ναι καν?να?. Αυτ? ε?ναι η βασικ? φιλοσοφ?α τη? δουλει?? μου.

10. Αξιολογ?στε και βελτι?στε τα π?ντα ξεκιν?ντα? απ? το νο?μερο 1

Η συνεχ?μενη βελτ?ωση ? kaizen ε?ναι η βασικ? φιλοσοφ?α τη? Toyota. Προσανατολιστε?τε στο να βελτι?σετε τα π?ντα και ?σο το δυνατ?ν γρηγορ?τερα.

Σκοτ?στε ?τι δεν χρει?ζεται και τον?στε ?τι χρει?ζεται και ζητ? ο κ?σμο?. Αξιολογ?στε και βελτι?στε τα π?ντα, ακ?μα και την αγορ? στ?χο.

Μπορε?τε να το πετ?χετε αυτ? κ?νοντα? τι? σωστ?? ερωτ?σει? στον εαυτ? σα? και στο υποσυνε?δητο σα? ?πω?:

 1. Ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο? μου;
 2. Πω? μπορ? να βρω την πιο προσοδοφ?ρα ? ποιοτικ? αγορ? στ?χο;
 3. Ποιο ε?ναι το προφ?λ του ιδανικο? πελ?τη για μ?να;
 4. Π?? μπορ? να διπλασι?σω τα ?σοδα απ? το blog μου;
 5. Τι ε?ναι αυτ? που λε?πει απ? το blog μου;
 6. Π?? μπορ? να βελτι?σω την ποι?τητα των υπηρεσι?ν μου;

Οι ερωτ?σει? φ?ρνουν τι? απαντ?σει? οπ?τε σιγουρευτε?τε ?τι κ?νατε τι? σωστ?? ερωτ?σει?.

11. Ξεκιν?στε ?να καν?λι στο YouTube

Και το σημαντικ?τερο ?λων, ε?ναι να ξεκιν?σετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube, γιατ? ?τσι θα πετ?χετε ακ?μη περισσ?τερη προβολ? και ?κθεση σε κ?σμο για το blog σα? και το brand σα?.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο δικ? μου καν?λι στο YouTube για να μ?θετε περισσ?τερα για τι πρ?πει να κ?νετε στο SEO, στο blogging αλλ? και τι να κ?νετε για να ξεκιν?σετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube.

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο με τ?τλο ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE, αν?φερα ?λου? εκε?νου? του? λ?γου? που με οδ?γησαν ξαν? στην ενεργοπο?ηση του καναλιο? μου στο YouTube, γιατ? ο κ?σμο? ?χει μετατοπ?σει το ενδιαφ?ρον του στα β?ντεο περισσ?τερο απ? ?τι στα blog.

Παρ?λληλα το YouTube ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? με πολ? χαμηλ?τερο ανταγωνισμ? σε σ?γκριση με την παραδοσιακ? μηχαν? αναζ?τηση?, την Google και μια πολ? καλ? πηγ? επισκεψιμ?τητα? για το blog σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Blogging Μ?θετε περισσ?τερα:

 

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Γεια, μου ?ρεσαν πολ? οι συμβουλ??

  ?χω ακ?μη πιο κ?νητρο να γρ?φω ?ρθρα για το κοιν?-στ?χο μου, προσελκ?ει πραγματικ? περισσ?τερη κ?νηση και, τ?λο?, πελ?τε? …

  Μου αρ?σει πολ? το blog …

  Ευχαριστ? που το μοιρ?στηκε?…

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看