ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να π?ρετε 1000 Like στη σελ?δα σα?!

Μετ? τι? τελευτα?ε? αναβαθμ?σει? του βασικο? αλγορ?θμου τη? Google, τα social media και το Facebook ?χουνε αποκτ?σει την πρωτοκαθεδρ?α στο SEO και στην απ?κτηση τερ?στια? κ?νηση? προ? τη σελ?δα σα?.

Και με την οικονομικ? στεν?τητα που ?πω? φα?νεται θα συνεχ?σει να μα? ταλαν?ζει και για το 2014, οι στ?χοι τη? ιστοσελ?δα? σα? π?ρα απ? το να βγ?ζει χρ?ματα -που ε?ναι και το σημαντικ?τερο- ε?ναι να ?χει εξασφαλ?σει και μεγ?λη κ?νηση προ? αυτ?ν απ? ?λα τα μ?σα και τη Google.

Αν δεν ?χετε ακ?μα ιστοσελ?δα, τ?τε το 2014 ε?ναι η πιο καλ? εποχ? για να δημιουργ?σετε μ?α και αν δεν ξ?ρετε τ?ποτα απ? το ?ντερνετ και το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν, δεν πειρ?ζει.

Τομε?? στ?χων για την ιστοσελ?δα σα?

stoxoi-istoselidas

Οι στ?χοι σα? πρ?πει να χωρ?ζονται σε:

  1. Στ?χο επισκεψιμ?τητα?. Π?σου? επισκ?πτε? τη μ?ρα χρει?ζεστε για να δουλ?ψει και να λειτουργ?σει η ιστοσελ?δα σα?;
  2. Στ?χο μετατρεψιμ?τητα?, ?ρα πρ?πει να ?χω ?να καν?λι πωλ?σεων μ?σα στη σελ?δα μου που να κατευθ?νω τον επισκ?πτη να κ?νει κ?τι, να τον καλ? δηλαδ? να αναλ?βει δρ?ση. Θα χρειαστ? επομ?νω? μια σελ?δα πωλ?σεων και μερικ? εργαλε?α για αυτ?.

Μετατρεψιμ?τητα ε?ναι το ποσοστ? των επισκεπτ?ν σα? που γ?νονται πελ?τε? σα? ? εγγρ?φονται στη λ?στα σα?. Η λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ε?ναι πολ? σημαντικ? για σα? και τη σελ?δα σα? για να μπορ?σετε να αναπτ?ξετε σχ?σει? με του? πελ?τε? σα?. Μια πολ? χρ?σιμη υπηρεσ?α για το ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο που χρησιμοποι? ε?ναι η Aweber.

?μα αναπτ?ξετε τη λ?στα σα?, θα ?χετε δημιουργ?σει μια μεγ?λη δεξαμεν?? υποψ?φιων πελατ?ν οι οπο?οι κ?ποια στιγμ? θα αγορ?σουν απ? εσ??. Το 80% των πελατ?ν αγορ?ζει στην 7η με 12η επ?σκεψη στη σελ?δα σα?. Θυμηθε?τε αν το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, τ?τε τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα.

?να ποσοστ? μετατρεψιμ?τητα? μεγαλ?τερο του 1% ε?ναι καλ? για ?να ν?ο site, εν? για πιο επαγγελματικ? sites τα ποσοστ? ποικ?λουν απ? το 7% ?ω? το 70%!

  1. Στ?χο πωλ?σεων για ενεργητικ? εισ?δημα και παθητικ? εισ?δημα.

Το ενεργητικ? εισ?δημα ε?ναι σχετικ? πιο ε?κολο, εν? το παθητικ? επαναλαμβαν?μενο εισ?δημα ε?ναι αυτ? που πραγματικ? χρει?ζεστε για να γ?νετε χρονικ? ελε?θεροι.

  1. Στ?χο διακρ?τηση? πελατ?ν και επιστροφ?? στη σελ?δα σα?

Αν το ποσοστ? εγκατ?λειψη? των παλι?ν πελατ?ν ε?ναι πολ? μεγαλ?τερο απ? το ποσοστ? των ν?ων πελατ?ν, τ?τε η επιχε?ρηση σα? και η ιστοσελ?δα σα? κινδυνε?ει.

  1. Στ?χο αναγνωρισιμ?τητα? ? personal branding

Καλλιεργε?τε παρ?λληλα το ?νομ? σα? στο ?ντερνετ και την αναγνωρισιμ?τητα σα? απ? του? τρ?του?; Αν ?χι τ?τε θα πρ?πει να το κ?νετε για να αποκτ?σετε επαγγελματικ? κ?ρο?, αξιοπιστ?α και φυσικ? πελ?τε? απ? το ?ντερνετ!

  1. Στ?χο καινοτομ?α? και βελτ?ωση?

 

?Facebook Like και SEO

SEO GREECE, SEO, LARISA

Μετ? το Hummingbird Update, οι 5 απ? του? 200 περ?που παρ?γοντε? που επηρε?ζουν τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google ε?ναι σχετικο? με το Facebook, τουλ?χιστον ?τσι δηλ?νει η Google. Αυτο? οι 5 παρ?γοντε? SEO ε?ναι:

Facebook shares

Το share μετρ?ει ποιο πολ? απ? το like!

?Facebook Total

?μα παρατηρ?σετε στα οργανικ? αποτελ?σματα εμφαν?ζονται και σελ?δε? ? ομ?δε? του Facebook!

?Facebook Comments

Μ?πω? πρ?πει να β?λετε στο blog σα? το ν?ο Facebook comments πρ?σθετο;

Facebook Likes

Γι αυτ? παρακαλ?νε ?λοι για like!

Ποσοστ? των Nofollow Backlinks

Ποι?? ε?πε ?τι τα nofollow links δεν μετρ?νε στη Google; Εκτ?? του ?τι φ?ρνουν κ?νηση (το facebook δ?νει μ?νο nofollow links) πι?νουν λ?γο μικρ?τερο ποσοστ? απ? ?τι τα dofollow. Για να δε?τε τον αριθμ? των backlinks σα? και ποια ε?ναι dofollow και nofollow, επισκεφτε?τε το Ahrefs.com.

Εργαλε?α που χρησιμοποι?θηκαν

Συγκεκριμ?να χρησιμοποι?θηκαν 3 βασικ? πρ?σθετα στο WordPress:

1.Facebook comments πρ?σθετο

  1. AA’s Digg Digg Alternative
  2. Jetpack by WordPress.com η λειτουργ?α sharing
  3. Jetpack by WordPress.com η μον?δα Facebook Like Box

Ε?ναι πολ? καλ? και χρ?σιμα πρ?σθετα τα παραπ?νω, αλλ? δεν τα συστ?νω σε ?λα τα θ?ματα του WordPress, γιατ? μπορε? να παρουσιαστο?ν ασυμβατ?τητε? με πολλ? ?λλα πρ?σθετα που χρησιμοποιε?τε ταυτ?χρονα.

Τα συστ?νω ανεπιφ?λακτα για τα Θ?ματα τη? Solostream που χρησιμοποι? και προειδοποι? ?τι το Jetpack ενδεχομ?νω? να δημιουργ?σει προβλ?ματα σε πρ?σθετα ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των ?πω? το Woocommerce και το Zingiri eshop.

Και ε?ναι και απ? την ?δια την ομ?δα προγραμματιστ?ν που λανσ?ρει το WordPress! Γεγον?? που επαληθε?ει την αρχ? ?τι στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και γενικ? στο ?ντερνετ δεν πρ?πει να πα?ρνουμε τ?ποτα ω? δεδομ?νο, αλλ? να δοκιμ?ζουμε τα π?ντα!

Διαβ?στε περισσ?τερα για το πω? θα αποκτ?σετε τερ?στια επισκεψιμ?τητα

Ε?ν θ?λετε να πετ?χετε στο ?ντερνετ και να δ?σετε ?θηση στην ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να περ?σετε το φρ?γμα των 100 μοναδικ?ν επισκεπτ?ν την ημ?ρα το λιγ?τερο. Για να γ?νει αυτ? εκτ?? απ? ποιοτικ? περιεχ?μενο πρ?πει να ?χετε και κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?. Κ?νηση απ? παντο? ? στοχευμ?νη κ?νηση; Κ?ντε την ερευν? σα? και τα ξαναλ?με.

Μ?σα στην ιστοσελ?δα μου θα βρε?τε π?ρα πολ? χρ?σιμα ?ρθρα σχετικ? με την δημιουργ?α κ?νηση?, επισκεψιμ?τητα? και SEO τα οπο?α θα σα? βοηθ?σουν να π?τε την ιστοσελ?δα σα?, το e-shop σα? ? την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση στο επ?μενο επ?πεδο!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看